WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота

Проеки пристрою, для спрощення частковоїЇ автоматизації перевірки трансформаторів - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
ПРОЕКТ ПРИСТРОЮ, ДЛЯ СПРОЩЕННЯ І ЧАСТКОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПЕРЕВІРКИ ТРАНСФОРМАТОРІВ
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Вступ
Електротехнічні пристрої, такі як трансформатори, по масовості розповсюдження і використання в техніці займають 1.1. Вступ
Електротехнічні пристрої, такі як трансформатори, по масовості розповсюдження і використання в техніці займають одне із основних місць.
Трансформатори входять в склад більшості електротехнічних приладів та пристроїв. Їх застосовують в різних схемах джерел живлення радіоелектронної апаратури різного призначення.
Трансформатори широко застосовують в підсилювачах та генераторах низької частоти, як розв'язуючі та вихідні трансформатори, а також в високочастотних ланках пристроїв.
Спеціальні імнумені трансформатори застосовують в різних імнумених схемах сучасної електронної апаратури.
Широко застосовують трансформатори в схемах перетворювачів з постійної напруги застосовують трансформатори в схемах перетворювачів з постійної напруги в змінну, що дозволяє добитися підвищення класу точності та недійсності приладів, а також виключити таке негативне явище як дрейф нуля.
Одним із найважливіших параметрів любого трансформатора являється коефіцієнт корисної дії (к.к.д). Не меш важливим являється таки параметр як струм холостого ходу транспортних.
В імпульсних трансформаторах характерним являється передача імпульсів, для перетворювачів напруги трансформатори повинні мати магніто провід з петлею перемагнічування.
В трансформаторах, що використовуються в генераторах, підсинюваних та перетворюваних напруг важливим параметром являється ідентичність вторинних обмоток, та як вони як правило, працюють в двопівперіодному режимі. Вторинні обмотки таких трансформаторів при виготовленні намотують в два проводи, а потім розділюють їх вихідні виводи.
Таким способом забезпечується аналогічність параметрів двох обмоток.
1.2. Характеристика існуючого технологічно процесу і обґрунтування теми проекту.
На Івано-Франківському ВАТ "Промприлад" в приладах для контролю та регулювання технологічних процесів використовується трансформатор електрична схема якого показана на мал. 1.
Трансформатор конструктивного виконаний на бубликоподібному осерді діаметрами:
D= 30 мм - зовнішній діаметр;
d = 16 мм - внутрішній діаметр;
h = 10 мм - товщина набору сталі.
Намотка виконана ізольованим дротом типу МФТП сіменням 0,01 мм2.
Монтаж його виконаних на ленті друкованого монтажу з запасними виводами у вигляді шнурів діаметром 0,5 мм; висотою 10 мм. Виводи розміщені по колу під кутом 60о. Для збереження міцності та захисту від зовнішнього середовища зверху залитий коминундом у вигляді циліндра.
Електричні параметри трансформатора наведені у таблиці 1.
Для забезпечення відповідних технічних характеристик приладів контролю та регулювання технологічних процесів трансформатора, згідно конструкторською документації перевіряють по струму без навантаження на частоті 1000 20 Гц напругою 10 0,2 В. Крім того перевіряється коефіцієнт передачі напруги до вторинних обмоток на виводах 3-4 та 5-6 з навантаженням обмоток і без навантаження.
Схема перевірки трансформатора згідно вимог технологічного процесу приведена на малюнку 2.
Перевірку трансформаторів виконують в слідую чому порядку.
1. Складають схему згідно малюнку 2.
2. Підключають прилади до мережі змінного струму.
3. Прогрівають прилади на протязі 30 хв.
4. Виставляють за допомогою генератора по частоміру на виході підсилювача синусоїдальний сигнал частотою 1000 20 Гц амплітудою 10 0,2В по вольтметру V1.
5. Підключають трансформатор до контактного приспосіблення.
6. При розімкнених контактах вимикача SA2 перевіряють струм холостого ходу трансформатора по міліамперу "мА".
7. За допомогою вольтметра "V2" та перемикача "SA1" почергово перевіряють величину напруги вторинних обмоток.
8. Перевіривши перемикач SA2 в положення "Вкл" перевіряють величини напруг вторинних обмоток в режимі з навантаженням.
9. Трансформатори, параметри котрих не вийшли за межі допуску наведених в таблиці 1. вважаються такими, що пройшли випробування.
Де мА - міліампертмет "523 АСТУ 8711-78
V1 - вольтметр В7-16 Н22.710.002 Ту
SA1, SA2 - резистори МЛТ2 - 350 Ом
Т - трансформатор. Який перевіряється
Генератор - А56
Часто літр - 43-32 - Ту 25-04.204971
Підсилювач - У-2
1.3. Обґрунтування теми проекту
Згідно існуючого техпроцесу для перевірки трансформаторів необхідно під'єднувати дорого вартісні прилади до мережі змінного струму та до трансформатора. За допомогою регуляторів генератора по частотоміру виставити необхідну частоту вхідного сигналу 1000 20 Гц підсилювачем по вольтметру виставити напругу 10 0,2 В. Величину напруги та частоту необхідно постійно контролювати в межах заданого допуску їх точності задання. В залежності від варіанту виміру, в режимах з навантаженням та без навантаження трансформатора, необхідно підрегульовувати параметри вхідного сигналу, що складає незручності для оператора.
Тому пропонується спроектувати пристрій, що дозволить упростити і частково автоматизувати процес перевірки трансформаторів.
2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Вибір та обґрунтування структурної схеми автоматизації.
Пропонується спроектувати пристрій настільного варіанту з живленням від мережі змінного струму № 220В. Тому в структурній схемі вводиться силовий блок живлення та блок випрямлення напруг див. мал. 2. Враховуючи те, що трансформатор конструктивно виконаний з виводами для монтажу пакою, необхідно виготовити контактне приспосіблення, що значно упростить підключення його до схеми перевірки. Враховуючи, що не обхідно комутувати три обмотки, пропонуємо схему комутації, що дозволить під'єднувати один прилад до різних обмоток. Крім цього схема комутації дозволить під'єднувати або від'єднувати до вторинних обмоток еквіваленти навантажень. Вимірювальні прилади проектувати немає необхідності, використовуємо стандартні, згідно приведених вказівок технологічного процесу. Для їх підключення використовуємо клеми, розмістивши їх на передній панелі пристрою.
Значно упростити процес перевірки можливо спроектувавши джерело змінної напруги чистотою і напругою 10 0,2 В.
Амплітудне значення цієї напруги буде рівне
Ua =
Ua =
Де Uуф = 10 В - ефективне значення джерела змінної напруги.
2.2. Розробка технологічної схеми, підбір і розрахунок автоматизуючих пристроїв.
Процес перевірки розглянутий раніше. Нам необхідно упростити подачу змінної напруги на трансформатор, а також ввести в структурну схему стабілізацію амплітуди змінної напруги, що дозволить виключити з рекомендованої схеми перевірки частотомір, вольтметр V1 та підсилювач, які зображені на мал.2.
Джерело змінної напруги, або іншими словами генератор напруги реалізуємо на інтегральній мікросхемі серії К-140, яка живитьсядвополярною напругою 10 В. Мікросхема К-140 представляє собою операційний підсилювач коефіцієнтом підсилення більше 20000 Високий вхідний опір в якої досягається за рахунок полових транзисторів, що використані на вході операційного підсилювача. Важливо те, що операційний підсилювач має два окремі входи додатній та від'ємний, які за рахунок великого вхідного опору абсолютно розв'язані. Використовуючи ці властивості операційного підсилювача, легко реалізувати на його основі автогенератор синусоїдальних коливань (див. мал. 3).
Мал. 3. Задаючий генератор синусоїдальних коливань чистотою 1000 Гц.
В наведені схемі генератора ланка додаткього зворотного зв'язку

 
 

Цікаве

Загрузка...