WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

вер-
стати ЦПА-40. У них горизонтальний рух супорта з пилкою здійсню-ється гідроприводом.
Для поперечного розкроювання дошок на мірні відрізки рекомендується використовувати обладнання фірми ОМГО (Німеччина).
Фірма пропонує серію верстатів від найпростіших (моделі Т620 і Т720)
до вдосконалених моделей Т1020NC і Т520NC. Останні моделі обладнані числовим програмним управлінням і дозволяють автоматично визначити дефектні місця на дошці, забезпечуючи оптимізацію розкроювання, значною мірою скорочують відходи виробництва.
При обмеженій виробничій площі використовується малогабаритний
верстат з нижнім розміщенням пилки фірми Оріон (Німеччина).
11.2.Повздовжній.
Залежно від прийнятої схеми повздовжній розкрій пиломатеріалів
може бути на всю довжину дошки, коли її розкроюють на рейки, або
відрізків безпосередньо на заготовки. Він може проводитись на:
- однопилкових верстатах загального призначення з ручною подачею;
- однопилкових з механізованою подачею - валковою або конвеєрною;
- багатопилкових з механізованою подачею.
Однопилкові верстати дають можливість проводити індивідуальний
розкрій, а багатопилкові - груповий. Якщо дошки або відрізки необріз-ні, то перший різ робиться довільно, для вирізання рейки, а наступні
різи, як і для обрізних дошок, за напрямною лінійкою. Розмічені дошки розкроюють за лініями розмітки. У багатопилкових верстатах ві-ддаль між пилками формує ширину заготовки.
Повздовжньо пиломатеріали розкроюють на верстатах:
- а)однопилкових з вальцево-гусеничною подачею ЦА-2, ЦА-2А. Для
спрямування матеріалу при розкроюванні слугує напряина лінійка і
притискний ролик. Пилка розміщена під столом;
- однопилковому верстаті з гусеничною конвеєрною подачею ЦДК4-2 з верхнім розміщенням пилки;
- верстати РТ300 і РТ300М чеської фірми ROEK, обладнані автоподавачем, мають одну пилку і можуть обробляти матеріал максимальною товщиною 100 мм. Частота обертання пилки від
4000 до 8000 обхв - дозволяють одержувати чистий різ.
Перероблення рейок, хоч і збільшує корисний вихід заготовок з ма-сивної деревини, але через проблеми їх транспортування і значні тру-дозатрати при переробленні сьогодні часто заміняється їх подрібненням
в технологічну тріску на спеціалізованому обладнанні одночасно з розкроєм або після накопичення.
З метою підвищення корисного виходу розкрій краще проводити на
кілька розмірів по ширині. Для зменшення затрат часу на налагодже-ння однопилкових верстатів напрямну лінійку установлюють на розмір
найширшої заготовки. За допомогою каліброваної закладки (мал. 15),
з заплечиками на одному кінці, що вставляють між напрямною лінійкою та крайкою дошки, при розкрої можна отримати заготовки меншої ширини.
Одна така калібрована закладка дозволяє додатково отримати два
розміри по ширині. Схема користування закладкою показана на (мал.
16). Ширина випилюваної заготовки в буде дорівнювати різниці відс-тані від напрямної лінійки до правої крайки пропилу і ширини закла-дки в1 o в ? вmax - в1 .
Cхема поздовжнього розкрою з використанням закладки:
1 - стіл верстата; 2 - напрямна лінійка; 3 - закладка; 4 -пиломатеріал, що розкроюють;5 - пилка
Одночасно робота з багатьма закладками є нераціональною, тому що
оператор може активно вести розкрій на 4 - 5 типорозміри.
Організація робочого місця біля верстатів для повздовжнього розкрою
залежить від того, розкроювати відрізки (після поперечного розкрою
дошки), чи дошки (на довгі рейки), на однопилкових чи багатопилко-вих верстатах. Деякі із схем наведено на (мал. 17).
Cxeма організації робочих місць біля круглопилкових верстатів для поздовжнього розкрою:
а - відрізків на заготовки; б - дошок на рейки; 1 - матеріал до оброблення; 2 - верстат; 3 - місце для відходів; 4 - матеріал після оброблення, 5 - приймальний стіл після верстата; 6 - зворотний транспортер; 7 - подавальний стіл
11.3. На криволінійні заготовки.
Розкрій пиломатеріалів на криволінійні заготовки проводять за схе-мою, при якій спочатку дошку за допомогою шаблонів розмічають, а
потім торцюють на відрізки і проводять криволінійний розкрій за розміт-кою (мал. 18).
Схема розкрою пиломатеріалів на криволінійні заготовки
Для збільшення корисного виходу не рідко відрізки склеюють по ширині, а потім проводять розмітку і розкрій (мал. 19).
Схема розкрою на криволінійні заготовки попередньо склеєних відрізків
Основним обладнанням для криволінійного розкрою є стрічко-пилкові та лобзикові верстати. Сьогодні набувають широкого застосування для цих цілей лазерні установки. За стрічко-пилкових верстатів прово-дять криволінійний різ із зовнішнього контуру заготовки (мал. 20).
Схема випилювання криволінійної заготовки на стрічко-пилковому верстаті
Внутрішні замкнені криволінійні різи проводять за допомогою лобзи-кових або фрезерно-копірувальних верстатів (мал. 21). Для введення
смугової пилки у внутрішній контур перед випилюванням слід зроботи
додатковий отвір.
Схема випилювання криволінійної заготовки на лобзикових верстатах
Важливим при розкрої на криволінійні заготовки є правильний вибір
ширини пилкової стрічки, що залежить від радіуса кривизни заготовки.
Чим меншим буде радіус кривизни пропилу, тим вужчим має бути полотно пилки, щоб під час роботи воно не нагрівалось в пропилі,
якщо розкрій вести за один прийом.
Схема організації робочих місць біля верстатів для криволінійного розкрою:
а - з одним оператором, б - з двома операторами

 
 

Цікаве

Загрузка...