WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Класифікація систем аспірації - Реферат

Класифікація систем аспірації - Реферат

- тиск, який розвиває вентилятор, Па;
? - густина повітря, кг/м3;
- сума коефіцієнтів місцевих зусиль трубопроводів і місцевих відсмоктувачів;
- сума площ перерізів трубопроводів місцевих відсмоктувачів, м2;
- сума коефіцієнтів місцевих трубопроводів;
fеб - площа перерізу трубопровода, м2;
к - коефіцієнт, який залежить від концентрації суміші;
?і - коефіцієнт концентрації суміші,
?ц - коефіцієнт місцевого опору циклона;
fц - площа перерізу вхідного патрубка циклона, м2.
Розрідження в колекторі універсальної системи однакові у всіх трубопроводах місцевих відсмоктувачів, які під'єднані до нього. Відповідно опір усіх трубопроводів, місцевих відсмоктувачів повинен бути однаковий. При цьому умові витрату повітря в кожному місцевому відсмоктуванні визначають за формулою:
З рівняння
Де ?вх - коефіцієнт місцевого опору входу в порохоприймач;
?отв - коефіцієнт місцевого опору відводу;
?р - коефіцієнт місцевого опору регулюючого органа;
?пр - коефіцієнт місцевого опору прямої ділянки трубопровода;
?к.вх. - коефіцієнт місцевого опору входу в колектор.
Коефіцієнт ?вх. змінюється в залежності від вентилюючої дії ножевої головки і від габариту оброблюваної заготовки, яка перекриває частину перерізу порохоприймача.
Коефіцієнт ?отв. для жорстких конструкцій - величина стала. В рухомих з'єднаннях змінюється в залежності з кутом нахилу рукава.
Коефіцієнт ?р - величина змінна для періодичнорухомих клапанів.
Коефіцієнт місцевого опору прямої ділянки
де: ? - коефіцієнт опору тертя;
l - довжина трубопровода, м;
d - діаметр труби, м.
По формулі Альтилуля:
де - абсолютна еквівалентна шороховатість;
Re - число Рейнолдса;
де v - швидкість руху повітря, м/с;
- коефіцієнт кінематичної в'язкості м2/с (15?10-6) або
Коефіцієнт ? може незначно змінюватися в залежності від стану поверхні трубопровода.
Із вищезгаданого можна зробити наступні висновки:
1. Системи аспірації внаслідок наявності некеруючих величин не можуть мати абсолютно стабільної витрати повітря;
2. Нестабільність технологічних процесів і стану технологічного обладнання обумовлює коливання фактично необхідної кількості відсмоктуючого повітря. Ці коливання можуть мати ступінчастий характер, їх рівень може зберігатися на протязі довготривалого періоду або представляти собою різкі коливання потрібної витрати повітря;
3. виділивши нераціональні витрати повітря, в багатьох випадках кожна в 2...3 рази знизити витрату повітря системи аспірації;
4. Для різних цехів і ділянок з нестабільним технологічним процесам системи аспірації;
5. Зміна витрати повітря повинна бути передбачена в широкому діапазоні і здійснюється автоматично в відповідності з числом корисно використаних місцевих відсмоктувачів;
6. Потрібно передбачити існуючі нормативні документи по проектуванню системи аспірації. Вони повинні містити методику розрахунку систем зі зміною витратою повітря.
Граничні умови роботи системи аспірації
Розгалужені (звичайні) системи, як вказано в багатьох роботах, не тільки не маючи можливості регулювання витрати повітря за рахунок зміни числа ввімкнених місцевих відсмоктувачів, але не допускають переходу їх з одної частини магістрального трубопровода в іншу. Це порушує параметри роботи всієї системи. Спроби відновлення роботоздатності таких систем зі зменшеним числом місцевих відсмоктувачів шляхом збільшення робочого колеса вентилятора різко збільшує використання енергії, але не дає бажаних результатів.
В універсальних системах спрощеної конструкції швидкість руху повітря. В трубопроводі місцевого відсмоктувача, який визначає розрідження в колекторі, приймають мінімально допустимою. Відповідно, зміна витрати повітря в ньому можлива тільки в сторону збільшення.
В збірному трубопроводі після колектора швидкість руху повітря ставлять рівною або близькою до максимального значення із мінімально допустимою швидкістю руху повітря в трубопроводах місцевих відсмоктувачів. Тому при перекриванні навіть одного трубопровоа або частини трубопроводів місцевих відсмоктувачів швидкість може становити нижче транспортної.
Відповідно, можливість регулювання витрати повітря в існуючих системах заблокована, з однієї сторони, мінімально допустима швидкість руху повітря в трубопроводі, місцевого відсмоктувача, а з іншої - мінімальна допустима швидкість руху повітря в зібраному повітреході і тому теоретично вона повинна бути рівна 0.
Можливість регулювання витрати повітря в таких системах з'являється лише в випадку збільшення швидкості обертання робочого колеса вентилятора, що одночасно підвищує швидкість руху повітря, як в трубопроводах місцевих відсмоктувачів, так і в збірному трубопроводі. Це порушує принцип розрахунку і налагодження існуючих систем - мінімалізацію.
Універсальні системи мають можливість зміни витрати повітря, так як значення деяких коефіцієнтів, концентрації суміші і мінімальної швидкості транспортування приймаються перебільшеними або відповідають розрахунковому значенню лише в екстремальних умовах. В розрахунок додатково вносять коефіцієнт на неврахування втрати, а інколи перебільшують розрахункове значеннявтрати тиску.
Для систем зі змінною витратою повітря, коли відомі граничне значення коливань і втрат тиску, і витрати повітря, які автоматично контролюються і керуються, багато із початкових даних необхідно уточнити і переглянути.
Існуючи дані для проектування можна використовувати для розрахунку верхніх граничних значень втрат тиску і витрати повітря в системах зі змінним аеродинамічним режимам роботи, а нижні значення уточнити, більш точніше розрахувати початкові дані. Тільки ці міри можуть забезпечити економію використовуваної енергії.
Для зниження нижнього значення швидкості транспортування можна використати можливості застосування спеціальних пристроїв - уловлювачів важких предметів, металоуловлювачів і сепараторів.
Сепарацію можна здійснювати в колекторах різних конструкцій і в розподілюючих ємностях. Сепарація буває гравітаційною, інерційною, центробіжною, фільтраційною або може поєднувати деякі із цих видів.
Прикладом гравітаційної сепарації може бути горизонтальний колектор постійного перерізу зі стрічковим конвеєром.
Проектування і організація роботи системи в змінному аеродинамічному режимі є дуже актуальною, так як дозволяє збільшити надійність і довготривалість, ефективної їх роботи, покращити умови праці і зменшити витрати електричної і теплової енергії.
Основними причинами рідкісного застосування систем аспірації зі змінною витратою повітря при проектуванні і реконструкції промислових підприємств є відсутність наступних факторів: розробки технічної документації на нові вузли, їх серійного виробництва та інші.
Як показали дослідження, існуючі типи колекторів мають ті ж, що і транспортні трубопроводи, або великі можливості зміни протікаючої через них кількості повітря і не можуть обмежувати границі її регулювання в системах аспірації.
Зміна витрати повітря через вентиляційні установки обмежена в межах 0,9 максимального значення ККД. А установках із постійною швидкістю обертання робочого колеса вентилятора, діапазон подачі може становити до 45% робочої характеристики вентилятора, а при змінній частоті обертання - до 90%.
Для відділення транспортуючих матеріалів і пороху сухим методом використовують такі способи: гравітаційний, інерційний, фільтраційний. Для підвищення ефективності пороховідділення інколи використовують концентруючі і коагуліруючи пристрої.
Гравітаційний спосіб здійснюється в порохопосадочних камерах. В них згасає швидкість і транспортуючий матеріал і порох осідають на підлогу. Чим менша швидкість руху повітря в камері, тим ефективнішою є її очистка, тому в камерах можна регулювати витрату повітря від максимального розрахунку до нуля. Внаслідок великих об'ємів капітальних і експлуатаційних затрат при порівняно низькій ефективності порохопосадочні камери ще використовують в деяких галузях промисловості, але в сучасних проектах не використовують.
Інерційний спосіб є домінуючим в циклонах і пороховідділювачах. Границі регулювання витрати повітря, яке подається в більшість циклонів, складають приблизно 30%, і лише у деяких із них, наприклад УЦ-38 досягають 40%.
Фільтраційний спосіб виконують у рамних, рукавних і інших подібних фільтрах. При фільтраційному способі очистки повітря його витрати можна змінити від максимального до нульового значення. Відповідно, найбільш вузькі границі регулювання витрати повітря в транспортних трубопроводах системи аспірації. Іншим вузлом із вузькими границями зміни витрати повітря є циклони. Інші вузли

 
 

Цікаве

Загрузка...