WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Виготовлення віконних блоків - Курсова робота

Виготовлення віконних блоків - Курсова робота

необхідної кількості сушильних камер для липи:
n = шт.
Розрахунок необхідної кількості сушильних камер для вільхи:
n = шт.
6.Вибір розрахункового матеріалу.
При проектуванні лісосушильних камер за розрахунковий матеріал беруть як правило соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше 180 мм, початкова вологість 80%, кінцева залежить від призначення матеріалу. Якщо в завданні на проектування немає таких дощок то за розрахунковий матеріал беруть той який найшвидше висихає з зазадої специфікації. В цьому випадку камери забезпечують сушіння будь- якого матеріалу з заданої специфікації. В даному випадку за розрахунковий матеріал приймаємо вільху товщиною 28 мм, товщиною 150 мм, довжиною 3 метри.
7. Визначити параметри агента сушіння на вході і виході зі стосу.
7.1 Розрахунок кількості випаровуваної вологи маса вологи що випаровується з 1м деревини ( кг/ м )
кг/м3
де : ? ум - умовна густина розрахункового матеріалу (табл.Д.21)
Wп , Wк - початкова і кінцева вологість розрахункового матеріалу (завдання К.П.)
7.2 Маса вологи, що випаровується за час одного камерообороту:
Моб.кам=М1 м ·Е= 256,2*21,7=5559,5кг/об
Де :Е-місткість камери, м3
Е=Г·?ф=60,8*0,356=21,7 м3
Де :Г-габаритний об'єм всіх штабелів у камері, м3
?ф- коефіцієнт об'ємного заповнення штабелю фактичним (розрахунковим) матеріалом.
Значення Г і ?ф визначені в технологічному розрахунку .
7.3 Маса вологи, що випаровується з камери за секунду:
кг
де :?вл.суш- тривалість власне сушіння розрахункового матеріалу без врахування тривалості початкового прогрівання і термовологообробок:
год.
де :?суш- загальна тривалість сушіння розрахункового матеріалу, год.
Ак- коефіцієнт, який враховує якість сушіння, його значення було визначено в технологічному розрахунку.
7.4 Розрахункова кількість випаровуваної вологи за секунду:
Мр=Мс·Х=0,028*1,2=0,034
Де :Х- коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння (Х=1,2) для камер періодичної дії при сушінні повітрям до Wк=12-15%.
7.5Розрахунок об'єму циркулюючого агента сушіння і його параметрів на виході зі штабелю
7.5.1 Об'єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння:
Vц=?шт·Fж.п.шт = 2,5*11,7=29,3
де : шт. - розрахункова швидкість циркуляції а/с через штабель, м/с (з технічної характеристики камери)
Fж .п.шт- живий перетин штабелю, м2
Fж. п.шт=n·l·h(1-?в·?д)=6,5*1,8*2,6( 1-1*0,615 ) = 11,7м2
Де :n- кількість штабелів в площині, перпендикулярній до напряму циркуляції а/с
l,h-довжина і висота штабелю, м
?в- коефіцієнт заповнення штабелю по висоті (Гербей ст.45)
?д- коефіцієнт заповнення штабелю по довжині (Гербей ст.44)
7.6 Маса по матеріалу агента сушіння за секунду:
кг
де:V1-питомий об'єм а/с на розрахунковому ступені режиму
7.7 Питома витрата циркулюючого агента сушіння на 1кг випаровуваної вологи:
кг/кл. вол.
2.4.4 Вологовміст агента сушіння на виході зі штабелю:
г/кг
Інші параметри а/с на виході зі штабелю визначають за допомогою побудови ліній процесу сушіння на Іd- діаграмі.Точку 1, яка характеризує стан а/с на вході в штабель знаходимо за t1, ?1.Точку 2, яка характеризує параметри а/с на виході зі штабелю знаходимо на перетині лінії I=const ( I1=I2), яка виходить з точки 1 з лінією d2=const.
Праметри а/с на виході зі штабелю заносимо в Таблицю.
Параметри агента сушіння на виході зі штабелю Таблиця 4
Назва Позначення Одиниці виміру Значення
Температура 1
?С 73
Відносна вологість 1
- 0.63
Вологість 1
г/кг 155
Тепловміст I1 кДж/кг 480
Парціальний тиск Pп1 Па 21
Густина 1
кг/м3 0.93
Питомий об'єм V1 м3/кг 1.25
8. Опис технологічного процесу сушіння
8.1 Транспортування сирих пиломатеріалів в сушильний цех
Сирі пиломатеріали привозять зі складу сировини у вигляді суцільних пакетів, які транспортуються до сушильного цеху автопогрузчиком.
8.2 Формування штабелів для сушіння.
При камерному сушінні використовуємо штабель суцільного типу, розміри якого 6,5х1,8х2,6м, який формують за допомогою ліфта Л-6,5-15.
Штабель п/м необхідно викладати правильної геометричної форми-у вигляді паралелепіпеда. Бокові і торцеві поверхні повинні бути строго вертикальні. В один штабель укладають дошки тільки однієї породи і одної товщини. По вологості п/м, які завантажуються слід сортувати на сирі і повітряно-сухі, не змішуючи їх в один штабель. Необрізні дошки укладаються комлями в різні сторони.
Основа штабеля повинна бути строго горизонтальна і досить жорстка. Як підштабельні основи використовують трекові вагонетки, які складаються з трьох пар треків і зв'язані підштабельними брусами.
При укладанні штабелів слід користуватися габаритними штабельними шаблонами.
Також при формуванні штабеля застосовують прокладки. Вони мають товщину 25мм і ширину 40...50мм, повинні бути строго прокалібровані і висушені. Їх необхідно укладати строго вертикально, одну під другу.
8.3 Транспортування сушильних штабелів в серединіцеху.
Для внутрішньоцехових перевезень сформованих сушильних штабелів використовуємо рейкову колію шириною 1000мм і траверсні візки марки ЭТ-6,5М.
Стан рейкової колії систематично контролюється, не допускається непрямолінійність рейок, нестабільна ширина колії, незбігання рівня рейок на траверсному візку і рейок, які впираються в траверсний коридор.
Механізація переміщення штабелів здійснюється за допомогою трособлокової системи і тягової лебідки, яка встановлена на траверсних візках.
8.4 Опис конструкції камери .
В камері УЛ-2 а/с є пароповітряна суміш яка циркулює в поперечно-вертикальному напрямі. Камера працює в такій послідовності: а/с рухається в поперек камери, проходячи послідовно через труби калорифера і штабелі. При циркуляції по годинниковій стрілці в лівій частині вентиляційного каналу утворюється розрідження, а в правій-підвищенний тиск.
В даному випадку лівий розпридільний вентиляційний канал служить для притоку свіжого, а правий-для виділення відпрацьованого повітря. Призначення каналів міняється при реверсивній циркуляції.
Камера є збірнометалева вмісткість в два нормальні штабелі які монтуються на підготовленному фундаменті з таких частин: з передньої, з задньої, чотирьох боквих пенелей і двох верхніх секцій.
В верхній секції змонтовано шість осьових ревресивних вентилятори, пластинчасті калорифери і зволожуючі труби. Камери можуть працювати як при високотемпературному процесі на перегрітому парі, так і при низькотемпературному на пароповітряній суміші.
При роботі на пароповітряній суміші приток свіжого і виділення відпрацьованого повітря здійснюється через вентиляційні канали.
При роботі на перегрітій парі вентиляційні канали закриті, а вода, випарувана з деревини, виділяється у вигляді пари через гідравлічний затвор.
Завдяки реверсивним вентиляторам здійснюється реверсивна циркуляція, що значно покращує сушіння п/м.
8.5 Пуск і завантаження камери .
Перед завантаженням штабелів камеру необхідно прогріти, щоб не допускати конденсації вологи на огородженні камери і обладнанні. Якщо камера не вистигла після вивантаження, пару в калорифер необхідно впускати за 10...30хв до завантаження матеріалу. В момент впуску пари відкривають на 10...15хв вентиль на обдувній трубі конденсатовідівдника. Пару впускають в калорифер поступово, відкриваючи вентиль. Після продувки калорифера вентиль на обдувній трубі конденсатовідвідника закривають, і система починає працювати нормально- через кондесатовідвідник.
У пусковий період припливно-витяжні канали мають бути закриті. Сформований штабель завантажують у камеру. Недопускається завантаження в камеру неповногабаритного

 
 

Цікаве

Загрузка...