WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

Сушіння деревини (Чернівецький меблевий комбінат) - Дипломна робота

тривалість обороту камери, при сушінні фактичного матеріалу, діб.
.
Затрати часу на охолодження в камері:
,
(4.5)
де ?охол. - тривалість охолодження матеріалу середньої товщини в камері до 30 - 40оС становить 1 год на см товщини матеріалу; п - кількість камерооборотів за рік.
Середньозважена товщина матеріалу:
,
(4.6)
де Sі - товщина висушуваного матеріалу кожного виду, заданогоспецифікацією.
.
Розрахунковий час роботи електродвигунів іншого обладнання визначають за формулою, із врахуванням змінності роботи даного обладнання і кількості робочих днів у році:
Тріч=t·i·n,год. (4.7)
Дані обчислень зводимо до таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Розрахунок витрати силової електроенергії
Назва обладнання Кількість Встано-влена потужність одиниці обладнання, кВт Встано-влена потужність всього обладнання, кВт Коефіці-єнт запиту Час роботи обладнан-ня Річна витрата електро-
енергії, кВт/год.
Сушильні камери СПВ-62 5 16 80 0,8 7778,6 497830,4
Траверс-ний візок 1 9 9 0,3 5840 15768
Ліфт-підйомник 2 10 20 0,3 5840 35040
Разом: 548638,4
4.2 Розрахунок витрат електроенергії на освітлення
Для створення нормального освітлення в темні години доби або в затемнених приміщеннях використовують світильники із лампами розжарювання або з люмінесцентними лампами.
Розрахунок річної потреби в електроенергії на освітлення виконують методом питомої встановленої потужності при розмірах приміщення, що перебільшує 10 м2. Розрахунок виконують за формулою:
,
(4.7)
де Р - питома потужність на освітлення; S - площа приміщень, м2; Кзап - коефіцієнт запиту, який враховує роботу всіх світильників і втрати на лінії, беруть 0,8; Троб - час роботи світильників за рік, год.
Кількість годин роботи світильників за рік залежить від географічної ширини і місцевості, визначають виходячи із середнього часу горіння ламп за добу. Для всіх ділянок сушильного цеху, крім коридорів керування, лабораторій і траверсного коридору, необхідно брати Троб=9·365=3285 год.
Оскільки при двозмінній роботі середній час горіння ламп в добу становить 9год. Для коридору керування, траверсного коридору і лабораторії тривалість роботи світильників становить 13 год. Результати розрахунку витрати електроенергії на освітлення зводимо до табл. 4.2
Таблиця 4.2
Розрахунок витрати електроенергії на освітлення сушильного цеху
Назва приміщень (ділянок) Площа примі-щення, м2 Питома потужність, кВт/м2 Коеф. запиту К-сть год горіння ламп Річна витрата електроенергії на освітлення, кВт·год
Виробничі ділянки: сушильні камери
Траверсний коридор 104,4 8 0,8 4355 2909,8
Приміщення для формування сирих штабелів 27,2 15 0,8 3285 1072,2
Склад сирих штабелів 45,4 4 0,8 3285 477,2
Приміщення для розформування сирих штабелів 36,3 15 0,8 3285 1430,9
Склад сухих штабелів (охолоджуюче приміщення) 77,1 4 0,8 3285 810,4
Коридор керування 18,2 15 0,8 4355 951,1
Допоміжні приміщення, лабораторія цеху
Механічна майстерня
Контора, кімната начальника цеху 13,6 15 0,8 3285 643,3
Побутові приміщення: кімната відпочинку
Курилка
Гардероб
Душ, санвузол 18,2 15 0,8 3285 717,4
Разом: 9012,3
4.3 Розрахунок витрати електроенергії на вентиляцію. Сумарна витрата електроенергії
В зв'язку з тим, що робітники, які обслуговують сушильні камери працюють при високих температурах та високій вологості повітря, необхідна припливно-витяжна вентиляція сушильних цехів. Кратність повітрообміну має бути не менше як 1,5. В середньому можна брати потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції Р= 2...3 кВт на 1000 м3 цеху.
Витрата електроенергії на вентиляцію:
кВт/год,
(4.8)
де Р - питома потужність електродвигунів для припливно-витяжної вентиляції, кВт/м3; V - сумарний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; Троб - час роботи вентиляційної системи за рік, год. Значення Троб визначають при тризмінній роботі сушильного цеху за формулою:
год.
V=1883,5-486=1397,5 м3.
кВт год.
Загальна витрата електроенергії:
Wзаг=548638,4+9012,3+38596,5=596247,2 кВт год.
4.4 Витрати теплоти (пари) на технологічні потреби
Річну потребу в парі на технологічні потреби визначається за формулою:
т/рік.
(4.9)
, т/рік.
4.5 Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію
Витрати пари на опалення і вентиляцію обчислюється за формулою:
,
(4.10)
де q - питома витрата теплоти на опалення і вентиляцію 1 м3 при різниці температури в 1оС, кВт/(м3·град). Середнє значення цієї величини можна брати:
- для опалення: 0,45 · 10-3;
- для вентиляції: 0,09 · 10-3.
V - загальний об'єм приміщень цеху без врахування об'єму сушильних камер, м3; tприм - температура в приміщенні, беруть 20оС; tрозр - розрахункова температура для опалення і вентиляції, визначається за табл. Д.22.; tріч - тривалість опалюваного сезону, год.
?оп - тривалість опалюваного сезону в днях, визначається за табл.Д.22.
Результати розрахунку зводимо до табл. 4.3
Таблиця 4.3
Розрахунок витрати теплоти на опалення і вентиляцію
Назва споживача Питома витрата Об'єм примі-щення Різниця темпера-тур Тривалість опалюва-льного сезону Річна витрата теплоти
Опалення сушильного цеху 0,45·10-3 1762,4 45 4920 175,5·103
Вентиляція 0,09·10-3 1762,4 34 4920 26,5·103
Разом: 202·103
Розрахунок річної потреби пари на опалення і вентиляцію:
,
(4.11)
де Q - загальна витрата теплоти на опалення і вентиляцію, кВт; 0,58 - кількість теплоти, що виділяється одним кг пари за год, кВт.
.
4.6 Розрахунок витрати пари на побутові потреби
Обчислення виконують за формулою:
,
(4.12)
де q - витрата пари на одну людину за зміну, беремо 2,5 кг; m - кількість людей, що працюють у найбільш завантаженій зміні; і - кількість змін роботи цеху за добу; п - кількість днів роботи цеху в році.
.
4.7 Розрахунок загальної витрати пари на технологічні, побутові потреби, опалення і вентиляцію
(4.13)
Рзаг=1594,3+348,2+20,1=1962,6 т/рік.
5 Охорона праці і протипожежний захист
5.1 Виробнича санітарія
Згідно з діючими санітарними нормами і правилами проектування промислових підприємств у всіх приміщеннях треба передбачити дотримання відносної вологості повітря 36...75%; температури повітря: літом не більше ніж 25°С, зимою - не менше ніж 18°С; швидкості руху повітря при примусовій циркуляції - не більше за 0,1 м/с; освітленість приміщення цеху з врахуванням норм мінімальної освітленості підприємств деревообробної промисловості. Для забезпечення відповідних норм освітленості в цеху треба передбачити систему освітлення. Для забезпечення необхідних температурно-вологісних умов використовують припливно-витяжну

 
 

Цікаве

Загрузка...