WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

прогрівання збільшується на 25%, а для твердолистяних - на 50%.
кВт;
кВт.
2.2.6.4 Розрахунок витрат теплоти на випаровування вологи
Питома витрата теплоти на випаровування вологи в лісосушильних камерах з багатократною циркуляцією при сушінні повітря:
, Дж/кг,
(2.29)
де І2 - тепловміст повітря на виході зі штабелю, кДж/кг; І0 - тепловміст свіжого повітря, І0=46кДж/кг при поступленні повітря з коридору керування; d0 - волого вміст свіжого повітря, d0 =10…12 г/кг; Св - питома теплоємність води, Св=4,19 кДж/кг; tпр - температура нагрітої вологи в деревині, 0С. Беруть такою, що дорівнює температурі прогрівання.
кДж/кг
2.2.6.5 Загальна витрата теплоти на випаровування вологи
, кВт.
(2.30)
кВт.
2.2.6.6 Розрахунок втрат тепла через огородження камери
Втрати тепла через огороджені камери за одну секунду визначають за формулою:
, кВт,
(2.31)
де Fог - площа поверхні огородження; К - коефіцієнт теплопередачі даного огородження; tкам - температура агента сушіння в камері, 0С, визначають, як середнє значення температур на вході і виході зі штабеля
, ?С.
;
tрозр. - розрахункова температура зовнішнього повітря для зимових і середньорічних умов.
Розрахунок втрат тепла через огородження камери зводимо в табл.2.7.
Таблиця 2.7.
Розрахунок втрат теплоти через огородження камери
Назва огороджень Fог К, Вт/(м2?С) tкам, 0С tрозр, 0С tk- tрозр 0С КоефіціцєнтС Qог, кВт
Формула Значення Зим. Ср.річ Зим. Ср.річ. Зим. Ср.річ
1. Зовнішня бокова стіна L?H=7,1?5,1 36,21 0,6 78 -20 8,0 98 70 2 4,26 3,04
2. Торцева стіна з боку коридору керування В?Н=5,1?3,2 16,32 0,6 78 +15 +15 63 63 2 1,23 1,23
3. Торцева стіна з боку тревесного шляху без врахування площі дверей (В?Н)-Fдв= 5,1?3,2-
-(2?3,2) 9,92 0,6 78 -20 8,0 98 70 2 1,17 0,83
4. Перекриття B?L =5,1?7,1 22,72 0,6 78 -20 8,0 98 70 2 2,67 1,91
5. Підлога B?L =5,1?7,1 22,72 0,6 78 -20 8,0 98 70 2 2,67 1,91
6. Двері b?h=
2?3,2 6,4 0,6 78 -20 8,0 98 70 2 0,75 0,54
Qог. зим.=12,75
Qог. ср.річ.=9,46
2.2.6.7. Питома витрата теплоти на втрати через огородження
,кДж/кг.
(2.32)
кДж/кг.
кДж/кг.
2.2.6.8 Питома витрата теплоти на сушіння
, кДж/кг,
(2.33)
де с1 - коефіцієнт, який враховує додаткові втрати теплоти на початкове прогрівання камери, транспортних засобів, обладнання і ін., с1=1,1 … 1,3.
кДж/кг,
кДж/кг.
2.2.7 Вибір типу і розрахунок поверхні нагріву калорифера
2.2.7.1 Вибір типу калорифера
В повітряно-парових камерах використовуються калорифери двох типів: збірні із чавунних ребристих труб і компактні пластинчасті. Тип використовуваних калориферів обумовлено конструкцією камери. Для камери СПВ-62 підходять пластинчаті калорифери СТД-3009.
2.2.7.2 Розрахунок поверхні нагріву калорифера
Необхідна площа нагріву калорифера:
, м2,
(2.34)
де Qк - теплова потужність калорифера, тобто годинна кількість теплоти на сушіння в зимових умовах.
, кВт,
(2.35)
де С3 - коефіцієнт неврахованих витрат теплоти на сушіння, С3=1,2; tт.н. - температура теплоносія на вході в калорифер. Залежить від тиску пари при р=0,4 МПа, tт.н.=143,60С. tкам - температура агента сушіння в камері, tкам=810С; к - коефіцієнт теплопередачі калорифера, Вт/м3 0С.
Qк=(32,72+12,75)·1,2=54,56 кВт.
Для пластинчатих калориферів коефіцієнт теплопередачі к визначаємо по таблиці в залежності від вагової швидкості:
?в= ?ф·?1, кг/(м2 с), (2.36)
де ?ф- фактична швидкість циркуляції агента сушіння через калорифер, м/с; ?1 - густина повітря на вході в штабель.
, м/с,
(2.37)
де Vц=19,0125 м3/с; Fж.п.к. - площа живого перетину калорифера, тобто площа вільна для проходу агента сушіння.
, м2,
(2.38)
де fж.п.1к. - площа живого перетину одного пластинчатого калорифера, м2. Для калорифера СТД-3009 fж.п.1к=0,240 м2.
Fж.п.к.=0,240·3=0,72 м2.
м/с.
?в= 26,41·0,87=23 кг/(м2 с).
, Вт/(м2 0С).
, Вт/(м2 0С).
м2.
Розрахунок кількості пластинчатих калориферів.
, шт,
(2.39)
де - площа нагріву одного калорифера. Для калорифера СТД-3009 =30,82 м2.
шт;
Приймаємо 4 калорифери проти кожного вентилятора один калорифер.
Fкал.=30,82?4=123,28 м2.
2.2.8 Розрахунок витрат пари
2.2.8.1 Витрата пари на 1 м3 розрахункового матеріалу
, кг/м3,
(2.40)
де qсуш- сумарна питома витрата теплоти на сушіння для середньорічних умов; Іп - тепловміст сухої насиченої пари при заданому тиску, кДж/кг; Ік - тепловміст кип'яченої води при тому самому тиску. Орієнтовно ?І=Іп-Ік можна взяти при Р=0,3 Мпа, ?І=2100 кДж/кг,
де Р - тиск пари в калориферах, МПа.
кг/м3.
2.2.8.2 Для камер в період прогрівання
, кг/год,
(2.41)
кг/год.
Для камер в період сушіння.
, кг/год.
(2.42)
кг/год.
кг/год.
2.2.8.3 Максимальна годинна витрата пари сушильним цехом у зимових умовах в камерах періодичної дії
Рцех=nкам.пр.?Ркам.пр+nаом.суш.?Ркам.суш., (2.43)
де nкам.пр.?- кількість камер, в яких одночасно проходить прогрівання матеріалу. Беруть 1/6 від загальної кількості камер nкам., але не менше ніж одну при їх невеликій кількості. nкам.суш - кількість камер, в яких проходить сушіння, шт.
nпр.=1,0.
nкам.суш= nам- nкам.пр, шт.
nкам.суш=4-1=3 шт.
Рцех=1?654,37+4?86,67=1001,0 кг/год.
2.2.8.4 Середньорічна витрата пари на сушіння всього заданого об'єму пиломатеріалів
, кг/рік,
(2.44)
де Стрив. - коефіцієнт тривалості, який враховує тривалість сушіння пиломатеріалів, які сохнуть повільніше ніж розрахунковий, значення коефіцієнта Стрив. визначають за таблицею Д.28 залежно від відношення
, діб,
(2.45)
де - тривалість сушіння фактичних пиломатеріалів, діб; ?роз- тривалість сушіння розрахункового матеріалу, діб; Ф - об'єм фактично висушуваного пиломатеріалів, м3; Ф1, Ф2 …Фn - річний об'єм цих самих пиломатеріалів окремо за перерізами, м3
.
.
Стрив.=1,2;
Рріч.=474,50?2800?1,2=51594320 кг=1594,3 т/рік.
2.2.9 Вибір конденсатовивідників
В лісосушильних камерах для відведення конденсату з калориферів до останнього часу переважно використовувались гідростатичні конденсатовивідники . Зараз їх замінюють на більш компактні і надійні, в роботі - термодинамічні конденсатовивідники 45ч15нж.
Їх вибирають за коефіцієнтом пропускної здатності.
, кг/год,
(2.46)
де Ркам.суш.- витрата пари на сушіння в зимових умовах, кг/год; ?Р- перепад тиску в конденсатовивіднику; ?к - густина конденсату, кг/м3; Сг - коефіцієнт який враховує зменшення пропускної здатності конденсатовивідника при випуску гарячого конденсату порівняно з холодним холодним (при ?Р>2 бар Сг=0,25).
Перепад тиску в конденсатовивіднику
бар,

 
 

Цікаве

Загрузка...