WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація виробництва деталі "кронштейн середній" - Курсова робота

Організація виробництва деталі "кронштейн середній" - Курсова робота

фонд зарплати;
Кдод - коефіцієнт додаткової зарплати на базовому підприємсті ( 0.13).
ФЗПдод = 19253,9 0.13 2503 грн.
Преміальний фонд оплати праці робітників беремо за середніми даними базового підприємства:
ФЗПпр = Кпр * (ФЗПосн + ФЗПдод),
де: Кпр - коефіцієнт преміальної оплати праці ( 0.1).
ФЗПпр = 0.1 (19253,9 + 2503) = 2175,69 грн.
Майстер, згідно штатного розкладу отримує оклад в розмірі 180 грн. Тоді річний фонд - 180 12 = 2160 грн.
Загальний фонд оплати праці визначається як сума вищенаведених фондів:
ФЗПзаг = 19253,9 + 2503 + 2175,69 + 2160 = 26092,59 грн.
Відрахування в фонд соціального страхування та пенсійний фонд, які є обов'зковими для підприємства будь якої форми власності, вираховуються на основі фонду заробітної плати:
Ввідр= 26092,59 0,37 = 9654,26 грн.
РОЗДІЛ 2. Розрахунок собівартості та ціни виробу.
2.1. Калькулювання собівартості
Під калькуляцією собівартості виробу розуміють розрахунок собівартості у грошовому виразі на одиницю продукції.
Розрахунок повної собівартості виробу проводиться по статтям витрат згідно з формулою:
С/В = Ст/V,
де: Ст - сума калькуляційних статей витрат, в грн.;
V - обсяг виробництва, в шт.
Cт = Ст1 - Ст2 +Ст3 +Ст4 +Ст5 +Ст6 +Ст7 +Ст8 +Ст9 +Ст10 +Ст11
Ст1 - витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати (в грн.).
Розраховано в пункті 1.5. і дорівнює 400763,88 грн.
Ст2 - вартість реалізованих зворотніх відходів, матеріалів (в грн.).
відходів дуже мало, тому їх можна не враховувати
Ст3 - витрати на паливо та енергію для технологічної мети, на виготовлення виробу
На базовому підприємстві: 1,07 грн. на 1 шт. Всього 126958,71 грн.
Ст4 і Ст5 - витрати на зарплату робітників - основну та додаткову (в грн.).
ФЗПзаг =26092,59 грн. На 1 деталь: 0,22 грн.
Ст6 - відрахування на соціальне та медичне страхування (37%).
Ввідр= 26092,59 0,37 = 9654,26 грн.
Ст7 - витрати на підготовку та освоєння виробництва (враховується у Ст10).
Ст8 - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, включаючи:
- зарплату робітників обслуговуючого обладнання;
- обслуговування обладнання;
- поточний ремонт обладнання;
- транспортні витрати;
- амортизацію основних фондів (обладнання).
Всього: 15120 грн.
Ст9 - цехові витрати, включаючи:
- утримання цехового персоналу;
- утримання та поточний ремонт будівлі цеху;
- амортизацію будівлі цеху;
- витрати на раціоналізацію та інше.
Всього: 16100 грн.
Ст10 - загальнозаводські витрати, включаючи:
- адміністративно - керівні витрати;
- загальногосподарські витрати;
- утримання вищестоячих організацій.
Всього: 29270 грн.
Ст11 - позавиробничі витрати, включаючи:
- витрати на реалізацію продукції;
- витрати по гарантійному обслуговуванню;
- витрати на підготовку кадрів, наукові дослідження;
- витрати на рекламу;
- відрахування в централізований фонд по впровадженню нової техніки.
Всього: 5420 грн.
Таким чином, Ст = 629379,44 грн. Тоді:
С/В = 629379,44/118653 = 5,3 грн.
2.2 Визначення ціни виробу
Оптова ціна підприємства на виріб визначається за формулою:
Цо = С/В + Пнорм,
де: Цо - оптова ціна підприємства;
С/В - повна собівартість;
Пнорм - нормативний прибуток (на одиницю виробу).
Пнорм = (С/В /100) Rнорм,
де: Rнорм - нормативна рентабельність (15%).
Пнорм = 5,3 15 / 100 = 0,80 грн.
Цо = 5,3 + 0,80 = 6,1 грн.
Приймемо Цо = 7,00 грн., інакше підприємство буде дуже нерентабельним.
Отже, всі вироби на суму: 7.00 118653 = 830571 грн.
РОЗДІЛ 3. Розрахунок економічної ефективності.
3.1. Розрахунок річного економічного ефекту
Економічним ефектом називається сумарна економія виробництва внаслідок впровадження оргтехзаходів НТП і організації нового виробництва.
Всі витрати на організацію виробництва повинні бути економічно обгрунтовані, тобто визначена їх економчна ефективність.
Абсолютною економічною ефективністю називається відношення економічного ефекту (Еф, в грн.) до витрат (В, в грн.), які зумовили утворення ефекту, тобто це є коефіцієнт
Еабс = Еф / В.
За допомогою нормативного коефіцієнту економічної ефективності Ен, який є оберненою величиною нормативного терміну окуповування Тм ( 0,15).
Кпр = К/Тм = ЕнК,
де: К - капітальні витрати.
До капітальних витрат відносяться:
- вартість обладнання (балансова) - 29232 грн.
- вартість інвентаря - 2287,2 грн.
- орендна плата - 8500 грн.
Отже,
К = 29232 + 2287,2 + 8500 = 40019,2 грн.
Кпр = 0.15 / 40019,2 = 266794,67 грн.
Звідси знайдемо загальні приведені витрати за формулою: ПВ=С/В+Кпр;
ПВ = 629379,44 + 6002,88 = 896174 грн.
Розрахуємо річний економічний ефект Еф через прибуток. Для визначення залишкового прибутку будемо використовувати спрощену економічну модель підприємства.
Базова формула: Еф=Пзал - Кпр,
де: Пзал - залишковий прибуток (на базовому підприємстві 2521900грн.);
Кпр - приведені капітальні витрати.
Еф = 2521900 - 266794,67= 2255105,33 грн.
Знайдемо економічну ефективність
Еабс = Еф/ПВ;
Еабс = 2255105,33 / 896174 = 2,51.
3.2 Розрахунок терміну окуповування
Показником економічної ефективності є термін окуповування (Ток), який являє собою зворотню величину економічної ефективності.
Ток = В/Еф = 1/Еабс,
де: В - сума всіх витрат на захід НТП;
Еф - річний економічний ефект від впровадження заходу НТП.
Ток = 1/3,95= 0,4 роки.
IV. ВИСНОВКИ
Курсова робота була виконана на основі курсової роботи з технології машинобудування. В цей час всі підприємства знаходяться в тяжкому становищі. Щоб вийти з цього становища, необхідно домагатися зниження собівартості продукції, що є важливим чинником збільшення прибутка. Нижча ціна готового виробу дає змогу підвищити конкурентоспроможність вітчизняного виробника на світовому ринку.
В данній курсовій роботі ми зменшили витрати матеріалів на заготовку, що призвело до зменьшення вартості заготовки. Застосування раціонального підбору обладнання та пристосувань дало змогу зменшити амортизаційні витрати.
Науковий підхід до організації праці дозволяє зменьшити кількість допоміжнихробітників у порівнянні з базовим підприємством, збільшити продуктивність праці та знизити собівартість виробу.
Розрахунок даної роботи показав, що поточні капітальні витрати окупляться вже через 5 місяців.
Для подальшого вдосконалення слід стежити за новими науковими розробками в кожній галузі, що дозволить зробити виробництво ще більш ефективним.
ЛІТЕРАТУРА
1. Организация у планирование, управление деятельностью промышленного предприятия. Под ред. Бухало С.М. К.: Вища школа, 1989 р.
2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмету "Організація виробництва". Кафедра ЕОУВ, ЧДУ, 1994 р.
3. Конспект лекцій з предмету "Організація, планування та управління виробництвом".
4. Данні з підприємства "Чернівецький машинабудівний завод".

 
 

Цікаве

Загрузка...