WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

схеми, тут по всій
довжині розкроюють на рейки однакової ширини із заготовками, а по-
тім рейки торцюють по довжині на заготовки з вирізанням дефектних
місць (мал.10). Ця схема особливо ефективна при переробленні низько-сортних пиломатеріалів на порівняно довгі заготовки. Корисний вихід у
порівнянні і попередньою схемою збільшується на 4...5%. Однак при цьому зростають трудомісткість та незручність при передачі довгомір-них рейок між верстатами, що приведе до збільшення площі цеха.
10.4. З попередньою розміткою.
Пиломатеріали листяних порід, деревина яких більш цінна, а вади менш помітні, доцільно розкроювати з попередньою розміткою. Розмітка
Сприяє збільшенню корисного виходу до 5%, підвищенню продуктив-ності обладнання через звільнення оператора від обов'язків аналізу яко-сті сировини і є вкрай необхідна при розкрої на криволінійні заготовки. Застосування для розмітки спеціальних флюоресцентних фарб дає можливість подальший розкрій здійснити без участі оператора.
10.5 З попереднім торцюванням.
У таких випадках, коли повздовжня кривизна дошок значна, рекомендується схема з попереднім торцюванням дошок в місцях силь-ного їх викривлення і далі за схемою 4. При цьму можуть бути додаткові відходи через некратності розмірів частин дошки і заготовок. Ця схема з двоетапним поперечним розкроєм, спочатку дошки, а потім відрізків, поєднує в собі переваги та недоліки схем 2 і 3.
10.6. З попереднім фрезеруванням.
Фрезерування дошок перед розміткою з однієї або двох пластей,
крім ліквідації їх різнотовщинності, дозволяє краще бачити дефекти, а
отже і відповідно проводити розмітку. Це збільшить до 3% вихід заго-товок порівняно із схемою 4, але вимагає додаткової виробничої пло-
щі, обладнання, енерго- та трудозатрат.
10.7. На бездефектні відрізки з подальшим їх обробленням.
Нині ширшого застосування знаходять схеми 7, 8 і 9, які рекоменду-ють тоді, коли розкрій проводять не на кінцеві розміри заготовок по довжині, а на вирізання бездефектних зон після повздовжнього розкрою дошки. Такі відрізки склеюють, переважно за допомогою зуб-частих шипів, у безконечний брусок, з якого, після торцювання, отри-мують кінцевий розмір по довжині. Такі заготовки скеровують на по-дальше оброблення (схема 7) або склеюють по ширині для отримання
щитів з масивної деревини (схема 8). Щити можна використовувати за призначенням або відправляти для розкрою на криволінійні заготов-ки (схема 9). Ці схеми застосовують у тих випадках, коли за тетхніч-них умов допускається використовувати заготовки, склеєні по довжині та ширині, і забезпечується необхідна міцність склеювання.
Розкрій за схемою 10 (мал 11) є одним із перспективних і може
бути рекомендований для зменшення витрат на транспортування пило-
матеріалів концентрацію відходів на лісопильних підприємствах. Склеювати на зубчастий шип можна лише сухі відрізки, і тому для цього необхідно сушити дошки (відрізки) на лісопильних підприємствах.
Важливо зберегти досягнуту вологість після склеювання бездефектних відрізків у дошки до моменту кінцевого розкрою їх на заготовки. Та-ку схему можна рекомендувати для низькосортних обрізних пиломатерілів.
Коли пиломатеріал є кратним за товщиною, то для всіх схем роз-крою пропонується проводити поділ по товщині, на ребрових верстатах (мал. 12), а потім розкрій за однією із наведених вище схем.
Класифікація і аналіз розкрою пиломатеріалу показує, настільки він
є складним і що для раціональної його організації слід враховувати багато факторів. З наведених схем розкрою видно, що, крім основних операцій - поперечного та повздовжнього розкрою, можуть бути і дода-ткові - розмітка, фрезерування, формування шипів, склеювання та інші, що сприяють ефективному проведенню основних операцій.
Організація раціонального розкрою пиломатеріалів є складною і
відповідальною операцією. В процесі розкрою слід отримати із наявної
дошки максимально можливу кількість заданих специфікацією заготовок.
Той факт, що якість дошок і схема розташування дефектів на них
кожен раз змінюється, обмежує можливість автоматизувати і механізувати всі операції, що використовують на етапі розкрою (особ-ливо за умови індивідуального розкрою).
11. Розкрій пиломатеріалів.
11.1. Поперечний.
Існує велика кількість типів і моделей верстатів, які використовують
для поперечного розкрою пиломатеріалів. Серед них однопилкові - для
індивідуального, і багатопилкові - для групового розкрою.
Для індивідуального розкрою використовують такі групи круглопил-кових верстатів:
- загального призначення;
- універсальні;
- маятникові;
- важільно-шарнірні;
- супортні.
Верстати загального призначення не є спеціалізованими, тому органі-зація робочого місця і їх продуктивність неможуть бути рекомендовані
промисловим підприємствам. На таких верстатах, як правило, пиломатеріал вручну насувають на пилку. Для розкрою довгих дошок
слід передбачити додатковий пристрій для підтримки дошки під час
її руху на пилку (мал. 13).
Організація робочого місця біля однопилкового верстата для поперечного розкрою:
1 - штабель дошок; 2 - підсобник; З - подавальний стіл; 4 - оператор; 5 - верстат; 6 - ящик або люк для кускових відходів; 7 - приймальний стіл; 8 -другий підсобник; 9 - підстопні місця для відрізків (заготовок)
Поперечне розкроювання пиломатеріалів виконують на однопилкових
верстатах ЦПА-40, ЦМЕ-2М, ЦМЕ-3. Найбільше використовуються

 
 

Цікаве

Загрузка...