WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

струму 0,25А.
6.Економічна частина
6.1. Розрахунок економічної ефективності автоматизації технологічного процесу перевірки трансформаторів
Дипломним проектом передбачано автоматизацію одного технологічного процесу із загального технологічного процесу виробництва приладів контролю, тому економічну ефективність можна визначити порахувавши вартість обладнання для перевірки трансформаторів за допомогою стандартних приладів та собівартість виготовлення спроектованого пристрою. Після цього вирахуємо суму амортизації і витрат на поточний ремонт, а також вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахування на соціальне страхування. Порівнюючи витрати по двох варіантах визначаємо економічний ефект.
6.1.1. Розрахуємо вартість обладнання по рекомендованій схемі перевірки заносячи дані в таблицю.
Таблиця 6.1.1.
Вартість робочого обладнання згідно рекомендованій схему
№ п/п Назва обладнання Марка К-сть шт. Ціна, грн. Споживана потужність, Вт
1 Генератор Г-56 1 350,00 120,00
2 Частотомір 43-32 1 850,00 30,00
3 Підсилювач У-2 1 100,00 80,00
4 Вольтметр Щ301-1 1 900,000 50,00
5 Міліамперметр Э-523 1 150,00 -
6 Перемикач ТПІ-2 1 3,00 -
7 Вольтметр В7-16 1 450,00 60,00
Разом 2803,00 340,00
6.1.2. Проведемо розрахунок вартості комплектуючих виробів заносячи в таблицю
Таблиця 6.1.2.
Розрахунок вартості комплектуючих згідно проектованої схеми
№ п/п Назва виробу К-сть, шт. Оптова ціна за одиницю виробу, грн. Сума, грн.
1 Конденсатор КЛС 3 0,50 1,50
2 Конденсатор КМ 3 0,70 2,10
3 Конденсатор К50-6 7 1,00 7,00
4 Резистор МЛТ-0,25 22 0,20 4,40
5 Резистор СП5-3 5 1,50 7,50
6 Діод КС-170 4 1,00 4,00
7 Діод КС-10з 1 0,25 0,25
8 Діод Д814Д 2 0,50 1,00
9 Випрямлячі КЦ 402 2 1,30 2,60
10 Транзистори КТ 315 2 0,50 1,00
11 Транзистори КТ 361 2 0,45 0,90
12 Транзистори КП103И 1 1,50 1,50
13 Індикатор ИИС-1 1 1,20 1,20
14 Трансформатор імпульсний 1 4,00 4,00
15 Мікросхема перемикач К140УД6 1 2,50 2,50
16 Запобіжник 1 1,20 1,20
17 Перемикач ТП1-2 2 1,15 2,30
18 Перемикач ПГК-2Н5П 2 3,00 3,00
19 Клеми КП1-а 12 0,60 7,20
20 Роз'єми ШР 2 5,50 11,00
21 Трансформатор ТПП 1 47,00 47,00
22 Транзистор КТ 814 6 2,40 14,40
23 Вольтметр 1 450,00 450,00
24 Мілівольтметр 1 150,0 150,00
Разом 727,55
6.1.3. Розрахунок вартості матеріалів
Таблиця 6.1.3
№ п/п Назва виробу К-сть, шт. Оптова ціна за одиницю виробу, грн. Сума, грн.
1 Кутник 12х12 1,5 4,50 6,75
2 Сталь листова 2,0 3,30 6,60
3 Пруток ? 10 0,3 1,20 0,40
4 Фарба 0,25 12,00 3,00
5 Припой 0,15 45,00 6,75
Разом 23,50
6.1.4. Розрахунок витрат заробітної плати на виготовлення пристрою
Таблиця 6.1.4.
Розрахунок витрат заробітної плати виготовлення пристрою
Вид робіт Трудо-місткість, год. Розрад Погодинна ставка, грн. Основна запрала, грн. Додаткова зарплата (16-20%) грн. Витрати по зарплаті, грн.
Слюсарно-складальні 24 ІІІ 1,90 45,60 8,21 53,61
Механічні 12 ІІІ 1,90 22,80 4,10 26,90
Електромонтаж, накладка 70 ІV 2,40 162 30,24 198,24
Разом 236,40 42,55 279,75
6.1.5. Розрахунок відрахувань на соцстрах суму відрахувань на соціальне страхування визначимо виходячи із ставки 37,5% від суми основної та додаткової зарплати:
С соц. = 0,375 х 278,75 =104,53 грн.
6.1.6. Розрахунок загальновиробничих витрат із розрахунку 30-40% від фонду заробітної плати.
С з = 0,35 х 236,40 =82,74 грн.
6.1.7. Витрати на поточний ремонт складаю 30-40% від фонду зарплати
С пот. = 0,3 х 236,4 = 70,92 грн.
6.1.8. Визначимо собівартість проектованого виробу. Дані заносимо в таблицю.
Таблиця 6.1.8.
Розрахунок витрат на поточний ремонт
№ п/п Статті витрат Сума, грн.
1 Покупні вироби 727,55
2 Основні матеріали 23,50
3 Витрати по зарплаті 278,75
4 Відчислення на соцстрах 10,53
5 Загально виробничі витрати 82,74
6 Витрати на утримання 70,92
Собівартість, грн. 1287,99
6.1.9. Розраховуємо амортиза2ійні відрахування по рекомендованій схемі перевірки та проектованого варіанту з терміном окупності 7,5 років (13%).
А рек = 2803,0 х 0,13 = 364,39 грн.
А пр. = 1288,99 х 0,13 = 167,44 грн.
6.1.10. Визначимо річні витрати на електроенергію для рекомендованого та проектованого варіантів, враховуючи, що річний фонд часу складає 1738 год., вартість однієї кіловат-години 0,25 грн. і коефіцієнт завантаження пристрою і обладнання Кз = 0,75.
Ереак. = Рреак. х Ф х Ц х Кз;
Ереак.=0,34 х 1738 х 0,25 х 0,75 =110,80 грн.
Епр. = Рпр. х Ф х Ц х Кз;
Епр. = 0,057 х 1788 х 0,25 х х 0,75 = 18,57 грн.
6.2. Проведемо розрахунок витрат на виплату зарплати контролеру по рекомендованому та проектованому варіантах зврахуванням, що за рахунок автоматизації пристрою його може обслуговувати оператор з кожного кваліфікацією.
З реак. =
З пр. =
де - відповідно тарифні ставки операторів третього та другого розрядів,
Ф - річний фонд робочого часу;
Кз - коефіцієнт завантаження пристрою.
З реак. = 1,90 х 1738 х 0,75 = 2476,65 грн.
З пр. = 1,75 х 1738 х 0,75 = 2281,13 грн.
6.3. Проведемо розрахунок економії від впровадження пристрою табличним способом. Зведена відомість факторів від яких залежить економія показана в таблиці 6.3.1.
Таблиці 6.3.1.
№ п/п Витрати Рекомендований варіант, грн. Проектований варіант, грн. Річна економія грн.
1 Амортизація 364,39 197,44 196,95
2 Електроенергія 110,80 18,57 92,23
3 Заробітна плата оператора 2476,65 2281,13 195,92
Разом 2951,84 2467,14 484,70
Річна економія складає 484, 70 грн.
6.3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження пристрою.
6.3.1. Термін окупності показує за який період часу грошові засоби, витрачені на впровадження пристрою будуть поповнені сумою економічної ефективності. Термін окупності визначається відношенням суми цих витрат до умовної річної економії.
Ток =
Ток = року, де В = 1287, 99 - сума витрат на виготовлення пристрою своїми силами;
Е = 484,70 - умовна річна економія від впровадження пристрою.
6.3.2. Коефіцієнт економічної ефективності визначимо за формулою.
К = Коефіцієнт економічної ефективності є величина обернена терміну окупності витрат.
К =
Порівнюючи отриманий коефіцієнт економічної ефективності 0,38 з коефіцієнтом, що встановлений для підприємств приладобудування 0,13, можна зробити висновок про доцільність запропонованого дипломним проектом варіанту пристрою та техпроцесу.
ВИСНОВОК ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
В результаті проектування та виготовлення пристрою був частково механізований процес перевірки, значно знизилась вартість обладнання та зменшились витрати на електроенергію.
Фактичний термін окупності 2,66 року в порівнянні з нормативним 7,5 року є значно меншим, а коефіцієнт економічної ефективності 0,38 більший від нормативного 0,13.
На основі наведених порівнянь можемо зробити висновок, що даний проект є економічно доцільним.
CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Мазаль Н.Б. "Трансформатори електроживлення". Москва. "Энергоиздат" - 1982 р.
2. Гержунський Б.С. "Справ очник по рас чету електронних схем". Киев "Вища школа" 1983 р.
3. Горгонок Н.Н. "Справочник по полупроводниковим диодам, транзисторам и интегральным микросхемах". Москва "Энергия" - 1978 р.
4. Маргалін ГГ. "Розрахунок деталей та вузлів радіоапаратури". Київ, "Техніка". 1969 р.
5. Назаров С.В. "Транзисторные стабилизаторы напряжений". Москва "Энергия" - 1980 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...