WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

Допустиме зберігання пиломатеріалів на відкритому складі, якщо пакети захищені вологонепроникною упаковкою або в закритих неопалювальних складах протягом обмеженого терміну.
2.5 Розрахунок завантажувально-розвантажувального, транспортного обладнання і кількості робітників
2.5.1 Розрахунок обладнання
Необхідна кількість завантажувально-розвантажувального,транспортного обладнання для нормальної роботи сушильного цеху визначається відношенням необхідного об'єму роботи до продуктивності обладнання за формулою:
, шт,
(2.61)
де Ф - об'єм роботи за рік, який необхідно виконати для забезпечення нормальної роботи цеху, м3; КН - коефіцієнт, який враховує нерівномірну подачу деревини; Пріч - річна продуктивність обладнання, м3.
Необхідний об'єм роботи Ф визначають річним об'ємом пиломатеріалів (заготівок), які підлягають сушінню.
Продуктивність обладнання встановлюють розрахунковим методом або за технічною характеристикою механізмів, або за нормативною продуктивністю вказаною в табл. Д 31, при різних способах формування і розформування штабелів і пакетів.
Продуктивність автолісовоза, електронавантажувача, крана, траверсного візка:
, м3,
(2.62)
де Тріч - кількість годин роботи механізмів за рік; q - об'єм транспортного пакета, м3; Кд - коефіцієнт використання робочого часу; tц - тривалість одного транспортного циклу, год.
Кількість годин роботи механізмів за рік залежить від кількості робочих днів у році і кількості змін:
, год,
(2.63)
де t - кількість годин в зміні; і - кількість змін за добу; n - кількість робочих змін в році.
При двозмінній роботі транспортних засобів, які підвозять сирі пиломатеріали в сушильний цех і відвозять сухі протягом 260 робочих днів
Тріч=8?2?260=4160 год.
Для деякого обладнання, яке використовують безпосередньо в сушильному цеху, фонд робочого часу визначають виходячи з 365 днів роботи цеху і двозмінної роботи.
Тріч = 8?2?365=5840 год.
Річна продуктивність механізмів при формуванні і розформуванні штабелів і пакетів:
Пріч=Пзм?і?n, м3, (2.64)
де Пзм - змінна продуктивність обладнання.
Процесент завантаження обладнання:
,
(2.65)
де N - необхідна кількість обладнання; N1 - прийнята кількість обладнання.
Для збільшення процента завантаження необхідно для деяких ділянок, там де є можливість планувати роботу не в дві зміни, а в одну. В сушильних цехах малої потужності деяке обладнання використовують не повністю завантаженим, але його потреба доцільна з точки зору організації технологічного процесу і полегшення умов праці.
2.5.2 Розрахунок автолісовоза
Автолісовоз Т-140А підвозить пиломатеріали до сушильного цеху в щільних пакетах розміром 6,5?1,8?1,3мм. Відстань перевезення 1,0 км, швидкість руху автолісовоза 38 км/год річний об'єм сушіння цеху - 3900 м3 пиломатеріалів середньої товщини 35мм.
Об'єм транспортного пакета:
м3.
Тривалість одного транспортного циклу:
Tц=t1+t2+t3+t4, год,
де t1,t3 - час холостого і робочого пробігу автолісовоза.
год.
t2 - час наїзду лісовоза на пакет, на захват пакета і його піднімання, беруть 1хв або 0,0165 год.
t4 - час заїзду до цеху, опускання пакета і розвороту вил, беруть 1хв або 0,0165 год.
Tц=0,026+0,0165+0,026+0,0165=0,085 год.
Продуктивність автолісовоза:
м3/рік.
Необхідна кількість лісовозів:
N = 2800 · 1,25 / 416000 = 0,08.
Процент завантаження:
f = 0,08/1 · 100 = 8%.
Приймаємо 1 автолісовоз.
Таким чином можна передбачити роботу автолісовоза на інших ділянках.
2.5.3 Розрахунок ліфта
При середній товщині пиломатеріалів 42мм продуктивність робіт при формуванні штабеля згідно з табл. Д 31 становить 40 м3/зміну.
м3/зміну.
Кількість ліфтів, необхідних для формування штабелів:
.
Приймаємо 1 ліфт:
.
При використанні ліфта на ділянці розформування штабелів його продуктивність в 2 рази більша ніж при формуванні штабелів. Тоді на розформування необхідно ліфтів .
Приймаємо 1 ліфт.
.
2.5.4 Розрахунок траверсного візка
Середня місткість одного сушильного штабеля, який має габаритні розміри 6,5?2,6?1,8 м, при формі штабеля без шпацій обрізних пиломатеріалів середньої товщини 42 мм становить:
, м3.
(2.66)
, м3.
Тривалість одного циклу траверсного візка становить приблизно 0,23 год. Продуктивність траверсного візка:
.
Визначаємо кількість транспортних операцій, які здійснюються з кожним штабелем в сумарному цеху за допомогою траверсного візка.
1. Від ліфта до складу сирих штабелів.
2. Зі складу сирих пиломатеріалів у камеру.
3. З сушильної камери в охолоджувальне приміщення.
4. З охолоджувального приміщення до місця розформування.
Тоді об'єм роботи в рік для траверсного візка
.
Необхідна кількість траверсних візків
.
.
Приймаємо один траверсний візок.
2.5.5 Розрахунок кількості робітників
Кількість робітників, які зайняті на формуванні, завантаженні і розвантаженні штабелів, їх розформуванні визначають залежно від об'єму робіт і ступені їх механізації. Кількість робітників, які працюють на траверсному візку, крані, тельфері визначають кількістю завантаження даного обладнання.
Кількість робітників, необхідних для формування і розформування штабелів:
,
(2.67)
де Ф - річна продуктивність сушильного цеху в фактичному матеріалі м3; Тз - трудозатрати в нормо-годинах на кубометр висушеного матеріалу, нормо-год/м3; Теф - ефективний річний фонд робочого часу на 1 робітника, год.
Затрати праці Тз визначають за табл. Д.31 за відповідних способів формування і розформування штабелів і пакетів. При формуванні штабелю із заготівок кількість робітників збільшується в 2-2,5 рази. Ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік становить 1785 год.
Приймаємо 2 робітники.
2.6 Розрахунок площі сушильного цеху
Розрахунок площі сушильного цеху:
,
(2.68)
де S1k - площа однієї камери ,м2; п - кількість камер, шт.
,
(2.69)
де L - довжина камери, м; В - ширина камери, м.
.
.
Визначаємо скільки площі в м2 припадає на 1% площі цеху:
.
Розрахунок площі цеху зводимо в табл. 2.10
Таблиця 2.10
Розрахунок площі сушильного цеху
Назва ділянок і приміщень Середнє значення,
% Площа,
м2
Виробничі ділянки:
1) Сушильні камери
2) Траверсні коридори
3) Приміщення для формування сирих штабелів
4) Склад сирих штабелів
5) Приміщення для розформування сухих штабелів
6) Склад сухих пиломатеріалів (охолоджувальних приміщень)
7) Коридор керування
25
23
6
10
8
17
4
113,5
104,4
27,2
45,4
36,3
77,1
18,2
Разом: 93 334,8
Допоміжні приміщення:
1) Лабораторія

 
 

Цікаве

Загрузка...