WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота


(2.47)
де Р1 - абсолютний тиск пароводяної суміші перед конденсатовивідником,
Р1 =0,95Р=0,95?3,0=2,85 бар;Р1 - абсолютний тиск пари перед калорифером, тобто на колекторі камери переважно задається, або береться за даними виробництва; Р2 - абсолютний тиск конденсату після конденсатовивідника, (тиск в конденсаційній магістралі 1,5 бар).
Згідно технічної характеристики термодинамічних конденсатовивідників типу 45ч15нж вибираємо 1 конденсатовивідник з dу=800кг/год L=90мм, Н=192мм, m=2,45 кг.
2.3 Аеродинамічний розрахунок
2.3.1 Складання схеми циркуляції агента сушіння і визначення ділянок опору
Рис. 2.2 Схема до аеродинамічного розрахунку камери СПВ-62.
Таблиця 2.8
Ділянки циркуляції агента сушіння в камері СПВ-62
Номер ділянки Назва ділянки
1 Вентилятор
2,12 Калорифери
3,11 Поворот під кутом 135?
4,10 Прямолінійний канал
5,9 Поворот під кутом 90?
6 Вхід в штабель
7 Штабель
8 Вихід з штабеля
2.3.2 Розрахунок ділянок опору і швидкостей агента сушіння на цих ділянках.
Площу ділянок опору визначають в площині, перпендикулярній до напряму руху агента сушіння.
Ділянка 1. Вентилятор.
Площа перетину вентиляторів визначається за формулою:
, м2,
(2.48)
де Dв - діаметр ротора вентилятора, попередньо беруть 1м; nв - кількість вентиляторів у камері.
.
Ділянка 2,12. Пластинчаті калорифери.
F2,12= Fж.п.к.=0,72 м2.
Ділянка 3,11. Поворот під кутом 135?.
За площу повороту приймаються площа ділянки до або після повороту, яка менша.
F3,11=F2,12=0,72 м2.
Ділянка 4,10. прямолінійний канал.
Бокові прямолінійні канали мають змінний перетин.
F4,10 =bсер·L, м2,
де bсер - середня ширина каналу, м.
м.
F4,10 =0,4·7,1=2,84 м2.
Ділянка 5,9. Поворот під кутом 900.
За площу повороту приймаємо площу ділянки до або після повороту, яка менша.
F5,9= F4,10=2,84 м2.
Ділянка 6. Вхід в штабель (раптове звуження).
F6 = Fж.п.шт., м2.
F7=8,56 м2.
Ділянка 7. Штабель.
Беруть габаритну площу штабелів.
м2.
Ділянка 98. Вихід з штабеля (раптове розширення).
м2.
Розрахунок швидкості агента сушіння на кожній ділянці
, м/с,
(2.49)
де Vц - об'єм циркулюючого агента сушіння, м3/с; м3/с; Fi - площа ділянки, м2.
Таблиця 2.9
Розрахунок швидкості руху агента сушіння на ділянках
Номер ділянки 1 2,12 3,11 4,10 5,9 6 7 8
Fi, м2 2,36 0,72 0,72 2,84 2,84 8,56 19,5 8,56
?, м/с 9,07 29,72 29,72 7,53 7,53 2,5 1,1 2,5
2.3.3 Розрахунок опору ділянок
При роботі вентилятора в замкненій системі циркуляції агента сушіння його тиск витрачається на подолання опору всіх ділянок.
Місцевий опір всіх ділянок, крім калориферів і штабелів, визначають за формулою:
, Па,
(2.50)
де ? - густина циркулюючого агента сушіння, середнє значення густини на вході і виході зі штабеля:
, кг/м3,
?- швидкість агента сушіння на ділянці, м/с; k0 - коефіцієнт місцевого опору, визначають за табл. 18-22 залежно від характеру ділянки або для прямолінійних ділянок:
(2.51)
де kтр - коефіцієнт тертя до стінок каналу визначають за табл. 23.; l - довжина ділянки (каналу) в напрямі руху агента сушіння, м; u - периметр перетину каналу в руху агента сушіння, м; F - площа поперечного перетину ділянки, м2; m - кількість однокових ділянок.
кг/м3.
Ділянка 1. Вентилятор.
k0=0,8.
Па.
Ділянка 2,12. Пластинчаті калорифери.
За додатком Д27 визначаємо опір одного ряду в залежності від вагової швидкості
?h1р=70 Па.
?h2,12=70 ·2=140 Па.
Ділянка 3,11. Поворот під кутом 135?.
Па.
Ділянка 4,10. Прямолінійний канал.
Па.
Ділянка 5,9. Поворот під кутом 90?.
Па.
Ділянка 6. Вхід у штабель.
Коефіцієнт опору визначається по таблиці 20 в залежності від відношення s/S.
s - живий перетин штабеля, м2; S - габаритна бокова площа штабеля, м2.
;
k0=0,20;
Па.
Ділянка 7. Штабель.
Па.
Ділянка 8. Вихід з штабеля.
Па.
Визначаємо сумарний опір кільця циркуляції
Па.
(2.52)
Па.
Рв=1,05? , Па.
Рв=1,057?431=455,6 Па.
2.3.4 Вибір вентилятора і розрахунок потужності, яку споживає вентилятор
Якщо не змінюється конструкція камери, то тип вентилятора визначається типом камери, але можливе використання вентиляторів різних номерів. Вибираючи номер вентилятора необхідно приймати вентилятор з найбільшими ККД, найменшим номером і найбільшим числом обертів.
Для вибору вентилятора використовують аеродинамічні групові, індивідуальні або безрозмірні характеристики вентиляторів, які складені при кг/м3. Через те фактичний тиск вентилятора Рв необхідно перерахувати в тиск за цих стандартних умов.
Па,
(2.53)
де Рв - тиск вентилятора; ? - густина агента сушіння.
Па.
Вентилятор вибирають за тиском Рхар і продуктивністю Vв.
, м3/с,
(2.54)
де nв кількість вентиляторів, встановлених в камері, які працюють одночасно
м3/с.
По груповій аеродинамічній характеристиці вибираємо осьовий реверсивний вентилятор серії У-12 №12,5.
?=0,6.
Потужність, яка споживається вентилятором визначається за формулою:
, кВт,
(2.55)
кВт.
2.3.5 Вибір електродвигуна
Визначаємо встановлену потужність електродвигуна для приводу вентилятора:
, кВт,
(2.56)
де Кз коефіцієнт запасу потужності на пусковий період вибирають залежно від типу вентилятора і орієнтовної потужності за табл. 24; Кt - коефіцієнт, який враховує вплив температури середовища, в який встановлено електродвигун табл. 25; ?пр - ККД передачі , беруть залежно від виду передачі руху від вала електродвигуна до вала вентилятора.
Nдв=4,0 кВт;
Кз=1,05;
Кt=1,05;
?пр=0,9.
кВт.
По характеристиці трьохфазних асинхронних електродвигунів серії 4-А вибирають двигун ближчої більшої потужності.
Nдв=4,0кВт;
n=1500 хв-1.
2.4 Опис технологічного процесу сушіння
2.4.1 Транспортування сирих пиломатеріалів в сушильній цех
Сирі пиломатеріали, складені в суцільні пакети, автолісовозами перевозяться з лісопильного цеху і подаються в сушильній цех на ділянку формування штабелів.
2.4.2 Формування штабелів для сушіння
В сушильному цеху буде формуватися суцільний штабель. Розмір штабеля: довжина ? ширина ? висота 6,5 ? 1,8 ? 2,6м.
Правила формування штабелів.
Штабель повинен бути із пиломатеріалів однієї породи і товщини.
Підштабельна основа повинна бути міцна, тверда, а верх його - горизонтальним. Довжина основи повинна дорівнювати довжині штабеля. В якості підштабельної основи рекомендується використовувати підштабельні візки (вагонетки), або треки.
В залежності від характеру циркуляції агента сушіння через штабель пиломатеріалів укладають:
а)

 
 

Цікаве

Загрузка...