WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація виробництва деталі "кронштейн середній" - Курсова робота

Організація виробництва деталі "кронштейн середній" - Курсова робота

базової площини, витримав розмір 20мм;
2. Фрезерування уступа, витримав розмір 90мм;
3. Свердління двох отворів 19,8мм;
4. Зенкерування двох отворів 20мм;
5. Свердління 5-ох отворів 3,3мм;
6. Нарізування різьби в 5-ох отворів М4-6Н;
7. Свердління двох отворів 11мм;
Всі технологічні операції та їх тривалість зводимо в таблицю 2.
Таблиця 2.
№ НАЗВА ТРИВАЛІСТЬ
1 Фрезерна 1,01
2 Фрезерна 0,93
3 Свердлільна 0,98
4 Зенкерувальна 1,09
5 Свердлільна 1,03
6 Нарізування різьби 1,06
7 Свердлільна 0,98
1.2. Здійснення синхронізації технологічних операцій
проектованого поточного виробництва
Під синхронізацією розуміють методи за допомогою яких досягається рівність або кратність тривалості часу операцій такту або ритму. Синхронізація може здійснюватись в 2-ох формах: грубій і точній.
Груба може здійснюватись 3-ма способами:
1. Концентрація або диференціація операцій;
2. Введення паралельних робочих місць;
3. Комбінування;
Методи точної синхронізації:
1. Зміна режимів роботи обладнання;
2. Раціоналізація прийомів роботи;
3. Застосування інструментів, які скоротчують основний час та спец. пристосувань, які скорочують додатковий час;
4. Покращення організації робочих місць і інше.
Для здійснення синхронізації ми плануємо технологічну лінію в послідовності технологічних операцій та визначаємо:
ведуче обладнання;
вузькі робочі місця;
Ведучим називається виробниче обладнання, на якому виконується основна технологічна операція і яке займає найбільшу питому вагу у вартості основних фондів, що використовуються для виробництва даного виробу (втрати від недовантаження найбільш вартісного обладнання значно більші, ніж втрати від недовантаження дешевого обладнання).
В нашому випадку ведучим обладнанням є свердлильний верстат на 3-тій операції. Втрати від простою цього верстату будуть найбільши, тому доцільно за такт лінії прийняти тривалість цієї операції r = 0,98. Такт лінії визначає тривалість часу між виходом двох одиниць продукції.
Вузьким робочим місцем називається виробнича ланка, потужність якої не відповідає потужності ведучого обладнання.
Таблиця 3.
№ НАЗВА Тривалість до синхронізації Тривалість після синхронізації
1 Фрезерна 1,01 0,98
2 Фрезерна 0,93 0,98
3 Свердлильна 0,98 0,98
4 Зенкерувальна 1,09 0,98
5 Свердлильна 1,03 0,98
6 Нарізування різьби 1,06 0,98
7 Свердлильна 0,98 0,98
Для того, щоб оперативний час дорівнював такту лінії, проведемо точну синхронізацію:
Операція № 1: застосування пневмопристосувань дасть змогу зменшити оперативний час на 3 с;
Операція № 2: для збільшення часу на даній операції замінемо прогресивний метод закріплення деталі на менш простіший, що призведе до збільшення оперативного часу на 5 с ;
Операція № 4: на даній операції зміна режимів різання (швидкість та подача) дасть змогу скоротити оперативний час на 11 с;
Операція № 5: на цій операції замінемо прості інструменти на комбінований, що скоротить оперативний час на 5 с;
Операція № 6: зміна ручного мітчика на машинний дасть можливість більш швидкого його закріплення, що скоротить оперативний час на 8 с.
Після проведення синхронізації, оперативний час на обробку буде дорівнювати такту випуску деталі.
1.3. Розрахунок виробничої потужності і параметрів поточної лінії
Під виробничою потужністю розуміють максимальну кількість продукції, що відповідає якості і асортименту, яку підприємство спроможне виготовляти в одиницю часу при повному використанні основних виробничих фондів в оптимальних умовах експлуатації.
Існує два підходи до визначення виробничої потужності і на її базі встановлення річного обсягу виробництва, а саме:
від потреби;
від можливості.
Застосовуємо другий підхід, який характеризує ініціативу знизу по організації виробництва і є притаманним ринковій економіці.
На основі такту лінії розраховується річна виробнича потужність лінії при режимі роботи в одну зміну:
Vвп = ФПЧ * К / r,
де: Vвп - обсяг випуску виробів (за рік);
r - такт лінії;
к - коефіцієнт використання робочого часу ( 0.95);
ФПЧ - плановий фонд робочого часу роботи лінії на розрахунковий період (рік) в хв.
ФПЧ = (Д - Днероб) 8 1
де: Д - загальна кількість днів у плановому році;
Днероб - кількість неробочих днів в плановому році.
ФПЧ = (365 - 109) 8 1 = 2040 год 60 = 122400 хв.
Vвп = 122400 0.95/ 0.98 = 118653 шт.
Тип виробництва являє собою сукупність форм технологічних процесів, праці та управління при даній спеціалізації та розміру виробництва.
Тип виробництва характеризується рівнем спеціалізації робочих місць, який вимірюється за допомогою коефіцієнту закріплення операцій.
Кзо = Q / N,
де: Q - кількість видів операцій на даному виробничому підрозділі на протязі місяця;
N - кількість робочих місць на даному виробничому підрозділі (дільниці).
Кзо = 7/7 =1
При Кзо = 1 -2 - тип виробництва вважається, як масовий.
1.4. Розрахунок та планування обладнання і площ
Вибір обладнання визначається типом виробництва. При виборі обладнання користуємося такими критеріями:
1. відповідність розмірів обладнання до розмірів продукції, що обробляється;
2. відповідність продуктивності обладнання кількості деталей, які підлягають обробці;
3. найменьші витрати часу на обробку;
4. найбільш економічна вартість обробки;
5. реальні можливості придбання того чи іншого обладнання;
6. менша вартість верстата.
Визначення потрібної кількості обладнання проводиться за формулою:
N = Tp V / Фч З,
де: N - кількість одиниць обладнання;
Тр - трудомісткість одного виробу в нормогодинах;
Фч - дійсний (корисний) фонд часу роботи обладнання за одну зміну в годинах;
З - кількість змін;
V - кількість виробів на річну програму в шт.
Фч = (Д - Днероб) t Kp,
де: Д - кількість календарних днів на рік;
Днероб - кількість неробочих днів на рік;
t - тривалість робочого дня в годинах;
Кр - коефіцієнт, який враховує час перебування обладнання в капітальному ремонті ( 0.9 0.96).
Фч = (365-110) * 8 * 0.96 = 1958.4 год. 60 = 117504 хв.
N = 7 118653 / 117504 1 = 7.07 (приймаємо 7).
Таблиця 4. Потреба у технологічному обладнанні.
Найменування обладнання Тип, марка Габарити Кільк. Один. Вартість
Одиниці загальна
Фрезерний 6Р11 (5,5кВт) 1480 1990 2 8000 грн. 16000 грн.
Свердлильний 2Н135 (4кВт) 1030 825 2 3000 грн. 6000 грн.
Свердлильний 2М112 (0,6кВт) 770 370 2 600 грн. 1200 грн.
Свердлильний 2Н125 (2,2кВт) 915 785 1 2000 грн. 2000 грн.
Всього 7 25200 грн.
Вартість обладнання визначається двома діями:
1. Оптова ціна підприємства на дане обладнання (згідно даних базового підприємства);
2. Балансова вартість обладнання:
Вбал = Цо + Вдост + Вмонт,
де: Цо - оптова ціна;
Вдост - 1512 грн. витрати на доставку обладнання (до 6% ціни);
Вмонт - 2520 грн. витрати на монтаж (5-15%).
Вбал = 25200+ 1512+ 2520=29232

 
 

Цікаве

Загрузка...