WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія виготовлення заготовок з дерева - Курсова робота

Технологія виготовлення заготовок з дерева - Курсова робота

так і значенням дійсних розмірів заготовки. При цьому можливі варіанти :
коли знімаються шари деревини зі всіх сторін заготовки; коли знімаються шари деревини лише з деяких сторін заготовки; коли не знімаються шари деревини ні з однієї сторони заготовки.
Зусилля притискних елементів визначається аналогічно, як у відповідних елементах . фугувальних та рейсмусових верстатів. На відміну від фугувальних та рейсмусових верстатів, на чотирибічних - одночасно можна обробляти тільки по одній заготовці, а операція здійснюється за один прохід.
Для верстатів із швидкістю подачі понад 20 м/хв. рекомендується застосовувати механізми завантаження - живильники. Вони можуть бути у вигляді магазинів - для коротких (до 2 м) заготовок і завантажувальних столів для довших заготовок та пиломатеріалів. Легкі та середні чотирибічні верстати обслуговуються двома операторами, важкі і середні верстати, що обробляють заготовки завдовжки 5...6 м, обслуговуються двома операторами спереду верстата та один-два ззаду. Організація робочого місця для чотирибічних верстатів показана на (рис.27)
Рис.27.Схема організації робочого місця біля чотирибічних верстатів
Продуктивність чотирибічних верстатів визначають за формулою:
(3.8)
де Т - проміжок часу, для якого визначають продуктивність, хв;
U-швидкість подачі, м/хв;
КM,Кp- коефіцієнти використання машинного та робочого часу, відповідно;
Кk - коефіцієнт ковзання; к
l3 - довжина заготовки, м.
Для отримання прямого кута = 90°, площина стола та напрямна лінійка повинні бути перпендикулярні до площини полотна пилки (рис. 29)
Рис.29 Схема налагодження верстата для отримання прямого кута при торцюванні в розмір брускових заготовок: а - площини напрямної лінійки; б -площини стола; 1 - стіл; 2 - упор; 3 -напрямна лінійка; 4 - заготовка
Для отримання кута, менше 90° рис. 30
Рис. 31 Схема налагодження круглопилкового верстата для отримання непрямого кута при торцюванні в розмір брускових заготовок: а - площини
напрямної лінійки; б - площини стола; 1 - стіл; 2 - упор; 3 - напрямна лінійка; 4 - заготовка
- або напрямну лінійкувстановити під необхідним кутом до площини пилки (рис.3.32,а);
- або площину стола встановити під відповідним кутом до площини пилки (рис.3.32,б);
- або і напрямну лінійку І стіл (для отримання складного кута) встановити під відповідними кутами до площини пилки.
Двопилкові спеціалізовані верстати (кінцевирівнювачі) призначені для торцювання однократних заготовок одночасно з двох сторін, їхня продуктивність та точність оброблення значно перевищують аналогічні параметри верстатів загального призначення та супортних. Недоліками кінцевирівнювачів слід вважати те, що вони конструктивно не можуть обробляти кратні заготовки та торцювати під
кутом аф90°. Довжину заготовки тут визначає відстань між площинами пилок.
Для торцювання заготовок під
кутом на кінцевирівнювачах необхідно площину пилки повернути до площини стола, як показано на рис. 31
Рис. 31 Схема налагодження кінцевирівнювача для торцювання під кутом а*90°; 1 - стіл; 2 - заготовка; 3 - напрямні
Багатопилкові верстати, хоч і здатні торцювати в розмір кратні заготовки, але не можуть мати широкого застосування на даній операції через непередбаченість величини кратності та їх розмірів. Слід відмітити, що заготовки, у яких на етапі вторинного машинного оброблення будуть формуватись рамкові шипи на одно-та двобічних шипорізних верстатах, в розмір не торцюють. Кратні заготовки, у цьому випадку, поділяють на однократні з певним припуском по довжині. Організація робочого місця біля верстатів для торцювання заготовок в розмір показана на рис. 32
- для отримання прямого кута = 90°;
- для отримання будь-якого іншого кута cwt90°;
- для отримання заданої довжини та кута а ;
- для поділу кратних заготовок з наданням необхідної довжини / та кута (рис. 3.30);
Рис. 28. Можливі види торцювань:
1. Для отримання прямого кута =90°;
2.Для отримання будь-якого іншого кута 90°;
3. Для отримання заданої довжини l та кута ;
4. Для поділу кратних заготовок з наданням необхідної довжини /та кута ;
Залежно від виду торцювань вибирається і відповідне обладнання. Ним можуть бути:
пилкові верстати загального призначення, що дозволяють насувати заготовку на пилку; супортні однопилкові верстати з паралельним насуванням пилки; двопилкові кінцевирівнювачі; багатопилкові верстати для поперечного розкрою;
Верстати загального призначення та супортні, хоч і є менш продуктивними, але з їх допомогою можна виконати усі види торцювань. При цьому спочатку на око обробляють один торець заготовки (заготовок), а потім цей торець притискають до упору і обробляють другий. При цьому найкоротша відстань від поверхні упору до площини обертання полотна пилки буде дорівнювати довжині чистової заготовки.
Рис. 32. Схема організації робочих місць при
торцюванні в розмір: а-загального
призначення з кареткою; б - супортний;
в, г - двопилковий кінцевирівнювач;
Продуктивність верстатів для орцювання в розмір визначається за формулами
Т - проміжок часу, для якого мірюють продуктивність, хв;
U - швидкість подачі, м/хв.;
n - кількість заготовок, що одночасно обробляють, шт;
Uр, Uх - швидкість робочого та холостого ходів супорта відповідно, м/хв;
Tц - тривалість циклу торцювання заготовок з одного торця, хв;
lk - довжина ходу супорта пилки, м;
i - кількість установок (торців), шт;
ly - відстань між упорами на одній ланці подавального ланцюга, м;
Кp , КM - коефіцієнти використання робочого та машинного часу.
Сучасні виробництва на етапі первинного оброблення чорнових заготовок, крім верстатів загального призначення, використовують різні за призначенням та конструкцією лінії. Такі лінії компонуються як на базі агрегатних головок, так і окремих верстатів, з'єднаних між собою рядом завантажувальних та розвантажувальних пристроїв, фугувальними верстатами з механічною подачею для створення базової поверхні або рейсмусовими чи чотирибічними верстатами для оброблення заготовок за перерізом та двобічними верстатами для торцювання в розмір за довжиною.

 
 

Цікаве

Загрузка...