WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

допомогою мікроамперметра під'єднаного до затискачів Х1, Х2. Вимірювання напруги здійснюється за допомогою Вольтметра під'єднаного до затискачів Х3, Х4. Вибір контролюючих параметрів здійснюється за допомогою перемикача SA2 "Вид вимірювань" та ІФ3 "Вимірювання U".
Принцип роботи пристрою заключається в подачі на первинну обмотку трансформатора взірцевої напруги та висміюванні параметрів трансформатора наведених в таблиці 1.
Таблиці 1
Параметри трансформатора
При напрузі на первинній обмотці 10 0,2 В на частоті 1000 20 Гц і навантаженні вторинних обмоток R= 350 Ом
Струм
первинної обмотки без на вантаження Іхх, мА Струм
первинної обмотки з на вантаження Ін, мА Напруга
вторинних обм. без нав. U2хх, U3хх, В Напруга
вторинних обм. з нав. U2хх, U3хх, В
12 0,6
10 0,5
Підготовка до роботи
Порядок роботи пристрою
Заземліть пристрій за допомогою затискача Х6.
Перемикач SA1 "Мережа переведень в положення "Вимкнено".
Виставте перемикач SA4 "Вид вимірювань" в положення "Іхх", перемикач SA3 "Вимірювання U" в положення U1xx.
Під'єднайте до затискачів Х1, Х2 пристрою міліамперметр "523 ГОСТ 87711-78, до затискачів Х3,Х4 вольтметр В7-16А ТУ 25-04, 2049-71.
Підключіть пристрій до мережі змінного струму, за допомогою шнура на задній стінці пристрою.
Переведіть перемикач SA1 пристрою в положення "ввімкнено" та прогрійте пристрій на протязі 30 хвилин.
Підключіть до пристрою випробовуваний трансформатор.
Перевірку трансформатора проводіть у відповідності до вимог таблиці 1.
Технічне обслуговування
Перевірка технічного стану
Проводять технічне обслуговування пристрою не рідше одного разу в місяць.
Перевірте кріплення, пайку, установку елементів пристрою та його зовнішній вигляд.
Проводіть перевірку технічного стану пристрою не рідше одного разу на три місяці на відповідність таблиці 2.
Таблиця 2
Методика перевірки приладів
Що перевіряється, за допомогою якого інструменту, приладів і обладнання.
Методика перевірки Технічні вимоги
1 2
1.Перевірка виходу задаючого генератора
Використані прилади:
Частотомір 43-32 ТУ25-04.2049-71 вольтметр В7-16-А ТУ Э2.711.041 магазин опору МСР-60М Ту 25-04.3919-80
2.Підключіть паралельно: частотомір, вольтметр, магазин опору до затискачів ХІ. Х5.
Виставте на магазині величину опору рівну R= 2 кОм
Величина напруги на вольтметрі повинна бути
Частота на частоміру
4=10 0,2 В.
F = 1000 20 Гц.
Регулювання амплітуди вихідної напруги здійснюється змінним резистором R6, а частоти - змінними резисторами R2 та R5 див. схему телеметричну принципову.
Конструктивна частина
Пристрій конструктивно виконаний у вигляді приладу настільного типу, габаритними розмірами 300х250х115 мм.
На передній панелі пристрою розміщені:
Перемикач SA1 "Мережа";
Лампа HL1 "Мережа";
Запобіжник "FU";
Перемикач SA2 "Амперметр";
Перемикач SA3 "Вид виміру";
Клеми Х1, Х2 "Амперметр";
Клеми Х3, Х4 "Вольтметр";
Клема Х5 "Корпус";
Контактне приспосіблення "КП".
На задній панелі розміщені
- клема Х6 "Земля"
- клема Х7...Х12, для підключення приладі впри метрологічній атестації пристрою;
- шнур живлення пристрою від мережі змінного струму.
Всі елементи електричної схеми пристрою розміщені на платі друкованого монтажу.
Контактне приспосіблення виготовлене на основі вставної частини роз'єму типу ШР.
Енергетична частина
4.1.Розрахунок витрат електроенергії на засоби автоматизації.
Для визначення споживаної електроенергії спроектованим пристроєм повернемось до розрахунку силового блоку. Максимальна напруга на вході стабілізаторів напруги дорівнює:
Uоmax = 46,6 В
Максимальний струм стабілізації дорівнює Іст = 50 ма,
Кількість стабілізаторів - 2
Коефіцієнт корисної дії трансформатора к.к.д = 0,65
Потужність споживаної електроенергії пристроєм визначимо за виразом.
Р=2Uоmax х Іст/ к.к.д.
Р=
Враховуючи, що в процесі перевірки параметрів трансформаторів використовується стандартний вольтметр Ш-301-1 потужність - 50 Вт загальна витрата електроенергії на засоби автоматизації складе
Р з.авт. = Рвомт +Р пристар;
Рзаг.ав5=50+7,2=57,2 Вт
5. ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1.Аналіз виробничого травматизму
Аналіз виробничого травматизму направлено на виявлення джерел небезпечного впливу, розробки найбільш раціональних методів праці. Ставить завдання виявити закономірності, що викликають причини нещасних випадків та помітити конкретні заходи для їх усунення.
З досвіду в галузі охорони праці можна запропонувати наступну класифікацію причин виробничого травматизму.
5.1.1. Організаційні причини - відсутність або неякісне проведення інструктажів, навчання безпечним методам праці; низька виробнича дисципліна, відсутність індивідуальних засобів захисту, несправність, чи невідповідність спецодягу до умов праці.
5.1.2. Технічні причин - низький технологічний рівень виробництва, несправність обладнання, приспосіблень та інструменту, низький рівень автоматизації та механізації робіт, відсутність чи несправність захисних огороджень.
5.1.3. Санітарно-гігєнічні причини - ненормальні метеорологічні умови (температура, вологість, теплові та радіаційні випромінювання) забрудненість навколишнього середовища виробничих приміщень, нераціональна система освітлення, недотримання правил особистої гігієни.
Найбільш ефективним способом боротьби з виробничим травматизмом є своєчасне розслідуваннята облік кожного нещасного випадку.
5.2. Заходи техніки безпеки
Згідно "Закону України про працю" власник підприємства зобов'язується створити відповідні служби з посадовими особами, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці:
- розроблення і реалізація комплексних заходів з охорони праці;
- розроблення і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів про охорону парці;
- здійснення постійного контролю за дотримання працівниками технічних процесів.
Всі працівники підприємства (при поступленні на роботу і в процесі роботи) проходять інструктаж (навчання) з питань охорони праці і надання першої медичної допомоги.
Власник зобов'язаний проінформувати кожного працівника, який поступає на роботу, про діяльність з важкими та шкідливими умовами праці.
Працівники, зайняті на роботі з підвищеною небезпекою повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз у рік перевірку знань. У випадку незадовільних результатів перевірки знань по охороні праці пройти повторне навчання.
До роботи на пристрої допускаються особи, які пройшли інструктаж по техніці безпеки при роботі з радіоелектронною апаратурою і які ознайомились з паспортом та інструкцією по експлуатації даного пристрою.
Підключення пристрою до мережі змінного струму повинно бути виконано згідно правил ПУЕ, до справних розеток.
Пристрій повинен бути надійно заземлений.
5.3. Протипожежний захист
5.3.1.Приміщення в якому експлуатується пристрій повинно відповідати вимогам ДСТУ-2971-94 за нормальних значень чинників зовнішнього середовища:
- температура плюс, (20 5)оС;
- - відносна вологість від 45% до 80%;
- атмосферний тиск, мм.рт.ст, 750 30
Приміщення повинно бути обладнано засобами пожежегасіння відповідно класифікації категорій приміщення п СНіП (категорія "Д") (вогнегасник, відра, лопата, багор, ящик з піском).
5.3.2. З метою запобігання загорання в пристрої перевірки трансформаторів від струмів короткого замикання передбачено по мережі змінного струму плавка вставки FU1 величиною граничного

 
 

Цікаве

Загрузка...