WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Генератори та їх види - Курсова робота

Генератори та їх види - Курсова робота

через дросель L1 до напруження джерела живлення. На вихідній обмотці Т1 виникає імпульс потужністю одиниці і навіть десятки кіловат. Така схема лежить в основі телевізійних генераторів стрічкових розгорток.
Транзисторні мультивібратори
В мультивібраторах, а також блокінг-генераторах не використовуються резонансні LC - контури. В мультивібраторі частота генерації визначається постійними часу RC - кола. Такі генератори називаються релаксаційними, вони широко використовуються в телевізорах, контрольно-вимірювальних приладах і в інших пристроях.
мал. 5. Мультивібратор
Мультивібратор зазвичай містить два взаємно зв'язаних транзисторних підсилювачі, у яких для збудження і підтримування коливань вихід другого підсилювача підключений до входу першого, а вихід першого - до виходу другого. На мал. 5 показана типова схема мультивібратора, побудованого на транзисторах р - n - p-типу. Недивлячись на симетрію схеми, струми транзисторів не будують однаковими. Припустимо, що в момент включення джерела живлення струм транзистора Т1дещо більше струму транзистора Т2. Внаслідок цього спад напруги на резисторі R2 буде більше спаду напруги на резисторі R4. Так як напруга джерела колекторного живлення від'ємна, то внаслідок зміни падіння напруг на резисторах R2 і R4 потенціал колектора Т1 стане менш від'ємним, а колектора Т2 - більш від'ємним. Ці зміни через конденсатори зв'язку С1 і С2 передаються відповідно на бази транзисторів Т2 і Т1, що приведе до ще більшого росту струму колектора Т1 і до зменшення струму колектора Т2. Ці зміни колекторних струмів відбуваються вельми швидко і призводять до насичення транзистора Т1 і блокування транзистора Т2, після чого будь-які зміни провідності транзисторів припиняється. В результаті описаного процесу конденсатори С1 і С2 виявляються зарядженими до напруги, наближеної до Ек (полярність напруг вказана на мал. 5). Після зупинки змін колекторних струмів конденсатор С1 порівняно повільно розряджається внаслідок протікання через нього невеликої частини струму колектора Т1, що проходить через резистор R3, на джерело Ек. В результаті цього позитивний потенціал бази Т2 зменшується, потім стає негативним і транзистор Т2 відкривається. Це призводить до зменшення негативного потенціалу колектора Т2 і до утворення позитивного перепаду напруги на базі Т1. Цей швидкопротікаючий процес продовжується до тих пір, поки транзистор Т1 не ввійде в режим відсічки, а Т2 - в режим насичення. Таким чином, виникає стан, протилежний початковому, який потім в результаті протікання процесу, подібного описаному, знову переходить в початковий стан. Таким чином підтримуються коливання в мультивібраторі, їх форма суттєво відрізняється від синусоїдальної. Частота коливань визначається сталими часу R3С1 і R1С2.
Для того щоб за синхронізувати частоту коливань мультивібратора з частотою керуючого зовнішнього сигналу, цей сигнал подають на резистор R5. Для можливості синхронізації частота керуючого сигналу повинна набагато перевищувати частоту власних коливань мультивібратора. Мультивібратор може також генерувати синхронізовані коливання, частота яких в ціле число разів нижче частоти синхронізуючого сигналу.
Вихідний сигнал знімається з колектора Т2, через конденсатор С3. Вихідний сигнал можна також знімати з колектора Т1, якщо подавати напругу синхронізації на резистор R3.
Генератор на лавиннім транзисторі з діодним навантаженням (мал. 6). Він побудований на транзисторі, який працює в лавинному режимі. Генератор позволяє сформувати на виході імпульсний сигнал трикутної форми з амплітудою 4 В із повною довготривалістю 1 нс. Така формула обґрунтована диференціюванням сигнала релаксатора. Роль диференційного конденсатора грають роль два діода, на які подається зворотна напруга зміщення. В початку імпульса ємності діодів велика і в навантаження приходить частина його фронту, а потім ємність зменшується і друга частина імпульсу являється відсіченою.
мал. 6, мал. 7
Генератор сигналу з керованою щільністю (мал. 7).
В основу генератора покладений мультивібратор з базовими заданими RС ланцюгами. Період слідування вихідного імпульсного сигналу визначається формулою , де С=С1=С2 - конденсатор зворотного зв'язку - загальний опір резисторів в ланцюгу бази обох транзисторів. Оскільки загальний базовий опір визначається резистором , то перемінний резистор можна міняти подовженістю відкритого стану кожного транзистора. Показані на схемі номінали елементів позволяють одержати імпульсний сигнал з періодом 20 мс., а щільність міняється в рамках від 0,1 до 10.
мал. 8
Генератор з динамічним навантаженням (мал. 8).
Для збільшення крутизни фронту імпульсів мультивібратора в одне із плеч мультивібратора включена динамічна навантаження. Коли транзистор VT2 закритий, через резистор струм не протікає. Через це закритий транзистор VT1. В ланцюг колектора транзистора VT2 включений резистор з більшим опором. Після того як відбудеться переключення транзисторів VT2 VT3, відкриється транзистор VT1. В ланцюг колектора транзистора VT2 включається опір відкритого транзистора VT1. Напруга на колекторі транзистора VT2 стане близькою до напруги живлення. Конденсатор С1 буде заряджатися через відкритий транзистор VT1. По цій причині фронт імпульса мультивібратора буде значно коротший.
Мультивібратор з переключаючим транзистором (мал. 9,а).
Він позволяє одночасно одержувати сигнали різної форми. В деякий момент транзистор VT2 відкритий. Конденсатор С2 заряджений. Транзистор VT1 закритий, а VT3 - відкритий. Конденсатор С2 заряджається через резистор R3, а С1 заряджається через R1. коли напруга на конденсаторі С2 майже досягне нуля, транзистор VT1 відкриється, а VT2 лавиноподібно закриється. З цього моменту начиняється закриватися транзистор VT3, струм через резистор R1 зменшиться. Конденсатор С1 входить в ланцюг негативним ОС, для транзистора VT3. В результаті на резисторі R1 буде лінійно зменшуватися падіння напруги. Оскільки через ланцюг С2, R5 протікає постійний струм, затягування зменшення імпульса відсутній.
мал. 9
По мірі розрядки конденсатора С1 збільшиться напруга на колекторі транзистора VT3, і він переходить в насиченість. Петля негативного ОС розривається і розвивається лавиноподібний процес, приводячи пристрій в початковий стан.
Епюри напруги у вказаних точках мультивібратора наведені на мал. 9,б.
Мультивібратори з емітерним навантаженням (мал.

 
 

Цікаве

Загрузка...