WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → "Модернізація та розвиток ЗАТ ""Коломийське заводоуправління буд.матеріалів"" на період 1999-2003 роки (науково-дослідницька робота)" - Реферат

"Модернізація та розвиток ЗАТ ""Коломийське заводоуправління буд.матеріалів"" на період 1999-2003 роки (науково-дослідницька робота)" - Реферат

витрати:
Сировина:
22,845 6,68 4,10
Глина тн. 10360 1-38 14,193 4,151 2,55
Тирса куб. 1036 3-38 3,502 1,024 0,63
м.
Аргиліт тн 735,75 7-00 5,150 1,506 0,92
Ресурси:
ел. енергія
539,87 70-84 38,245 11,183 6,86
Паливо
1302,08 149-82 195,078 57,040 35,02
Допоміжні
0,321 0,094 0,06
матеріали
Разом
256,488 81,678 46,04
Фіксовані
витрати
Заробітна плата ос. 121 152,48 92,248 26,973 16,57
Експлуатаційні
172,820 50,532 31,02
витрати
Разом
265,068 77,505 47,58
Адмін-ння та
0,00 0,00 0,00
витрати на збут
Амортизація
35,560 10,398 6,38
Разом
557,116 169,581 100
і/
Завод у 199^ році працював на протязі 5 місців. Загально-заводські витрати за 199^р.
Вид витрат Од.
вим Кількість Середня ціна грн Загальна сума Частка Приміт ка
тис грн Тис $и8А
Змінні витрати
Матеріали
-канцтовари
1,136 0,332 0,23
-інші матеріали
2,669 0,780 0,54
Ресурси
ел. енергія тис 102,35 70-84 4,250 1,243 0,86
кВт
год
паливо (газ) тис куб 33,62 136-72 4,596 1,344 0,93
м
Інші цитрати
161,000 47,076 32,58
-послуги сторонніх
23,000 6,725 4,65
, організацій
19
-відр&х. в
87,000 25,439 17,60
позабуджетні фонди
-кредитно-фінансові
20,000 5,848 4,05
установи
-банківські послуги
11,000 3,216 2,23
-інші грошові
6,780 1,982 1,37
виплати
працівникам
-відрядження
13,220 3,866 2,68
Разом
173,652 50,775 35,14
Фіксовані витрати
Заробітна плата осіб 87 109-00 113,668 33,236 23,0
Експлуатаційні
24,721 7,228 5
витраги
Разом
138,389 40,465 28
Адмін-вання та
витраги на збут
-3/п адмін. з нарахув осіб 43 120-60 62,230 18,196 12,59
-позавиробн.
17,050 4,985 3,45
витрати на збут
-обігові витрати на
34,595 10,115 7,0
збут
Разом
113,874 33,297
Аморгизація
68,300 19,971 13,82
Разом
494,215 144,507 100
/
Показники прибутковості за 199? р. наведені нижче в таблицях
№ п/п Актив Код рядка Станом на 1.01.9& ^
1 Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділі 1) 070 6181,5
2 Запас і затрати (усього в розділі 2) 150 320 816,9
236,7
'"" -> Баланс 330 7235,1
Пасив Код рядка Станом на 1.01.98
1 Джерела власних та прирівняних до них коштів (усього в розділі 1) 495 6751,9
2 Розрахунки та інші пасиви(усього в розділі 3) 750 483,2
3 Баланс 760 7235,1
№ п/п Показники На 1.01.9&
1. Виручка (валовий дохід від реалізації продукції) 3901,1
Усього за активом балансу 7235,1
2. Балансовий прбуток 284,1
3. Дебіторська заборгованість 233,7
4. Кредиторська заборгованість 483,5
5. Валюта балансу 3901,1
1.4.3. Існуючі кредити
20
З) грошові засоби
Є) дохордні активи (цінні папери)
Е) розрахунки з дебіторами та інші активи.
Пасив балансу відображає джерела формування господарських засобів. За економічним змістом ці джерела поділяються на дві основні групи: власні і залучені.
До власних джерел відносяться: статутний фонд, амортизаційні відрахування, прибуток; до залучених - банківські кредити і кредиторська заборгованість.
Основна мета балансового плану - дати інформацію про кошти які будуть вкладені в активи різних видів і за рахунок яких пасивів буде фінансуватися придбання цих активів.
Баланс ЗАТ "КЗУБМ"
Актив Код рядка Станом і
1. Основні засоби та інші позаоборотні активи (усього по розділу 1) 070 618
2. Запас і затрати (усього по розділу 2) 150 81
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи (усього а розділі 3) 320 23
Баланс 330 72:
Пасив Код рядка Станом на 1.01.9®
1. Джерела власних та прерівняних до них коштігі ус ього по розділу 1 495 6751,9
2. Розрахунки та інші пасиви (усього в розділі 3) 750 483,2
Баланс 760 7235,1
Прибутки та збитки за звітній період до здійснення проекту
0-й рік
Загальний обсяг продукції (нат. один), у т. ч.
цггла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт гребенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од. 41281,88 4490,00 826,20 38,22 534,00 1334,8 432,70
Загальний обсяг продукції (тис. грн) у т.ч.
цегла потовщена ефективна тис. шт. блоки керамічні з горизонтальними пустотами тис. шт черепиця штампована керамічна тис. шт ^)ебенева черепиця тис. шт труби дренажні тис. шт кахельні вироби компл. у компл. кахельні вирби у. од. 3056,69 285,58
228,72 16,58 39,32
274,21
35
Споживчий ринок цікавить продукція (цегла, черепиця, блоки) для індивідуального будівництва, які випускає ЗАТ "КЗУБМ". Обсяг потреби в приміському індивідуальному житлі населення нашої країни щорічно зростає, що зумовлено його демографічним ростом та екологічною забрудненістю міста. Зрозуміло, що даний вид послуг збереже своє важливе значення та сталу динаміку продажу на найближчі три роки.
Послуги індивідуального будівництва орієнтовані головним чином на молоді українські сім'ї розміром чотири особи і більше з середнім та вище середнього рівня доходів, родом занять - підприємці, керівники, спеціалісти, кваліфіковані робітники з середньою, середньо-спеціальною та вищою освітою. Продаж продукції на споживчому ринку приноситиме 35-40 % загального щомісячного прибутку в теплий період року (весна - літо - осінь).
Ринок виробників та ринок державних установ потребують продукцію для зведення житлових та адміністративних будинків та споруд, для комплексного та конструктивного капітального ремонту та реконструкції будинків та споруд. Ці ринки належать до найбільш прибуткових і приноситимуть біля 50 % загального щомісячного прибутку в теплий період року.
2.2.2 Стан та тенденції ринку
Об'єм продажу продукції випущеної підприємством склав в 199^' році близько - 3745,29 тис. грн., за 199^* р. -3901,1 тис. грн. відповідно. Наведені вище дані свідчать про зростання збуту на українському (при гострому дефіциті коштів) і інших ринках.
Всю випущену продукцію можна поділити на наступні групи:
- черепиця керамічна штампована - 5,86%
- черепиця гребенева - 0,43%
- цегла ефективна потовщена -78,35%
- блоки керамічні з горизонтальними пустотами -7,32%
- кахлеві вироби -7,03%
Доля підприємства на українському ринку складає 27 %. Основними конкурентами по виробництву цегли ефективної є місцеві виробники (Загвіздянський комбінат будівельних матеріалів, ЗАТ "Івано-Франківьке заводоуправління буд матеріалів", Болехівський цегельний завод, Надвірнянський цегельний завод).
Поява небезпечних відчизняних конкурентів по виробництву черепиці керамічної штампованої тип

 
 

Цікаве

Загрузка...