WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

виконана послідовно-паралельним підключенням елементів R1, C1 та R2, C2. Розглядаючи ланку RC як подільник напруги можна записати
Uвих = Uвх де
Z1 - R1+ - опір послідовної ланки;
Z2 = - опір паралельної ланки.
Коефіцієнт передачі напруги цією ланкою
При квазірезонансній частоті Wо коефіцієнт передачі напруги повинен мати дійсне значення. Це можливо тільки тоді, коли вирази чисельника і знаменника мають одинак вий характер, тобто коли
Звідси Wо =
Тоді
Коефіцієнт передачі напруги на квазірезонансній частоті матиме значення
Підставляючи в одержаний вираз значення Wо; отримаємо
При значеннях R1=R2, а С1=С2
Затухання в послідовно-паралельній ланці RC, дорівнює
N=
Тобто, коефіцієнт підсилення операційного підсилювача повинна дорівнювати 3.
При цьому відношення резисторів від'ємного зворотнього зв'язку провинне теж бути рівним 3.
Вибравши R3 = 8,2 кОм, отримаємо R3 =
дальше розглянемо, як можна реалізувати стабілізацію напруги в залежності від навантаження та інших факторах.
Розрахунок схеми стабілізації амплітуди.
Регулювати амплітуду вихідного сигналу можна зменшивши резистор R 4, одночасно звівши в схему регулюючий елемент, який би змінював свій опір пропорційно вихідній напрузі. Таким елементом можна взяти польовий транзистор (див. мал. 4).
Мал. 4. Принципова схема стабілізації амплідин напруги.
Для транзистора КП103Н напруга відсічки складає Uв= 2,5В, при напруги Uсн - 10В. Струм стока при нульовому потенціалі на затворі і напрузі Uсн - 10В дорівнює Іс = 4 мА.
Вся вихідна напруга випрямлена діодом VD1 через дільник К1б К2 та фільтр С1 регулюється в діапазоні від 0 до 10 В, змінюючи еквівалентний опір транзистора VP1.
Регулювання амплітуди здійснюється за рахунок того, що коли збільшується навантаження на виході генератора і відповідно зменшення амплітуди зменшує потенціал на затворі транзистора VT1, що приводить до його більшого відкривання і відповідно зменшується його еквівалентний опір. А це приводить до зменшення дії від'ємного зворотного зв'язку і амплітуда на виході автоматично зростає. Величину впливу схеми регулювання амплітуди задаючого генератора можна виставити резистором R1. (див. мал.5).
Розглянемо спосіб збільшення потужності вихідного сигналу на виході задаючого генератора та його узгодження з низьким опором трансформатора, який перевіряється. Для вирішення цієї проблеми, використаємо два сінфазних емітер них повторювача на транзисторах VT4, VT5, VT6, VT7, які навантажимо на вихідний трансформатор Е1.
Для виключення падіння напруги на базаемітерних переходах емітерних повторювачів та внутрішньому опорі вихідного трансформатора, схему стабілізації вихідної напруги через резистор R4 під'єднюємо до вторинної обмотки вихідного трансформатора. Зауважимо те, що амплітудне значення вихідної напруги генератора Uа = 14,1 В, а технічні умови на операційний підсилювач гарантують вихідний сигнал без нелінійних спотворень амплітудою лише до 10В. Тому враховуючи те, що операційний підсилювач витримує синфазний сигнал до 10В на вході, можемо заживити операційний підсилювач через параметричні стабілізатори напругою 25В.Середню шину параметричних стабілізаторів під'єднуємо до виходу генератора. Тоді напруга параметричних стабілізаторів 15В. Буде коливатися в межах 25В. Це дозволить отримати вихідний сигнал генератора амплітудою до15В.
Користуючись виразом (1) визначимо величини резисторів та конденсаторів в частотозадаючій ланці зворотного зв'язку.
R1=R2=
= 1000 Uw$
C1=C2=0.047 мкф - рекомендована величина для даних частот
R1=R2=
Щоб забезпечити діапазон регулювання частоти джерела змінно напруги вибираємо резистори типу СП5=3а номіналом 4,7 кОм.
2.3. Розрахунок блока живлення.
Силовий блок живлення виконуємо на основі типового трансформатора ТПП 261-220-50 з послідовним включенням вторинних обмоток, що дозволить отримати два джерела змінної напруги U1N = U2N = 30 В (див. мал.5)
Мал. 5.
Для живлення сучасної електронної апаратури найчастіше використовують випрямлячі однофазного змінного струму, що працюють в режимі двопівперіодного випрямлення. На виході випрямлячів включаються згладжуючи ємність фільтри. Основними вихідними даними для розрахунку є: - номінальна випрямлена напруга, Uоі - мінімальний та максимальний струм навантаження; Іот min; Іот mах; - вихідна потужність Ро = Uo Iomax - вихідна потужність Ро = Uo Io - частота мережі fм;
- відносні відхилення напруги мережі в сторони підвищення та пониження dmах, а min;
- коефіцієнт пульсації Кп.
Визначимо параметри та виберемо тип вентилів, ємність і тип конденсатора фільтра, амплітудне значення напруги складе
Uа = = 1,41 * 30 = 42,4В
Амплітудне значення зворотної напруги на вентилі визначимо по максимальному значенню випрямленої напруги.
Uo max = Ua (1+a max) - 42,4 (1+0,1) = 46,6В, де a max = 0,1 = 10% - відносне відхилення напруги мережі в сторону підвищення.
При виборів типу вентелів слід керуватися слідуючи ми співвідношеннями:
Uзв.max > Uзв.
І пр.ср.max > І пр.сер.
І пр. < 1,57 І пр. cер. max.
Вибираємо в якості вентилів діод ний місток КЦ 402 з параметрами:
Uзв.max = 200 В; -допустима зворотня напруга
І пр.ср.max = 1 А допустимий випрямлений струм.
І пр. 0,033 Вт.
Ікмах= 10 мА > 3 мА.
Uкмах= 35 В > 11 В.
2.3.2. Розраховуємо величину резистора R максимальне падіння напруги на резисторі R1 складе
UR1=Uвих - Uoп
UR1=25 -14 = 11 В
Струм, що проходить через стабілітрон складається із струму, що проходить через транзистор. ІкVT2 та струму, що проходить по резистору R1
Іст = ІкVT2 + ІR1
Звідси
ІR1 = Іст - ІкVT2;
ІR1 = 9 - 3 = 6 мА, де
Іст = 9 мА струм стабілітрона, який може бути в межах від 3 до 30 мА.
Величина резистора R1 при цьому буде рівна
R1= ;
R1= ;
Вибираємо стандартний резистор МЛТ 0,25 - 2 кОм
Максимальна потужність розсіяна на R 1 буде
R1= UR1 * І R1
R1= 11 * 6 * 10-3 = 0,066 Вт
Величина резистора R2 знайдемо, визначивши склад напруги та струм зо проходить через нього.
Напруга на R2 складає
UR1=Uкб = Uкс - Uбе де
Uкс - максимальна напруга на ділянціколектор-емітер транзистора VT1;
Uбе = 0,6 В - спад напруги база - емітер для кремнієвих транзисторів
UR1=17,24-0,6=16,64 В
Максимальний струм через резистор R2 буде рівним
ІR2 = ІкVT2= 3 мА
Тоді R2= = ;
Вибираємо стандартний резистор
МЛТ - 0,25 - 4,7 кОм.
Реальний струм через резистор при цьому складе
ІR2= ;
Потужність розсіювання мR2
РR2 = UR2 * ІR2;
РR2 = 16,64 * 3,54 *10-3=58,91 м Вт
Для розрахунку резисторів дільника R3, R4, R5 (див. мал.7) задамося струмом дільника, який як правило лежить в межах Ід = (2...10) мА Приймемо Ід = 3 мА.
При цьому загальний опір дільника буде рівним.
Rд= R3 + R4 + R5 =
Rд= =8,3 кОм.
Змінний резистор R4 виберемо величиною 4,7 кОм.
Рахуючи, що при Uвих = 25 В движок резистора буде знаходитись в середньому положенні;
Тоді: , звідси R5=
R5=
Тоді R3= Rg - (R4+R5)
R3 = 8,3 - (4,7+25)=1,1 кОм
Вибираємо резистори R3 і R5 відповідно млт 0,25 - 1 кОм і
МЛТ 0,25 - 2,4 кОм
2.4. Опис схеми пристрою, перевірка та регулювання
Функціонально пристрій представляє собою джерело змінної напруги з частотою 1000 Гц, виконання а мікросхемі А1. Амплітуду вихідної напруги висталяється за допомогою резистора R6.
Контролювання струму холостого ходу та в режимі навантаження первинної обмотки трансформатора здійснюється за

 
 

Цікаве

Загрузка...