WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки - Дипломна робота

Розробка технологічного процесу розкрою плитних матеріалів на заготовки - Дипломна робота

личківки на одній з площин плити і зменшує величину припуску на розкрій.
Для отримання високоякісної поверхні пропилу необхідно створити однакові умови різання на обох пластях плити.
Підрізаючу пилку розташовують перед основною, вона робить пропил лише на 2...5 мм завглибшки і має переміщення для налагодження паралельно осі, для точного установлення відносно площини диска основної пилки, формує пропил на 0,1 мм ширшим, ніж основна пилка На рис. 2 показані можливі схеми розташування основної і підрізаючої пилок відносно плити, що розкроюють, та напряму подачі.
Рис.2 Схеми розташування основної та підрізаючої пилок
1 - основна пилка, 2 - підрізаюча пилка, 3 -личкована (ламінована) плита.
Загальним для всіх схем розташування пилок є те, що вони обер-таються у протилежних напрямках і підрізаюча завжди працює при попутній подачі. Плита служить підпором личкованого покриття, що підрізають обома пилками. Так можна розкроювати не лише по одній плиті за товщиною. У деяких випадках, коли немає підрізаючої пилки, передбачають пристрої, які запобігають появі сколів личківки, або збільшують припуск на оброблення щитових заготовок.
Технологія розкрою плитних матеріалів суттєво відрізняється від розкрою пиломатеріалів. На відміну від дощок плитні матеріали мають стабільні розміри, фізико-механічні властивості та якість по всій пласті, їх схему розкрою визначають не в залежності від цих показників, безпосередньо перед розкроюванням, а лише від розмірів плит і заготовок, наявного обладнання, напрямку текстури та кольору личкованих плит. Щоб забезпечити найбільший корисний вихід, розкрій плит, здійснюють за картами розкрою.
Карта розкрою.
Картою розкрою прийнято називати схематичне графічне зображення, за яким слід проводити розкрій, що вказує на форматі матеріалу, який розкроюють, послідовність різів, їх напрям та розмір заготовок. При складанні карт розкрою (рис. 3) слід враховувати:
Рис. 3 Карта розкрою (варіант)
- забезпечення найбільшого корисного виходу заготовок;
- забезпечення отримання комплекту заготовок на продукцію, що випускають;
- отримання якомога меншої кількості типорозмірів заготовок з однієї плити (карти);
- мінімального повторення одних і тих же типорозмірів заготовок в різних картах розкрою.
Складання карт вручну є трудомісткою операцією і не завжди дає максимальний можливий вихід заготовок. При підготовленні виробництва до розкрою плити на комплект заготовок для одного набору меблів слід підготувати до 150 і більше варіантів карт розкрою.
Розрахунок оптимальних карт розкрою плитних матеріалів з використанням математичних методів та комп'ютерів дає значно кращі результати, але вимагає додаткових витрат на придбання комп'ютерів, і тому їх застосування може рекомендуватися в тих випадках, коли економія від збільшення корисного виходу перевищить ці додаткові витрати. Сучасні верстати для форматного розкрою комплектуються комп'ютером із спеціальними програмами для складання оптимальних карт розкрою безпосередньо під час розкрою. Складання карт розкрою є важливою, складною і трудомісткою операцією.
При складанні таких карт для конкретного підприємства слід враховувати технологічні та конструктивні обмеження.
До технологічних обмежень належать:
- розміри плит , що надходять на розкрій;
- значення припусків на оброблення заготовок щита;
- допустима кількість типорозмірів заготовок, що отримують з однієї плити;
- розташування заготовок на плиті (напрям волокон личківки );
ширина пропилу (4...5 мм) та ін.
До конструктивних обмежень відносять:
- тип верстата;
- кількість пилкових вузлів для поперечного та поздовжнього розкроїв;
- схеми розташування поперечних та поздовжніх пилок;
- найбільші і найменші розміри заготовок, що можна отримати на тому чи іншому верстаті по довжині та ширині;
- відстань від крайки плити до першого поздовжнього і поперечного різів;
- найменшу відстань між поздовжніми і поперечними пропилами.
Залежно від специфікації заготовок і типу плит, що розкроюють, на підприємстві накопичується банк карт розкрою. Оскільки кількість і розміри заготовок для певного виробу чи набору різні, а для збільшення корисного виходу окремі заготовки можуть включатись в різні карти розкрою, то для отримання комплекту заготовок на певну програму випуску слід використати декілька карт розкрою. Для визначення кількості плит, що розкроюватимуть за тією чи іншою картою розкрою, розробляється план розкрою.
План розкрою.
Під планом розкрою розуміють визначення найменшої кількості плит, що розкроюють за тією чи іншою картою розкрою, які забезпечують отримання комплекту заготовок на задану програму. План розкрою складається на певний період роботи - зміну, добу, місяць, або на отримання певної кількості виробів.
У табл. 1 наведена можлива форма плану розкрою, який використовують на підприємствах.
В результаті складання плану розкрою визначають:
- кількість листів плит, що підлягають розкрою за тією чи іншою картою розкрою;
- різницю між фактичною і необхідною кількістю заготовок;
Для доукомплектування заготовок, яких недостатньо отримано за планом розкрою (табл. 1. б, д, є), рекомендують додаткові карти розкрою, з яких вирізають більше всього саме цих заготовок. Ті заготовки, яких отримано більше необхідної кількості, зберігають і враховують при складанні нового плану розкрою. Сьогодні розроблені методики складання карт розкрою з одночасною оптимізацією плану розкрою.
Використання ЕОМ дозволяє суттєво скоротити термін розроблення карт розкрою, збільшити корисний вихід заготовок.
Кращі результати розкрою плит будуть у разі:
- централізованого розкрою;
- наявності відповідного обладнання;
- складання карт розкрою за допомогою ЕОМ;
- складання плану розкрою на необхідний об'єм;
- диспетчеризації накопичення та відправлення споживачам заготовок;
- наявності відповідних виробничих та складських приміщень.
Упровадження галузевої системи уніфікації щитових елементів спро-щує вирішення задач з оптимізації розкрою і дає можливість довести корисний вихід заготовок до 95...96 % з плит ДСП розміром 3500 х 1750 х 16 мм.
План розкрою плит ДСП на заготовки .
Кількість виробів, що випускають, - 553 шт. Розміри плит 3500x1750x16 мм.

карти позначення Розміри заготовок, мм Кількість заготовок в карті, шт. Кількість листів плит, шт. Позначення деталі за кресленням
а б в г д ж з е є
Кількість заготовок за планом
1106 1106 553 1659 1106 553 553 553 553
Наявна кількість заготовок 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 а
б 1389х316
1024х316 12
2 80 960
160
2 в
б 1024ї416
1024х316 8
6 70
420 560
3 г
д
а
б 978х316
539х388
1389х316
1024х316 11
6
1
2 152
152
304 1672
912
4 е
є
д 978х390
980х242
539х388 8
9
1 70
70 560
630
5 ж
з 982х342
514х384 10
9 60 600
540
Всього : 1112 884 560 1672 982 560 630 600 540
Різниця: +6 -222 +7 +13 -124 +7 +77 +47 -13
Номер картки для доукомплектування карта
№ 6 № 7 № 8
Іншим способом отримання максимально корисного виходу заготовок є організація розкрою плит за схемою з додатковім склеюванням плит (рис.4).
Рис. 4. Схема організації розкрою плит ДСП з додатковим склеюванням.
1,3 -плити, то розкроюють, 7 - смуга плити; 2,8 - фрези (пилки);
4,9 - механізми для нанесення клею, 5, 10 - преси, 6,11,12 - круглі пилки;
13 - заготовка, І,ІІ,ІІІ,ІУ,У,УІ,УП - дільниці оброблення плити.
Як видно із схеми, на дільниці І плити 1 і 3 вирівнюють по поздовжній крайці за допомогою фрези або пилки 2,8. На вирівняні крайки механізмом для нанесення клею 4 наносять клей (ділянка II), після чого їх з'єднують одним із способів по ширині в дотик і склеюють під пресом 5 (ділянка III).
Пилкою 6 від склеєних плит відрізають смугу завширшки В,

 
 

Цікаве

Загрузка...