WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Курсова робота

Проектування і виготовлення автоматичного пристрою для перевірки електромеханічних лічильників імпульсів - Курсова робота

значення струму через діод:
Розраховуємо ємність конденсатора фільтру
де
ч - опір обмотки трансформатора
kчн - коефіцієнт пульсації в %, приймаємо kчн = 10%, тоді
Згідно стандартного ряду вибираємо ємність номіналом 5,0 мкф типу К50-125 робочою напругою 500 В, ОЖО 462.023 ТУ.
Згіднорозрахованих параметрів вибираємо діод ний міст типу КЦ405И з параметрами: Uзвор.max = 500 В; Іпр.max = 0,6 А, так як такий що відповідає розрахованим параметрам.
Проводимо конструктивний розрахунок силового трансформатора. Для розрахунку основного трансформатора знаходимо Qc ·Q0 добуток площі поперечного перерізу на поперечне січення магніто проводу по графіках 1.5 [Л2] визначаємо: коефіцієнт корисної дії трансформатора ? = 0,88 густину струму в обмотках j = 3 А/мм2 по таблицях 1.11, 1.12 знаходимо k коефіцієнт заповнення міддію = 0,3; kс - коефіцієнт заповнення сталлю = 0,96 тоді:
Згідно розрахованого Qc ·Q0 по табл. 1.6 [Л2] вибираємо магнітопровід типу ШЛ20х32 з електротехнічної сталі Є42, товщиною листа 0,35 мм з розмірами:
а = 20; h = 50; C = 80; H = 70; в = 32;
Активна площа перерізу магнітопроводу QС,А = 5,6 см2.
Активний об'єм магнітопроводу Vст. = 95,8 см3
Розраховуємо втрати в стані магнітопроводу
Рсталі = ________________, де _____ - питомі витрати (Вт/кг), які залежать від марки сталі, товщини листа, магнітної індукції, частоти мережі.
G - межа магнітопроводу, кг (визначається з таблиць заданого магнітопроводу) табл. 1.6 [Л2], табл. 1.7 [Л2], ________ = 3,5 Вт/кг; G = 0,735 кг. Рсталі = ____ · G = 3,5 · 0,735 = 2,57 Вт/кг.
Розраховуємо активну складову струму холостого ходу, виражається у відсотках від номінального струму споживання.
реактивна складова струму холостого ходу в процентному відношенні буде:
qст. - питома намагнічу вальна потужність вар/кг, залежить від частоти, маки сталі і магнітної індукції, визначаємо по графіках рис. 1.7 [Л2]
qст. = 50 вар/кг
струм холостого ходу в процентах від номінального
Визначаємо значення струму холостого ходу первинної обмотки
де
при частоті 50 Гц, для частоти 50 cos ?1 = 0,9 0,95, приймаємо для розрахунків = 0,95. Абсолютне значення струму холостого ходу.
Розраховуємо струм в обмотках трансформатора по шині, яка живить мікросхеми:
де
Рмікр - потужність споживання мікросхеми стенду
Uж.- вихідна напруга стабілізатора живлення;
U - напруга на регулюючому транзисторі;
по шині, яка живить випробувальні лічильники:
по шині, яка живить блок індикації:
Згідно розрахованих струмів в обмотках трансформатора, розраховуємо січення обмоточних проводів і по табл. 1.4 [Л2] визначаємо їх діаметр по формулі: де І - струм в обмотці в А, j - густина струму в а/мм2
Для розрахунку обмоточних даних трансформатора розраховуємо амплітуду магнітного потоку в магніто проводі трансформатора:
При роботі трансформатора під навантаженням на опорах його обмоток відбувається спад напруги, тому для розрахунку ЕРС його обмоток необхідно користуватися формулою:
де Uі - напруга на відповідній обмотці;
Ui - процентний спад напруги на ній. Орієнтовно значення процентного спаду напруги на первинній і вторинних обмотках в трансформаторах потужністю до 200 Вт визначаємо по графіках рис. 1.8 [Л2] і воно становить 4%.
Розраховуємо значення ЕРС для кожної обмотки трансформатора.
Первинної обмотки:
Обмотки, яка живить кола блоку індикації:
Обмотки живлення кіл випробуваних лічильників:
Обмотки живлення кіл мікросхеми:
Відповідно число витків кожної обмотки будуть:
Проводимо контрольний розрахунок можливості розміщення обмоток у вікні осердя. Площа вікна осердя рівна:
По таблиці 20 [Л2] визначаємо кількість витків, що припадає на 1 см2 попереднього перерізу суцільної намотки:
Сумарна площа, яку займають обмотки
Приймаючи коефіцієнт заповнення вікна рівним 0,7 з врахуванням ізоляційних прокладок одержимо площу реальних обмоток:
Таким чином розраховані обмотки зможуть розміститися у вибраному осерді так, як
Зводимо в таблицю розраховані дані трансформатора.
Таблиця 1.
Обмотки Напруга,
В Число
витків Діаметр проводу (мм) Магнітопровід
I 220 1363 ПЭВ-2-0,38 ШЛ20х32
II 330 2044 ПЭВ-2-0,11
III 12 74,3 ПЭВ-2-0,23
IV 29,7 192 ПЭВ-2-0,86
Енергетична частина.
1. Розраховуємо споживану потужність по базовому варіанті перевірки. Для перевірки використовуються такі стандартні прилади з споживаними потужностями.
Генератор прямокутних імпульсів. Г5-6А-35Вт
Прилад лічильний ПС02-08-20Вт
Блок живлення БСП-50-15Вт (з врахуванням потужності контрольованого електромеханічного лічильника).
Осцилограф С1-68-30Вт.
Сумарна споживана, по базовому варіанту, вимірювальними приладами потужність складатиме:
Визначаємо час необхідний для перевірки річної програми. Річна програма електромеханічних лічильників складає 250 шт. Згідно вимог ТУ25-01.888-78, технологічний прогрів перед вимірюванням з врахуванням часу комутації приладів і контрольованого лічильника складає t = 20 хв.
Необхідний час для контролю річної програми буде:
Потужність затрачена на перевірку річної програми електромеханічних лічильників складатиме:
Так, як спроектований пристрій дозволяє проводити одночасну перевірку в електромеханічних лічильників, тоді час необхідний для забезпечення річної програми буде:
а річна споживча потужність складатиме:
Економічна частина
Економічну ефективність від використання спроектованого пристрою можна розрахувати визначивши вартість вимірювальних приладів, які використовуються при перевірці згідно ТУ25-01.888-78 (базовий варіант) і собівартість спроектованого і виготовленого пристрою, а також витрати електроенергії при базовому варіантів і при використанні спроектованого пристрою, зменшення технологічного часу на їх перевірку і вплив фонду заробітної плати зайнятих робітників, а також амортизаційних відрахувань.
Розраховуємо вартість вимірювальних приладів, які використовуються на базовому варіанті перевірки.

п/п Назва приладу К-сть,
шт. Ціна за одн.
грн. Сума
грн.
1 Генератор прямокутних імпульсів Г5-6А 1 823,7 823,7
2 Прилад лічильний ПС-02
ТУ2.801.013 1 533,9 533,9
3 Блок живлення БСП-50
АЄЗ.215.005ТУ 1 327,3 327,3
4 Осцилограф С1-68
Н22.044.053ТУ 1 141,5 141,5
Всього: 1826,4
Спроектований пристрій виготовляється безпосередньо на підприємстві в цеху нестандартного обладнання і його собівартість визначається за формулою:
- витрати на матеріали;
- витрати на покупку

 
 

Цікаве

Загрузка...