WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Генератори та їх види - Курсова робота

Генератори та їх види - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Генератори та їх види"
План.
1. Вступ ................................................................................2
2. Імпульсні генератори.......................................................3
2.1. Блокінг-генератори....................................................5
2.2. Мультивібратори.......................................................6
2.2.1. Транзисторні мультивібратори....................10
2.2.2. Генератори на мікросхемах..........................16
2.3. Генератори на логічних елементах і
операційних підсилювачах..............................22
3. Практична частина..........................................................28
4. Висновок..........................................................................30
5. Додатки.............................................................................31
6. Список використаної літератури...................................35
Вступ.
Мікроелектронні прилади і обладнання є складовою частиною апаратів і систем практично всіх галузей науки і техніки. Номенклатура мікроелектронної апаратури зростає надзвичайно скоро. В даний день перед спеціалістом-розробником стоїть завдання правильного вибору і оптимального використання готових мікросхем. В тому випадку, коли параметри виготовлених мікросхем не задовольняють ріст потреб науки і техніки, виникає проблема удосконалення їх характеристик за допомогою відносно простих зовнішніх сполучень.
На першому етапі створення мікроелектронної апаратури функціональні вузли і блоки компонували в метало-скляним, керамічним і пластмасовім корпусах разом з великім числом дискретних елементів. Для монтажу використовувались друковані плати. В даний час конструктивною основою мікроелектронної апаратури є метод компановки без корпусних мікро зборок в об'ємні функціонально закінчені герметичні вузли. Такий метод дозволяє в 3...4 рази знизити масу і габаритні розміри однотипних виробів.
Особливістю мікроелектронної апаратури являється широке використання математичними методами рішення всіх задач. Засобами мікроелектроніки можна змоделювати математичні вирази довільної складності. Якщо раніше математику застосовували для аналізу і синтезу радіотехнічних схем і обладнань, то тепер математика служить вихідною точкою вирішення радіоелектронними обладнанням задачі. Сьогодні математика і електроніка стали тісно пов'язаними дисциплінами.
Сучасний спеціаліст, а тим більше спеціаліст майбутнього повинен мати ґрунтовну загальноосвітню і політехнічну підготовку, знати основи сучасного виробництва, вміти самостійно освоювати нову техніку, успішно її експлуатувати, в разі потреби легко переходити від розв'язання одних виробничих завдань до інших.
Основою сучасних електронних приладів є цифрові схеми логічних кіл, регістрів, лічильників, таймерів, комутаторів, дешифраторів, суматорів, перетворювачів та ін. Фізичні принципи роботи цих схем і методи конструювання складних систем повинні знати не тільки спеціалісти, які обслуговують електронну техніку, а й користувачі.
Імпульсні генератори.
Імпульсні генератори - складають частину дуже багатьох електронних приладів, причому домінуюче місце вони займають в цифрових системах оброблення сигналів. Імпульсні генератори будуються на різних елементах. Основним вузлом генератора являється час задаючий ланцюгом на елементах L, R, C. Пасивні елементи застосовуються в сполученні з активними. Враховуючи паразитне розподілення опорів, індуктивності і ємностей і розділення параметрів електричних пристроїв, можна уявити собі всю складність обрахунку імпульсних генераторів для використання в широкому діапазоні частот.
Для спрощення інженерних розрахунків параметрів генераторів можна використовувати приближений метод представлений опором реактивних елементів. Залежність струм І, протікаючого через ємність С, від прикладеної напруги U визначається вираженим Позначимо dU=IdRC, де RC - деякі еквівалентні опори ємності. Тоді Інтегруючи одержимо . Аналогічні перетворення проведемо до індуктивності, виходячи із формули . Позначимо dl=UdqL, де qL - деякий еквівалентний провідник індуктивності. Тоді В результаті реактивні елементи зводяться до деякого активного аналогу. Тепер для розрахунку параметрів складного ланцюга, складаючогося із великої кількості елементів L і C, можна використовувати закон постійного струму, а вони, як відомо, більш доступні і прості.
Для очевидності проведених перетворень розглянемо прості і широко розповсюджені приклади. Почнемо з підключення джерела постійної напруги де RС ланцюги (мал.1,а).
б)
мал.1
При заміні ємності еквівалентним опором одержимо формулу для струму і для напруги
Якщо врахувати, що , то одержимо ; при маємо . Тут при і при . Напруга на конденсаторі змінюється по закону, близькому до експоненціальному.
Тепер розглянемо підключений до джерела напруги RL ланцюга. Напруга на індуктивності буде виражатися формулою , де . Якщо , то , а при . Закон зміни цієї напруги близький до експоненціального: . Визначимо різницю між цими формулами . Графік залежності А1 від показаний на мал.1,б. Як видно з графіка, максимум значення А1 досягається призначення =2...3. Значення похибки А1 можна зменшити, якщо ввести деякий емпіричний коефіцієнт. На тому ж малюнку проведені ламані для функції Враховуючи ці функції, можна значно підвищити точність інженерних розрахунків.
Блокінг-генератори.
Блокінг-генератори називаються генератори прямокутних імпульсів, в яких позитивно обернений зв'язок проходить через трансформатор чи другий пасивний елемент. Як і мультивібратори, блокінг-генератори можуть робити як і в чекаючому, так і в автокосливальному режимі. Звичайно блокінг-генератори використовують для одержання коротких (десятки, сотні наносекунд чи одиниці мікросекунд) і потужних прямокутних імпульсів.
мал. 2. Блокінг-генератори.
а - чекаючий на мікросхемі 119ГФ1;
б - чекаючий на потужнім польовому транзисторі;
в - автоколивальний на оптроні.
Елементи транзисторного блокінг-генератора входять в склад мікросхеми 119ГФ1 (мал. 2,а), де тривалість імпульса визначається постійною часу R1C4 і параметрами імпульсного трансформатора. Інтервал між імпульсами запуску повинен бути набагато більший, ніж тривалість імпульса. На мал. 2,б показана схема чекаючого блокінг-генератора на потужнім ПТ

 
 

Цікаве

Загрузка...