WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

Розробка технологічного процесу розкрою деревних матеріалів - Курсова робота

- комбінований;
- складний.
9.Напрям повздовжнього - паралельно повздовжній осі
пропилу: дошки;
- паралельно дотичній стовбура
(волокнам деревини).
10.Вид продукту що отримують: - чорнові заготовки;
- бездефектні відрізки, призначе-
ні для подальшого оброблення
перед отриманням кінцевих роз-
мірів заготовки.
11.Схеми розкрою: 1. поперечна;
2. поперечно-повздовжня;
3. повздовжньо-поперечна;
4. розмітка дощок з наступним
розкроєм за схемою 2 або 3;
5.торцювання дощок на відрізки
з наступним їх обробленням за
схемою 4;
6.фрезерування пласті дошки з
наступним її обробленням за
схемою 4;
7.повздовжній розкрій сухих до-
щок на рейки - торцювання
рейок з вирізкою дефектних мі-
сць - нарізання зубчастих ши-
пів на торцях відрізків - нане-
сення клею - склеювання від-
різків у безперервний брусок -
поперечний розкрій такого бру-
ска на заготовки;
8.те ж за схемою 7 - фрезеру-
вання заготовки по пластях та
крайках - склеювання заготовки
по крайках в безперервний по
ширині щит - розкрій щита по
ширині - калібрування щита по
товщині;
9.те ж за схемою 8 - розкрій
на криволінійні заготовки;
10.фрезерування сухих дощок -
поперечний розкрій дощок з
вирізкою дефектних місць - на-
різання зубчастих шипів у від-
різках нанесення клею - склею-
вання бездефектних відрізків по
довжині дошки з наступним їх
розкроєм за схемою 1, 2 або 3.
4.Види ріжучого інструменту.
На вибір інструмента, а разом з ним і на вибір обладнання, впли-ває велика кількість факторів, серед яких для технолога важливе зна-
чення мають:
- тривалість роботи без
загострювання;
- ширина пропилу;
- якість пропилу;
- швидкість подачі;
- здатність виконати
той чи інший пропил;
- вартість інструмента.
Круглі пилки є найбільш поширеним інструментом для розкрою пиломатеріалу на прямолінійні заготовки. Накопичено величезний досвід
у конструкції пилок, формі зубів, кута різання та ін. Для розкрою
на криволінійні заготовки частіше застосовують стрічкові та смугові
пилки. Одним з недоліків пилкового інструменту є те, що він дає від- носно велику ширину пропилу яка призводить до значних втрат дере-
вних матеріалів.
Розкрій ножами, ножицями, штампами, або так зване безтирсове рі-
зання, довгий час цікавить спеціалістів, переважно з погляду економії
деревини, але при такому розкрої ускладнюється конструкція обладна-
ння, обмежується товщина матеріалу, що розкроюють, та, інколи, шви-
дкість подачі. Широке впровадження даного інструменту, у випадку
розкрою шпону ножицями приводить до значної економії сировини.
Розкрій (поділ) пиломатеріалів, як і інших матеріалів, лазером є пе-
рспективним як з точки зору зменшення ширини пропилу порівняно з
пилками, так і можливості отримання складної форми криволінійного
пропилу. Для газового (СО2) лазера потужністю 240 Вт досягнуто таких
швидкостей поділу різних видів лісоматеріалів.
Швидкість подачі для поділу матеріалу лазером.
Вид матеріалу Швидкість
подачі, м/хв
Деревина шпилькових
порід завтовшки, мм:
6,35
12,7
25,4
3,15
1,27
0,56
Деревина листяних порід
завтошки, мм:
6,35
12,7
25,4
2.82
1,18
0.44
Фанера на основі фено-
льних смол завтовшки,мм:
12,7
0,51
Деревностружкові плити
завтовшки, мм:
12,7
0,41
Деревноволокнисті плити
тверді загартовані
завтовшки, мм:
12,7
0,33
Стиснутою рідиною досягнуто значної глибини проникнення струме-
ня в деревину (більше 300 мм), при швидкості її витікання до 300
м/хв і ширині "пропилу" до 5 мм але цей спосіб на сьогодні ще не-
достатньо вивчений і не має широкого застосування на практиці, а на-водиться в класифікації як приклад іншого способу підходу до вибо-ру інструмента розкрою.
5. Вигляд пиломатеріалу.
Пиломатеріали надходять на розкрій необрізними, однобічно-обрізними
та обрізними (мал.5: 1,2,3,) відповідно.
Проводити розкрій обрізного та однобічно-обрізного пиломатеріалу значно легше ніж необрізного, оскільки при цьому легше базувати його по пласті та крайці. При повздовжньому розкрої необрізних пиломатеріалів на однопилкових верстатах треба проводити додатковий різ для вирівнювання крайки. При поперечному розкрої таких дощок слід враховувати їх збіжність. (мал.6).
6. Ступінь участі оператора.
Розкрій, при якому кожну дошку розкроюють залежно від її якості,
розмірів, розташування дефектів, розмірів заготовок, без наперед заданої схеми, називають індивідуальним.
Якщо ж врахувати лише розміри заготовок, незважаючи на якість до-
шок та отриманих заготовок, і всю партію дошок розкроювати за од-
нією схемою, на одні і ті ж розміри, то такий розкрій прийнято на-
зивати груповим. Його виконують на багатопилковому обладнанні як
при поперечному, так і повздовжньому розкроях.
Індивідуальний розкрій характеризується тим, що для кожної дошки
його проводять по-різному, індивідуально, з урахуванням якості пиломатеріала і розмірів заготовок, прагнучи отримати якомога більший
корисний вихід. При такому розкрої для кожної дошки

 
 

Цікаве

Загрузка...