WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка електромеханічного приводу для воріт приватного використання - Курсова робота

Розробка електромеханічного приводу для воріт приватного використання - Курсова робота


(2.4.1)
xRC=12.5/11.88=1.2
Приймаємо ємність конденсатора С=20 мкФ. З визначення постійної часу та результату обчислення виразу (2.4.1) визначаємо опір резистора R.
Приймаємо величину опору резистора R=430кОм.
Блок керування електродвигуном:
Вихідні дані для розрахунку:
Максимальна потужність навантаження - 300 Вт.
Максимальна напруга навантаження - 220 В
Мінімальна напруга навантаження - 180 В
Напруга джерела живлення - 230 В.
Параметри електронного тиристорного ключа визначаємо для режиму максимальної напруги навантаження:
(2.4.2)
Ін.макс.=300/220=1,4 А
Вибираємо основний VS1 і додатковий VS2 тиристори за такими умовами: Імакс.доп. Ін.макс. Uмакс.доп. U
Цим умовам задовільняє тиристор Т106-10. Його паспортні дані:
Iмакс.доп.=10 А; Uмакс.зв.=100 800 В; Iутр.т.=0,5А; Iкер.т.=600 мА;
Uкер.=7 В; tув.=2 мкс; tвим.т.=60 мкс; fмакс.=2,5 кГц.
Визначаємо параметри контура примусової комутації електронного ключа:
(2.4.3) , де tвим=tвим.т.+ t=80 мкс - час вимкнення ключа, який для забезпечення надійної комутації вибираємо більшим ніж час вимкнення тиристора на величину 20 мкс.
С=1,4х80/220=0,5 мкФ
Визначаємо опір обмежувального резистора:
(2.4.4)
R=220/2x0,5=220 Ом
Розраховуємо вихідні каскади формувача імпульсів.
Вихідні каскади формувача імпульсів реалізовано на біполярних транзисторах. Для вибору цих транзисторів визначаємо необхідну потужність керуючих сигналів за параметрами тиристорів в схемі електронного ключа:
(2.4.5)
Ркер.=7х0,6=4,2 Вт
Для забезпечення такої потужності керуючих імпульсів імпульсний струм колектора транзисторів обчислюємо за виразом:
(2.4.6)
Вибираємо тип транзисторів за умовами: ІК.доп.>ІК.імп=350 мА.; UКЕ.доп. 2Uж.=24 В.
Такі умови задовільняє транзистор типу КТ815Б, з паспортними даними ІК.доп.=1,5 А, UКЕ.доп.=40 В, h21Е=40, UБЕ=5 В.
Опір базових резисторів визначаємо за формулою:
(2.4.7)
Rб=(12-5)х40/1,2х0,35=667 Ом
Вибираємо опір резисторів за шкалою номінальних величин - 680 Ом.
2.5 Опис схеми керування, контролю або регулювання.
При одержанні сигналу на відкриття воріт в приймачі сигналів замикаються контакти реле відкриття і на вхід 1 блоку формування сигналів керування подається напруга рівня логічної одиниці яка переводить тригери відкриття воріт в стан логічної одиниці на прямому виході. Даний сигнал поступає на блок керування електродвигуном першої створки воріт і через приблизно 10 секунд на блок керування електродвигуном другої створки воріт. Одержавши сигнал на відкриття спрацьовують тиристорні ключі блоків керування. Внаслідок чого починають працювати електродвигуни створок воріт. Одночасно з появою на виході тригерів рівня логічної одиниці перемикається тригер ввімкнення сигнальної лампи, вмикаючи останню через тиристорний електронний ключ. При досягненні створами кінцевого положення, спрацьовує фотоелектричний давач положення виконавчого механізму, сигнал з якого примусово переводить тригери блоку формування сигналів керування в вихідний стан і зупиняє електродвигуни створок воріт.
3. Енергетична частина
3.1 Розрахунок витрат енергоносіїв на засоби автоматизації.
Одним із факторів ефективності використання пристроїв та систем та причиною доцільності використання є зменшення витрат енергоносіїв, що являється одним з основних завдань модернізації та модифікації пристроїв, які застосовуються в промисловості та в сфері обслуговування. В загальному понятті енергоносіями являються речовини чи явища при перетворенні яких виділяється енергія, яку може використати споживач. Це можуть бути і речовини природного походження (нафта, газ, торф), вторинна енергія вироблена людиною (електроенергія, теплова енергія), природна енергія (енергія сонячного проміння, енергія вітру, припливів і відпливів). В господарській діяльності чи не найширше використовується електрична енергія, одержана чи вироблена різними шляхами.
Дана електромеханічний привід для воріт приватного використання, а саме розроблюваний блок управління для електродвигунів використовує один вид енергії - електричну. Причому отримує її від вторинного джерела живлення - блоку живлення. Тому для розрахунку ефективності необхідно визначити яку потужність споживає блок управління, а так в склад блоку управління входить джерело вторинного живлення, яке може використовуватись і для живлення інших додаткових електронних пристроїв, то споживану електричну потужність блока управління розраховуємо по потужності блока вторинного живлення.
Потужність вторинного джерела живлення становить 80 Вт.
Середня споживана кількість електроенергії за добу становить 1920Вт год.
4. Охорона праці
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Охорона праці - це наука про людину і працю. З наукової точки зору вона досліджує вплив навколишнього середовища і засобів виробництва на організм людини з метою розробки профілактичних заходів щодо попередження травматизму, професійних захворювань і отруєнь.
"Охорона праці" у промисловості - наукова дисципліна, що вивчає питання безпеки праці, попередження на виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, пожеж і вибухів.
Основна мета предмету "Охорона праці" - вивчення основ трудового законодавства, загальних питань по охороні праці, виробничій санітарії, техніки безпеки, пожежної техніки і пожежної безпеки на виробництві, ознайомлення з діючими нормами, правилами, інструкціями, ДСТ і вимогами по техніці безпеки, виробничій санітарії і пожежній профілактиці.
У завдання охорони праці входить розробка законоположень, правил, норм і інструкцій, організаційно-технічних і гігієнічних заходів щодо охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, вивчення причин і розробка заходів запобігання травматизму, профзахворювань і профотруєнь.
Охорона праці і пожежної безпеки неможливі у відриві від організації і технології виробництва, будови будинків і споруд, конструювання й експлуатації технологічного і допоміжного устаткування. Заходи щодо техніки безпеки і пожежної безпеки розробляють на основі новітніх досягнень вітчизняної і закордонної науки і техніки.
Предмет "Охорона праці" нерозривно зв'язаний з іншими спеціальними дисциплінами. Знання основ трудового законодавства, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки обов'язкове для всіх працівників промисловості, транспорту та сфери обслуговування.
4.1 Заходи техніки безпеки.
Перш ніж розробляти заходи з техніки безпеки необхідно проводити аналіз виробничого травматизму при виконанні споріднених робіт та операцій і на підприємстві в цілому. Причини, що викликали нещасні

 
 

Цікаве

Загрузка...