WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Класифікація систем аспірації - Реферат

Класифікація систем аспірації - Реферат


Реферат на тему:
Класифікація систем аспірації.
Перед тим, як розглядати питання класифікації систем аспірації, необхідно обґрунтувати їх найменування, так як системи, які виконують одні і ті ж функції і призначені для відділення відходів від технологічного обладнання.
В залежності від виду відходів які переміщуються, їх кількості, галузі промисловості, в якій використовують ці системи, а також від індивідуальних назв системи називають вентиляційними, аспіраційними, ексгаустер ними, пневмотрансртними та ін.
Аспірація - це різновидність вентиляції. Термін "аспірація" означає всмоктування. Задача аспіраційних систем полягає в відсмоктуванні відходів (пороху, газів і т.д.) від технологічного обладнання в місцях їх утворення. Основними призначенням систем аспірації є створення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці. Кількість відсмоктую чого ними повітря визначається , в першу чергу, виходячи з цією умови, а не з умови надійності транспортування відходів по трубопроводах.
За останні роки група систем аспірації поповнилась, тому в класифікації необхідно виділити нові системи аспірації і можливість різноманітних поєднань основних елементів, які входять в них.
До наступних одновентиляторних систем аспірації із зміною витратою повітря (ОСАЗВП): система з підтримкою розрідження в колекторі - ОСАПРВ-1, система з підтримкою перепаду тиску, а тому, і швидкості повітря в транспортному трубопроводі - ОСАПРВ-ІІ, система з підтримкою розрідження в колекторі і підтримкою швидкості повітря в транспортному трубопроводі ОСАПРВ-ІІІ, система з підтримкою постійного розрідження і поверненням повітря в колектор ОСАПРВ-IV.
Основною особливістю роботи ОСАПРВ-І, ОСАПРВ-ІІ, ОСАПРВ-ІІІ, як і в багато вентиляторних регулюючих системах аспірації, є розділення повітряних потоків в колекторі.
Регулюючи системи відрізняються від нерегульованих по конструкції і по своїх можливостях. Регульовані системи можуть працювати з постійним виробництвом, а нерегульовані системи без заміни або переробки колектора переробки, колектора і мережі, без елементів автоматики з змінним виробництвом працювати не можуть.
З врахуванням вищезгаданого можна запропонувати класифікацію представлену на рис.1.
Витрати повітря в системах аспірації.
Причини регулювання витрати повітря.
Для очищення робочих місць від пороху, усунення відходів виробництва, а також для переміщення волокнистих, сипучих і дрібних штучних матеріалів в промисловості використовують системи аспірації різноманітних конструкцій. Найчастіше використовують системи всмоктуючи-нагнітального і всмоктую чого типів. Вони можуть бути розгалуженими і колекторними.
Стадія проектування
Системи аспірації проектують з постійною витратою повітря через все розгалуження або з всмоктувача або групи таких відсмоктувачів, але загальну витрату в системі розраховують постійною на вісь період експлуатації.
Умови виробництва в більшості випадків не є стабільними і викликають зміни витрати повітря як в окремих вузлах, так і по всій системі.
Витрата повітря в системах аспірації визначає склад технологічного обладнання. При розробці вбудованих в технологічне обладнання порохоприймачів необхідно знати основні характеристики відсмоктуючи пристроїв, в число яких входить витрата повітря від кожного верстату і навіть від окремих його робочих органів.
Експлуатація системи
Під час розрахункового періоду експлуатації системи також можливі зміни в технології, складі технологічного обладнання і параметрах його роботи. В деяких випадків в цеху монтують однотипне обладнання, наприклад шліфувальні верстати або технологічні лінії. При зміні технології в таких цехах переважно замінюють застаріле обладнання новим. Одночасно проводять перепроектування і реконструкцію систем вентиляції, аспірації і інших. В цьому випадку реконструкція вентиляції здійснюються просто із з меншими затратами. Але навіть при однотипному обладнанні реконструкція цеху можуть проводити без його зупинки. Тоді машини замінюють поетапно, невеликими групами. В період реконструкції цеху і проектуванні систем з постійною витратою повітря не уникнути період незадовільної роботи систем вентиляції і аспірації.
Кількість відсмоктую чого від обладнання повітря, необхідного для досягнення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці, залежить також від режимів протікання технологічних процесів - частоти обертання шпинделя, швидкості різання, швидкості подачі, вологості, і інших факторів.
Чим більша частота обертання вала, на якому закріплений робочий орган машини, тим більша запорошеність повітря в робочий зоні. Швидкість подачі може впливати як позитивно, так і негативно на кількість відсмоктуючого повітря. При збільшенні швидкості подачі зростає маса матеріалу, який проходить через машину, а разом з ним і порох, який міститься в ньому.
При аналізі технологічних процесів з точки зору запорошеності робочих місць і кількості відсмоктую чого повітря не можна розглядати кожний із технологічних переходів ізольовано, так як це може призвести до вагомих помилок.
Кількість пороху, який утворюється залежить від виду сировини. Наприклад, при накладанні вати на м'які меблі утворюється багато пороху, а при використанні пенопашуреатана на основі складних ефірів його не має. Тому на одному і тому ж робочому місці може то з'явитись, то зникати потреба в відсмоктуванні повітря. Кількість відсмоктуючого повітря залежить від якості сировини.
При переробці сировини підвищеної вологості, як правило, кількість пороху, який виділяється буває значно меншою, ніж при переробці пересушеної сировини. Навіть вологість і температура повітря в приміщенні впливають на запорошеність повітря.
Нестабільність фактичної потреби в об'ємі відсмоктуючого повітря створює великі проблеми в проектуванні системи з постійною витратою повітря.
Розрахункові коефіцієнти. Максимальне виробництво системи аспірації з зміною витратою повітря пропонують визначати за допомогою рівняння:
де Lmax - максимальний розрахунковий коефіцієнт в системі аспірації, м3/ч;
Li - витрата повітря в ітому місцевому відсмоктувачі, м3/ч;
n - число, місцевих відсмоктувачів, шт.;
Кп - коефіцієнт всмоктування повітря;
К0 - коефіцієнт одночасної роботи відсмоктувачів;
Кв - коефіцієнт запасу витрати повітря.
Мінімальне виробництво системи аспірації:
де пmin - мінімальне число ввімкнених місцевих відсмоктувачів.
Розрахункове значення коефіцієнта всмоктування повітря не повинен перевищувати 10%, але величина всмоктування може коливатися в широких межах.
Коефіцієнтом одночасної роботи місцевих відсмоктувачів називають відношення суми витрат повітря максимального числа одночасно працюючих відсмоктувачів до загальної суми витрат всіх місцевих відсмоктувачів системи.
де п - число місцевих відсмоктувачів в системі, шт;
пр.max - максимальне число відсмоктувачів, які перемішують чисте повітря, шт..
Значення коефіцієнтівзміни розрахункової витрати повітря Кп, К0, Кз, Кобщ.
Інтенсивність виконання місцевих відсмоктувачів звичайно збільшується після першої години роботи, а пізніше поступово зменшується. Це пов'язано з тим, що на початку зміни найчастіше проводять переналагодження обладнання в відповідності з рівними значеннями. Навіть випадкові причини можуть різко вплинути на інтенсивність використання місцевих відсмоктувачів. Тому, крім коефіцієнта одночасності, який відображає абсолютне максимальне значення витрати повітря врахувати і їх текучі зміни.
Коефіцієнтом корисного використання місцевих відсмоктувачів Кі2 називають відношення суми витрат повітря місцевими відсмоктувачами, які виконують функції очищення відрізок часу до суми витрат повітря всіх місцевих відсмоктувачів системи аспірації
де пт - число корисно використаних місцевих відсмоктувачів в даний період часу, шт.;
ппрб - число місцевих відсмоктувачів, не відсмоктуючих шкідливі речовини в даний момент часу, шт.
де Ки,ср - середнє значення коефіцієнта корисного використання місцевих відсмоктувачів за час Т;
Ті - час корисного використання ітого місцевого відсмоктувача, год;
Т - час роботи системи аспірації, год.
Керовані і некеровані параметри. Найбільшими точним засобами зниження витрати повітря в системі аспірації є покращення ефективності роботи місцевих відсмоктувачів (порохоприймачів). Наприклад, коефіцієнт ефективності навіть при великих витратах повітря, як правило, не перевищує 0,5. Якщо замінити зонт на порохоприймач безпосередньо в зоні пороховиділення, можна значно знищити пороховиділення в робочу зону при ролночасному зменшенні витрати повітря.
Витрата повітря в одновентиляторіній системі визначається так:
де рв

 
 

Цікаве

Загрузка...