WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проектування компонентів ГКС - Курсова робота

Проектування компонентів ГКС - Курсова робота

витратами.
Можна виділити три схеми організації транспортних потоків у ГВС:
- Двостороннього транспортування об'єктів між робочими позиціями, коли на транспортних відрізках не допускаються роз'їзди, і робота без зіткнень можлива тільки в тому разі, якщо на кожному з відрізків передбачено один транспортний засіб
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
26
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
- Одностороннього кільцевого руху з роз'їздами, коли можливе одночасне переміщення великого числа транспортних засобів, причому після кожного елементарного транспортування відбувається відокремлення носія об'єктів від транспортного засобу
- З довільним маршрутом руху для носіїв об'єктів, що забезпечує надання руху останніх практично в будь-який момент часу та в будь-якому місці виробничої системи (доцільне при великому числі робочих позицій та малому часові обробки об'єктів на кожній з них).
Для нашого випадку ми виберемо другу схему організації транспортних потоків у ГВС, оскільки вона забезпечує більшу гнучкість і допускає широкий діапазон використання АТМ.
ЗІК91.350000.000 ПЗ Арк..
27
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
5. Розробка структурно-компановочної схеми ГВС
Основною задачею, розв'язуваною на даному етапі, є задача аналізу існуючих компоновочних рішень ГВС і вибір оптимального чи найбільш придатного варіанта на основі усіх раніше розрахованих параметрів підсистем ГВС та кількісних оцінок числа необхідних елементів цих підсистем.
Отже, на підставі результатів проведених розрахунків і процедур вибору виконаємо розробку структурно-компоновочної схеми ГВС, що є кінцевим етапом проектування системи автоматизованого виробництва (див.лист ЗІК 91.360000.100 СКС).
ЗІК91.360000.000 ПЗ Арк..
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
6. Розробка функціональної схеми ГВС
У структурі ГІВС інтегруються такі автоматизовані системи: підготовки виробництва, технологічна та керування. Всі вони пов'язані між собою мережею локальних ліній зв'язку для передавання даних. Підсистеми АСНД (автоматизована система наукових досліджень), АСКПВ (автоматизована система конструкторської підготовки виробництвом), АСТПВ (автоматизована система технологічної підготовки виробництва), ОТСАК (організаційно-технічна система автоматичного керування) реалізують інформаційне забезпечення на вході технологічної системи - ГВС. Таким чином, ГВС слід розуміти як елемент, взаємозв'язаний з іншими елементами структури інтегрованої виробничої системи.
Для розробки функціональної структури ГВС необхідно визначити характерні послідовності перетворення матеріальних і інформаційних потоків і характер відповідної цьому перетворенню укрупненої конфігурації ієрархічної багаторівневої системи керування ГВС.
На початок необхідно визначити технологічні маршрути та їхнє забезпечення. Тобто для автоматизації основних операцій потрібне основне та допоміжне автоматичне устаткування, автоматичне забезпечення даного устаткування матеріалом та інструментом, можливість складування всіх видів об'єктів (готової продукції, інструментів, заготовок, тощо), а також забезпечення прибирання відходів.
Реалізація технологічного процесу на базі структурних елементів ГВС вимагає перетворення технологічних процесів на основі модульної побудови. Після здійснення цієї реалізації одержується функціональна схема ГВС.
Але для повного завершення проектування необхідно ще визначити загальну конфігурацію системи керування, тобто виконати нанесення усіх матеріальних та інформаційних потоків, що й утворює функціональну схему спроектованої ГВС (див.лист ЗІК91.360000.200 ФС).
ЗІК91.360000.000 ПЗ Арк..
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
Висновок
На основі вище проведених розрахунків та процедур вибору було розроблено структурно-компоновочну схему ГВС, а на її основі - функціональну схему ГВС, що дало змогу розглянути склад самої виробничої системи та її взаємодію з іншими підсистемами, що в цілому утворює гнучку інтегровану виробничу систему.
На етапах структурно-компоновочного синтезу ГВС ми виконали типізацію елементної бази ГВС на рівні функціональних модулів - обробки, складання, транспортування об'єктів виробництва, контролю їхньої якості та атестації готової продукції, що дало змогу підвищити рівень об'єктивності прийняття рішень при розробці схеми ГВС.
У результаті всіх проведених обчислень була побудована структурно-компонувальна схема ГВС, а на її основі - функціональна схема ГВС.
Виконавши етап проектування можна прийти до висновку, що реально ефективне функціонування ГІВС забезпечується тільки при здійсненні системного підходу до використання автоматизованих систем та модулів, оскільки застосування лише окремих компонентів призводить до суттєвого зниження ефективності ГІВС. Визначення ефективності інтегрованої виробничої системи не повинно зводитись до простого оцінювання рентабельності з урахуванням традиційних видів витрат, а передбачає врахування довгострокових ефектів. Вона забезпечується не тільки внутрішніми властивостями ГІВС, але й оперативністю технологічної підготовки персоналу - зовнішнім відносно неї фактором.
ЗІК91.360000.000 ПЗ Арк..
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
Зміст
Список скорочень
Вступ
1. Аналізвихідної групи об`єктів та побудова структурно-технологічної схеми ГВС
Розбиття вихідної множини на групи
Закріплення операцій за модулями
2. Розрахунок складу устаткування для транспортування деталей
Визначення характеристик АС
Розрахунок числа позицій завантаження/розвантаження
Розрахунок числа позицій контролю
Розрахунок числа АТМ, розташування з боку ГВМ
Розрахунок числа АТМ з боку позицій завантаження/розвантаження
3. Визначення складу устаткування для транспортування інструментів
Розрахунок складу інструментів
3.2.1. Визначення числа Р/А з боку ГВМ
3.2.2. Розрахунок числа Р/А, розташованих у середині автоматизованого складу інструментів
4. Вибір автономної транспортно-складської системи
Формування віртуальної структури на рівні допоміжного ТУ
Вибір АС ГВС
Вибір АТСС ГВС
5. Розробка структурно-компоновочної схеми ГВС
6. Розробка функціональної схеми ГВС
Висновок
Список використаної літератури
ЗІК91.350000.000ПЗ
Змн. Змн. № докум. Підпис Дата
Розроб. Павлишин Н.В Розробка структурно-компонувальної схеми ГВС Літ. Арк.. Аркушів
Перевір. Ткач М.М. 2
Реценз. НТУУ "КПІ" ФІОТ
ГРУПА ЗІК-91
Н.Контр.
Затверд. Ткач М.М.
Список використаної літератури
1. Ямпольський Л.С., Поліщук М.М., Ткач М.М. Елементи робото-технічних пристроїв і модулі ГВС. - К.: Вища школа, 1992. - 432 с.
2. Ямпольський Л.С., Поліщук М.М. Оптимізація технологічних процесів в гнучких виробничих системах. - К.: Техніка, 1988. - 175 с.
3. Яхимович В.А. Транспортно-загрузочные и сборочные устройства и автоматы. - К.: Техника, 1974.-144 с.
4. Маликов О.Б. Склады гибких автоматических производств. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1986. - 187 с.
5. Лебедовский М.С., Вейц В.А., Федотов А.И. Научные основы автоматической сборки. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1985. - 316 с.
ЗІК91.360000.000 ПЗ Арк..
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...