WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Генератори та їх види - Курсова робота

Генератори та їх види - Курсова робота

КП901. Дякуючи малому вихідному опору потужного ПТ (порядку 0, 7 ... 1 Ом) в схемі досягається висока крутість фронтів (передній фронт -1,6 нс, спад - 11 нс.). При даних, приведених в схемі, тривалість імпульса -60 нс., амплітуда - 25 ... 30 В. Крім імпульсного трансформатора елементом розв'язки, через який здійснюється позитивно обернений зв'язок, може бути і оптрон. Схема блокінг-генератора на оптроні приведена на мал. 2,в.
Для одержання прямокутних імпульсів з крутими фронтами застосовують релаксаційнігенератори, які можуть працювати в автоколивальному, чекаючому і синхронному режимах. За фізичними принципами генерації бувають мультивібратори і блокінг-генератори.
Мультивібратори.
Коливання прямокутної форми на мультивібраторах виникають за рахунок позитивного оберненого зв'язку, через активний електронний елемент: транзистор, операційний підсилювач, логічний елемент, тиристор і т.д. Тому що основні параметри прямокутних імпульсів: частота (тривала), амплітуда і їх стабільно залежить від характеристик активного елемента - напружене живлення, порогового рівня, швидкодія і т.д.
Найбільш часто в теперішній час вживаються мультивібратори на логічних елементах інтегральних мікросхем, що зв'язані з їх використанням в цифровій апаратурі. На мал. 3,а показана схема чекаючого мультивібратора на двох логічних елементах. Його запуск проводиться негативним імпульсом відносно напруження живлення. Довгота імпульса Т 1.1 R1C1. На мал. 3,б показана схема автоколивального мультивібратора у якого період коливання приблизно дорівнює 2 R1C1. Стабільність довготи або періода повторення імпульса в мультивібраторах на логічних елементах не велика (близько 3% при вимірюванні температури на 10 С), внаслідок низької стабільності порогового рівня ТТЛ - мікросхем. Тому що, для підвищення стабільності часто в якості порогового елемента вводять транзистор, у якого стабільність приблизно на порядок вища. Схема чекаючого мультивібратора (мал. 3,в) володіє стабільністю тривалого імпульсу близько 1% в діапазоні температур і широкім діапазоном перестройки (до 200 раз).
В ряді серій інтегральних мікросхем випускаються пристрої, які можуть робити як чекаючі і автоколиваючі мультивібратори. Таким устройством появляються інтегральний таймер ( ІТ ). На мал. 3,г показана схема чекаючого мультивібратора на ІТ типу КР1006ВІ. Тривалість імпульса на вході рівна постійному часу R1C1. В серії 119, 218 випускаються мультивібратори, у яких частота коливання вибирається за допомогою підключення до входів конденсаторів різної ємності (схема мал. 3,д).
Управління тривалим імпульсом (частотою автоколивальний) може виготовлятися трьома способами: ручною регуліровкою і т.д. змінювання опору ( частіше ємності) - як це робиться в схемі (мал. 3,в); за допомогою напруги зміщення, введена в вхідні ланцюги логічних елементів; цифровим кодом. На мал. 3,е показана схема автоли вального мультивібратора, у якого трьох розрядним цифровим кодом підключаються потрібні ємності із набору С, 2С, 4С, причому 4С включаються старшим розрядом коду.
На мультивібраторах з логічним елементом частіше всього виповнюються високочастотні кварцові генератори. На мал. 3,ж показана схема кварцового генератора на ТТЛ-елементах на частоти на 10 МГц. Для більш високих частот (до 110 МГц) застосовуються схеми на елементах емітерно-звязаної логіки (ЕСЛ-елементах) (мал. 3,з), працюючі на гармоніках частоти кварцового генератора.
Мал. 3. Мультивібратори на мікросхемах:
а - чекаючий;
б - автоколивальний;
в - з транзистором в якості порогового елемента;
г - на інтегральному таймері;
д - на мікросхемі 119ГФ2;
е - з управлінням цифровим кодом;
ж - кварцовий генератор;
з - високочастотний кварцовий генератор.
На мал. 4 зображені схеми мультивібраторів на других електронних елементах. Схема мультивібратора на транзисторах (мал. 4.а) у відмінності від схем на логічних елементах можуть розробляти при значних змінах живлячого напруження при значно малій зміні частоти. Управління частотою автоколиваннях можна виготовляти напруженням зміщення Есм. Діоди V2, V3 покращують форму прямокутного напруження на колекторах V1, V4 (якщо в цьому немає потреби, елементи R2, R5, V2, V3 можна забрати). Період автоколивань
Схема може робити і в чекаючому режимі, для цього в одну із ланцюгів вводять запираюче напруження. Схема чекаючого мультивібратора на операційному рівні (ОР) показана на мал. 4,б. ця схема дозволяє одержати біполярний імпульс великої амплітуди ( 15В). Тривалість сформованого імпульсу визначається так
де Uнас - напруження насичення операційного рівня по виходу, наприклад, при живленні напруження 12 В Uнас=10В.
Мал. 4. Мультивібратори на електронних елементах:
а - автоколивальний на транзисторах;
б - чекаючий на операційному підсилювачі;
в - чекаючий на польовому транзисторі;
г - чекаючий на одно перехідному транзисторі;
д - чекаючий на тиристорі.
Чекаючий мультивібратор на польовому транзисторі (ПТ) (мал. 4,в) позволяє одержати імпульс великої тривіальності, так як R1 може складати одиниці і десятки мегом. Тривалість імпульса в схемі
де Uпор - порогового напруження даного польового транзистора (наприклад, для КП103М -порядку +4,5 В).
На мал. 4,б показана схема чекаючого мультивібратора на одноперехідному транзисторі (ОТ). Завдяки малому вхідному току ОТ, тривалість імпульсу може регулюватися в широких обмеженнях. Напруженість включення ОТ стабільне, тому стабільне і тривале формування імпульса. При подачі запускаю чого імпульса на S-вхід тригера D1 на його виході появляється позитивний потенціал U1. Конденсатор С1 заряджується через резистори R1, R2, поки напруження на нім не досягне напруження включення ОТ. Позитивний імпульс на резисторі R3 утворює тригер D1 в початковому стані. Тривалість імпульса в цій схемі
де Uвкл - напруження включення ОТ;
U1 - амплітуда імпульса на виході тригера D1.
На схемі (мал. 4,д) показаний чекаючий мультивібратор на тиристорі, дозволяючий одержати імпульс великої потужності. У вихідному стані конденсатор С1 заряджений до напруження джерела Еі. Позитивний імпульс в ланцюзі бази тиристора V1 відмикає тиристор і конденсатор С1 розряджається через обмотку трансформатора Т1 і тиристора V1. по мірі розряду конденсатора напруженість на тиристорі падає до тих пір, поки він не закриється. Після цього конденсатор С1 знову заряджується

 
 

Цікаве

Загрузка...