WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Технологія виготовлення заготовок з дерева - Курсова робота

Технологія виготовлення заготовок з дерева - Курсова робота

деревини, який
знімають в процесі оброблення;
- кількості ножів, які беруть участь у
формуванні профіля поверхні.
Оброблена на поздовжньо-фрезерних верстатах поверхня матиме вигляд, як показано на рис.8.
Рис.8. Вигляд поверхні після оброблення на поздовжньо-фрезерних верстатах
Заготовки деталей, які не будуть самостійними елементами виробу (розкладки, штапики, напрямні, карнизи, плінтуси, прит-ворні бруски, лиштва та інші), не фугують, їх прямолінійність при цьому не відіграє суттєвої ропі, оскільки задопомогою клею чи металевого кріплення при складанні вони наберуть форми того елемента, до якого будуть приєднані.
Основними показниками якості виконання операції фугування, як і при обробленні на інших типах поздовжньо-фрезерних верстатів, є відхилення форми та розташування поверхонь, точність кутів та шорсткість
У результаті неправильного встановлення передньої і задньої частин стола фугувальних верстатів за відношенням до ножового вала та між собою можливі різні варіанти їх налагодження
Рис. 9 Варіанти неправильного (а, б, в, г) та правильного (д), налагодження фугувальних верстатів: а - задня частина стола нижче необхідного рівня; б - задня частина стола вище необхідного рівня; в - передня і задня частини стола непаралельні -опуклі; г- передня і задня частина стола непаралельні - угнуті; д - верстат налагоджений правильно;
На однобічних фугувальних верстатах із механізованою подачею
Фугувальні верстати відрізняються шириною стола, а отже, і довжиною ножового вала. Збільшення ширини стола дозволяє обробляти широкі заготовки, також підвищує продуктивність верстата. Зробити це на верстатах з ручною подачею фізично досить важко. Операція фугування з використанням ручної подачі трудомістка, але дозволяє отримати достатню якість оброблення.
Оператор, виконуючи операцію фугування, враховує особливості конкретної заготовки, регулюючи при цьому зусилля притискання і місце його прикладання, швидкість подачі та ін.
Для збільшення продуктивності і полегшення умов праці оператора на підприємствах застосовують фугувальні верстати з механізованою подачею. Існує декілька схем дії механізму подачі: вальцьова, конвеєрна, вакуумна та ін. їх використання ускладнюється регулюванням зусилля притискання і швидкості подачі для кожної заготовки. Такі механізми часто бувають складними за конструкцією та в експлуатації. В процесі роботи, за рахунок зусилля притискання механізмом подачі не слід допускати поздовжню деформацію та вібрацію заготовки в момент її оброблення. Кращими, з цієї точки зору, є механізми подачі, які дозволяють базувати заготовку, подаючи її для оброблення у підвішеному стані, але такі механізми є конструктивно складнішими у виконанні і тому на сьогодні не знайшли широкого поширення.
Застосування механізму подачі обмежує можливість оброблення заготовок:
- із значними відхиленнями за товщиною або шириною;
- пожолоблених, які слід пропускати більше одного разу;
- завтовшки менше 40...50 мм при обробленні їх пласті;
- завтовшки до 20...30 мм при обробленні їх крайок (оброблення за шириною).
На двобічних фугувальних верстатах
Для створення двох базових поверхонь у суміжних площинах під кутом, крім однобічних верстатів з напрямною лінійкою, застосовують двобічні фугувальні верстати. Такі верстати мають горизонтальний ножовий вал і вертикальний шпиндель, який, переважно встановлюють із боку напрямної лінійки, за основним валом. Напрямна лінійка складається з двох частин, кожну з яких налагоджують залежно від товщини шару деревини, що знімають.
Принципова . схема роботи двобічного фугувального верстата показана на рис.10.
Рис.10 Схема роботи двобічного фугувального верстата: а- вигляд збоку; б-вигляд зверху; 1,3- передня і задня частини стола; 2-горизонтальний ножовий ват; 4-вертикаїьний шпиндель; 5,6 - передня і задня частини напоямної лінійки: 7- заготовка
Такі верстати можуть працювати як з механізмом подачі, так і з ручною подачею.
Основні правила оброблення заготовок на фугувальному верстаті:
1. Починати оброблення заготовок необхідно з найбільш широкої та довгої сторони - однієї з пластей.
2. Якщо заготовка пожолоблена по пласті, то оброблення починають із тієї сторони, яка має більшу стійкість угнутої пласті.
3. При обробленні кращу якість поверхні отримують, коли заготовку
переміщують відносно осі ножового вала під кутом, меншим 90° (рис.і^-2
Схема фугування заготовки під кутом а < 90°
4. При правильному налагодженні положення столів верстата товщина шару, що знімають, не повинна перевищувати 1,5..2,5 мм.
5. Зусилля притискання заготовки до стола має бути таким, щоб деформація заготовки була найменшою.
6. При обробленні заготовок, коротших ніж 500...600 мм, слід застосовувати пристрій для штовхання (рис.12).
Схема застосування пристрою для штовхання при фугуванні коротких заготовок
7. При обробленні заготовок, довших за 500 мм, застосовують підтримувальні ролики.
8. Після фугування поверхню оглядають, якщо на ній залишились непростругані місця, оброблення повторюють до повного вирівнювання всієї площини.
9. При обробленні крайки на однобічному, та заготовок на двобічному фугувальному верстатах їх притискають одночасно до горизонтального стола та напрямної лінійки.
Організація робочого місця біля фугувальних верстатів показана на рис.13
Рис. 13 Організація робочого місця біля фугувальних верстатів: а - з ручною подачею; б - з механізованою подачою
Продуктивність фугувальних верстатів визначають за формулою:
де Т- проміжок часу, для якого визначають продуктивність, хв; V - швидкість подачі, м/хв;
N- кількість одночасно оброблюваних заготовок, шт;
l - довжина заготовки, м; з
і - кількість проходів;
m - кількість переходів;
Кp , КM - коефіцієнти використання робочого та машинного часу, відповідно;
Кк - коефіцієнт ковзання, для
верстатів з механізованою подачею.
Оброблення в розмір за перерізом
Брускові заготовки
На рейсмусових верстатах
Після створення у заготовок чистових базових поверхонь стає можливим завершити їх оброблення за перерізом, надавши їм кінцевих розмірів. Обробляють заготовки в розмір по товщині та ширині, забезпечивши при цьому паралельність протилежних сторін, на:
- рейсмусових

 
 

Цікаве

Загрузка...