WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки - Дипломна робота

Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки - Дипломна робота

яка однакова або кратна за шириною заготовці з урахуванням ширини пропилу. На ділянці IV відрізану смугу повертають на 90 градусів і вона надходить на ділянки V, VI, VII для виконання з нею операцій, аналогічних операціям з плитами на ділянках І, II, III. Отриману безперервну смугу завширшки В, за наявності ділильної пилки 11, розкроюють на заготовки необхідної ширини. Після цього пилкою 12 її торцюють на необхідну довжину заготовки І,. При роботі за такою схемою відходи будуть лише на вирівнювання крайок перед склеюванням і пропил, що забезпечить найбільший відсоток корисного виходу. Практично відпадає необхідність складати карти розкрою та оптимізувати розкрій, зменшується необхідність складських приміщень та ін Одночасно розкроювати так можна лише по одній плиті за товщиною. Отже, при наявності відповідного обладнання описану схему і технологію розкрою слід вважати перспективною для широкого застосування, якщо забезпечити необхідну міцність склеєних ділянок плити.
Для збільшення загального корисного виходу при існуючих схемах розкрою практикується додатковий розкрій кускових відходів, зібраних після основного розкрою, з подальшим склеюванням їх у щити або заготовки.
Організація робочого місця, як і продуктивність при розкрої плит, будуть залежати в основному від типів верстатів. Продуктивність форматних верстатів краще встановлювати за даними виробництва або технічною характеристикою верстата. Організація робочих місць біля таких верстатів залежить від
5. Заходи з охорони праці.
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Знання основ охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії протипожежних заходів є одним з важливих факторів запобігання виробничих травм, професійних захворювання і ліквідації їх.
На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б викликали можливість виникнення травм і професійних захворювань і сприяли підвищенню продуктивності праці. Незалежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і організаціях проводять навчання з техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які мають професії або міняють її ,а також інструктаж при підвищенні кваліфікації робітників.
Загальне керівництво й організація з навчання на підприємстві покладаються на керівника підприємства, а в підрозділах (цехах) - начальників цехів. Контроль за своєчасними навчанням працюючих у підрозділах підприємства здійснює відділ (інженер) охорони праці, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства. Навчання в професійно-технічних навчальних закладах включає теоретичний курс, а також практичні знання в навчальних майстернях (цехах) під керівництвом майстра виробничого навчання або на робочих місцях базового підприємства під керівництвом висококваліфікованого робітника, бригадира або іншого спеціаліста, який має відповідну підготовку. При вивчені кожної теми потрібно керуватися вимогами ССБП (системі стандартів безпечної праці).
Проходження кожним учнем теми з охорони праці реєструється в журналі обліку навчальної роботи.
Перевіряються знання підчас здачі кваліфікаційного екзамену.
Незалежно від професії і кваліфікації з усіма робітниками на підприємстві проводять інструктажі. За характером і часом проведення інструктажів є таких видів: вступний, первинний (на робочому місці ), повторний, позаплановий, поточний.
Вступний інструктаж: проводить інженер з охорони праці або особа, яка виконує обов'язки, з усіма прийнятими на роботу працівниками незалежно від освіти, стажу роботи їх за даною професією, а також з учнями і студентами, які при були на виробниче навчання або практику. Первинний інструктаж на робочому місці проводять з усіма прийнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, при командированим ,учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання чи практику, з робітниками які виконують нову для них роботу, а також: з будівельниками при виконанні будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства. Первинний інструктаж здійснюють за інструкцією з охорони праці з кожним робітником індивідуально.
Повторний інструктаж: проводять з усіма працюючими незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи не більше ніж: через 6 місяців індивідуально або з групою робітників однієї професії на робочому місці з метою перевірки і підвищенням рівня знань правил та інструкції з охорони праці.
Позаплановий інструктаж проводять при зміні правил з охорони праці та технологічногопроцесу; заміни автоматизації обладнання, пристроїв та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку праці; порушення робітниками вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми ,аварії, вибуху або пожежі ; перервах у роботі - для робіт ,які відповідають підвищеним вимогам безпеки праці, більше ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт 60 днів. Поточний інструктаж проводять безпосередньо перед виконанням робіт, на які оформляються наряд - на допуск де і фіксується його проведенням. Знання контролює працівник який проводив інструктаж:. Якщо проінструктований робітник має незадовільні знання, його до роботи не допускають. Він зобов'язаний пройти інструктаж заново.
Особа, яка проводила повторний чи позапланований інструктаж:, робить запис в журналі реєстрації (в особистій картонці інструктованого) з обов'язковим підписом інструктованого і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину, яка спричинила його проведення.
Назва складальної одиниці дверки
Позначається на кресленні: 09.00.00
Кість у виробі: 2
Розміри чистові: 784*380*17
Розміри заготовок: 818*409*0,6

п/п Назва технологічної операції Марка обладн. К-сть деталей у виробі Розміри після обробки, мм Істру
мент Метод контро
лю Примітка
Д Ш т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Розкроїти плиту ЦФ2 2 798 394 16 Кругла пила з напайкам Лінійка Припуски на обробку
2 Калібрувати плиту МКШ1 509 380 16 Шліфшк.
широка на Пол. Калібр - скоба Чергове шліф. 180...50 чист.
V 25...16
3 Сорт, та розм. шпону Робоч. Місце 2 818 409 0,6 Олівець, лінійка Лінійка Припуск на обробку
4 Розкроїти шпон НТ18 НТ30 2 818 409 0,6 Ніж: Лінійка
5 Склеїти на ребро РС-9 2 816 402 0,6 Термоплас тична нитка Візуально
6 Проклеїти тфці личківок ПТШ1 2 816 402 0,6 Термоплас тична нитка Візуально
7 Нанести клей на основу і сфор. пакет МФП1 АКОА1 816 402 0,6 Візуально Режим пресування беруть за таб.
8 Технологічн-а витримка Робоч.
Місце 816 402 0,6
9 Обробка в розмір по периметру МФК2 2 784 380 1,7 Кругла пила ВК напайки Лінійка
9.2 Личкуємо повздовжні
крайки Прикатувальні ролики Візуально
9.3 Знімаємо
звиси по
товщині
пом 'якшуєм
ребра Фрезерні
головки Візуально
9.4 Відпиляти поперечні
крайки Кругла пила ВК напайки Лінійка
9.5 Личкуємо
поперечні
крайки Прикатувальні ролики Візуально
9.6 Зняття
звисів,
пом 'якшуєм ребра Фрезерні
головки Візуально
9.7 Шліфувати крайки Шліф шкур. №10 Візуально (еталон) Тільки для крайок
шпону
10 Висвердлишй
отвори СВА2, СВГП1 2 784 380 17 Свердла Візуально Штанг. цирк
11 Шліфування пласті ШЛК8 2ШЛН 2 784 380 17 Широко стріч
кова шліф шкурка Візуально (еталон) Тільки для лущеного або струганого
шпону
12 Контроль
якості продукції Це
контроль кількості якісних характер. впасти в.
продукції 2 784 380 17 Об'єктом
контролю є продукція, що виготовлена
випускається або
експлуатується в переробленому вигляді При
контролі перевіряю ть
основні ознаки
цієї продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...