WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

визначають бездефектні ділянки, які можуть бути різних розмірів і розташовані в
різних частинах дошки, тому їх бажано розкроювати одночасно на кі-
лька типорозмірів заготовок, що відрізняються як за розмірами, так і
за якістю. Такий розкрій дозволяє краще використовувати дошки низь-
кої якості, хоча при цьому зростають трудозатрати на отримання заготовок і знижується продуктивність обладнання.
При груповому розкрої з партії пиломатеріалів прагнуть отримати за-готовки певних розмірів, якість яких буде залежати від якості дошки
та випадкового розташування інструменту, що одночасно бере участь в різанні, за наперед заданою схемою, без урахування розмірів та яко-сті сировини і розташування на ній дефектів. Вихід якісних заготовок при цьому може зменшуватись порівняно з індивідуальним способом,
але продуктивність обладнання значно зростає. Такий спосіб рекомен-
дується застосовувати, коли якість пиломатеріалу і заготовок однакові.
7. Наявність підготовчих операцій.
Як при поперечному, так при повздовжньому розкрої без попередньо-
го підготовлення оператор сам вирішує, як слід розкроювати ту чи
іншу дошку, пам'ятаючи при цьому про свою специфікацію заготовок.
Оператор у змозі ефективно вести розкрій одночасно на 3 ...4 типоро-
зміри, використовуючи різні пристрої для переналагоджування верстата,
що приводить до зменшення продуктивності. Прийняття неправильного рішення зменшить корисний вихід або знизить якість заготовки.
Для того, щоб показати оператору, як проводити розкрій, рекомен-
дується розмітка. Розмітка - це графічне зображення розмірів заготовки
на площині дошки з урахуванням її якості та розташування дефектних
місць з метою отримання найбільшого корисного виходу.
Схема розмітки для кожної дошки буде різною, а розкрій - індиві-дуальним. Впровадження розмітки сприяє збільшенню корисного виходу
і якості заготовок та продуктивності обладнання, але вимагає додатко-вої виробничої площі, матеріалів та трудозатрат на її проведення.
Проведення розмітки на дошці, якщо вона надходить після розкрою
колоди або після сушіння, ускладнює пошук дефектних місць, що мо-
же знизити якісить заготовок. Тому, щоб зробити дефекти більш ви-
димими, перед розміткою рекомендується попереднє фрезерування дош-ки з однієї або двох пластей. Таке фрезерування збільшить корисний
вихід заготовок, але може призвести до збільшення припусків по то-щині заготовок і вимагатиме додаткових виробничих площ, обладнання,
інструменту та трудозатрат.
8. Характер пропилу.
За характером пропилу розкрій буває прямолінійним та криволінійним.
Для прямолінійного розкрою використовують верстати з круглими пил-ками, ножами або ножцями; для криволінійного - стрічкової або смугової
пилки, штампи, лазер та рідину під тиском.
Верстати, які призначені для криволінійного розкрою, можуть вико-ристовуватись і для прямолінійного, але верстати для прямолінійного
розкрою не завжди можна застосувати для криволінійного. Верстати
для прямолінійного розкрою є більш поширеними і мають вищу про-дуктивність.
9. Напрям пропилу за відношенням до напряму волокон.
За відношенням до напряму волокон деревини розрізняють поперечний,
повздовжній, комбінований та складний розкрої. При поперечному роз-
крої пиломатеріал поділяють на заготовки необхідної довжини. Повздо-вжній розкрій передбачає поділ на заготовки (рейки) необхідної ширини або товщини. Комбінованим називають розкрій під кутом до
волокон в пласті дошки, що не дорівнює 0 або 90? (мал. 7). При ск-ладному розкрої пропил проводиться під кутом до деревини, що не
дорівнює 0 або 90? в пласті та крайці дошки.
10. Схеми розкрою.
Залежно від виду, розмірів та якості дошки, розмірів і форми заго-товок, наявності виробничих площ, матеріальних та трудових ресурсів,
Раціональний розкрій пиломатеріалів здійснюють за такими схемами.
10.1. Поперечна.
Поперечна схема розкрою є найпростішою, оскільки розміри загото-вок поширині і товщині збігаються з розмірами обрізних дощок за пе-рерізом і їх формують ще у лісопильному цеху. За такої схеми роз-крою виконують лише поперечні різи з вирізкою дефектів або без них,
для формування довжини заготовок або довжини кратних заготовок. Її
доцільно застосовувати при розкрої на заготовки вільної довжини або
коли заготовки можуть мати довільну ширину (ділянки щитів). Можливе
також формування бездефектних відрізків для подальшого їх оброблення
і склеювання по довжині з наступним поділом на заготовки.(мал.8).
10.2. Поперечно-повздовжня.
Поперечно-повздовжня схема рекомендується для розкрою необрізних
пиломатеріалів і дає можливість краще використовувати їх збігову зону.
Поперечним розкроєм дошки ділять на відрізки однакові за довжиною
із заготовками. Для вирізання дефектних місць роблять додаткові різи.
Отримані відрізки ділять вздовж волокон на заготовки необхідної то-вщини та ширини (мал. 9). Ця схема дозволяє працювати з коротки-
ми зручнішими для оброблення відрізками і досить часто застосовують
на деревообробних підприємствах. Вона обмежує використання низькосорт-них пиломатеріалів, особливо для отримання довгих заготовок через те,
що важко знайти бездефектну зону дошки на всю довжину такої за-
готовки.
10.3. Повздовжньо-поперечна.
Повздовжньо-поперечна схема розкрою рекомендується в основному
для необрізних дошок. На відміну від попередньої

 
 

Цікаве

Загрузка...