WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

картону.
В даний час підприємствам надана можливість самостійно підвищувати рівень тарифних ставок за рахунок власних доходів. Але через складне фінансове становище підприємства "Рухівська картонна фабрика" бажаного росту тарифних ставок скоро не очікується.
Для характеристики кваліфікації не окремих працівників, а середньому всього підприємства, цеху чи бригади визначають такі показники, середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд і середня тарифна ставка. Для аналізу і планування фонду оплати праці на підприємстві необхідно розрахувати показник середнього рівня кваліфікації і середньої складності робіт, тобто середнього розряду робочих і робіт. В ідеалі ці коефіцієнти повинні співпадати.
Для розрахунку вище приведених показників розглянемо дані по пресувально-склеювальному цеху ВАТ "Рахівська картонна фабрика" (див. таблицю 2.2.2.).
Кількість відпрацьованих годин вказана у таблиці, наведена на основі табеля робочого часу.
Проведемо розрахунок показників:
Середній тарифний коефіцієнт групи робітників визначається за формулою:
ТКс= де:
Кі - тарифний коефіцієнт, і-го розряду;
Чі - чисельність робітників і-го розряду;
ТКс = (1,35х3+5х1,20)/8=1,2562.
Таблиця 2.2.2
Штат виробничої бригади пресувально-склеювального цеху ВАТ "Рахівська картонна фабрика"
Назва професії К-сть чол. Тарифний розряд Тарифний коефіцієнт Годинна тарифна ставка Денна тарифна ставка Відпрацьовано всього люд./год.
1.Машиніст ТРМ 1 3 1,20 0,575 4,60 145
2.Формувальник пачки 1 4 ш 1,35 0,699 5,59 145
3.Пресувальник 2 4 ш 1,35 0,699 5,59 200
4.Вкладальник 2 3 1,20 0,575 4,60 186
5.Обрізувальник 2 3 1,20 0,575 4,60 162
Всього: 8 39,77 838
Визначимо середній тарифний розряд робітників за формулою:
Рс=Рм+(ТКс-ТКм)/(ТКб-ТКм), де
Рм - тарифний розряд, що відповідає меншому з двох суміжних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий тарифний коефіцієнт.
ТКб-ТКм - більший і менший з них коефіцієнтів, між якими коефіцієнт.
Тоді: Рс. роб. =3+[(1,256-1,2)/(1,35-1,2)]=3,373
Аналогічно розрахуємо ці ж показники для виконуваних робіт.
ТКс =(145ч1,2+145х1,35+200х1,35+186х1,20+162х1,20_/(145+145+200+186+162)=1,2618
Рс. робіт =3+[(1,2618-1,2)/(1,35-1,2)]=3,412
Розрахунки показують, що середній розряд робітників та середній розряд робіт цеху майже співпадають, що говорить про повне використання кваліфікації робітників на даних роботах.
На ВАТ "Рухівська картонна фабрика" застосовуються дві системи оплати праці: відрядно-преміальна і почасова преміальна:
По відрядно-преміальній системі оплачується - 252 чол., по часовій преміальній - 118 чол.
Діаграма 1
Співвідношення відрядників та почасовиків по підприємстві.
На підприємстві почасова оплата праці представлена у формі почасово-преміальної системи, що відрізняється від почасової простої тим, додатково виплачується премія за виконання робітниками певних кількісних і якісних показників роботи.
Половина загальної суми премій (50%) виплачується за основні результати виробничо-господарської діяльності, за виконання поточних, місячних норм, планів і завдань, що регламентують загальні процеси виробництва. Інша половина виплачується за якість випущеної продукції.
За 2000 рік не було виплачено і нараховано премій по підприємству.
Нарахування заробітної плати по годинно-преміальній системі відбувається на основі даних табельного обліку робочого часу робочих почасовиків та тарифних ставок.
Наприклад, вантажник сировини і матеріалів має тарифну ставку, 0,778, відпрацював за місяць 20 днів по 8 годин. Таким чином його по часовий заробіток складає:
20х8х0,778=124,48 грн.
Разом з премією його почасово-преміальний заробіток складе 273,86 грн.
Нарахування заробітної плати по відрадно-преміальній системі відображається на основі даних табельного обліку часу, норм ви робітнику та тарифних ставок працівників.
В залежності від форм організації праці розрізняють індивідуальну та бригадну (колективну) відрядну оплату праці.
Система індивідуальної відрядної праці використовується в складському господарстві на тарній дільниці та укладці і упаковці жовтої продукції.
Розглянемо, як діє бригадна система оплати праці з використанням КТУ:
Оплата праці робітників виробничої бригади визначається у відповідності з діючими тарифними ставками (нормами праці) відрядними розцінками і положенням про оплату праці і преміювання.
Загальний заробіток бригади складається з основної заробітної плати, доплат за умови праці. Премії на ВАТ "Рухівська меблева фабрика" за 2002 рік не виплачувалась.
У відповідності з присвоєним розрядом і відпрацьованим часом кожному робітнику нараховується тарифний фонд заробітної плати індивідуально. Мінімальний розмір заробітної плати будь-якого з членів бригади не може бути нижче заробітної плати за тарифом за відпрацьований час, за винятком випадків, передбачених трудовим законодавством (при невиконанні норм виробітку, виготовлення браку).
На представленій таблиці 2.2.3 представлений розподіл заробітної плати за місяць. Загальна тарифна зарплата, отримана бригадою за відпрацьований час складає 599,02 грн.
Приробітку на підприємств не було, як і премій, доплат (окрім одного члена бригади).
Тому вся нарахована заробітна плата відрізняється від заробітної плати з врахуванням КТУ на 2 грн. 30 коп.
Всі працівники мають КТУ рівний 1.
На ВАТ "Рухівська картонна фабрика" з зв'язку з важким фінансовим становищем не проводилась за 2000 рік надбавки за високу професійну майстерність праці і т.д.
Оплата праці керівника підприємства здійснюється у відповідності до умов контракту і у 2002 році становила 480 грн. за місяць, головного інженера - 370 грн.
Оплата інженера - технічних працівників на даному етапі проводиться на основі посади і місячних окладів.
Таким чином, можна відмітити, що основою для організації оплати праці на ВАТ "Рахівська картонна фабрика" складають нормування праці, тарифна система, згідно якої кожному робітнику встановлюються тарифні ставки, форми та системи оплати праці, які є основою для організованих, допоміжних та обслуговуючих цехів підприємства.
Поки підприємство проходить планову санацію виходу з кризи, про преміювання мови не ведеться.
Таблиця 2.2.3
НАРАХУВАННЯ ТАРИФНОГО ЗАРОБІТКУ
Прізвище, ім'я,
по батькові Тариф-на ставка План-год. Відпра-цьо-вано год. Розмір осн .З.П. (грн..) КТУ ЗП з враху-ванням КТУ Приро-біток Розмір прем. грн.) Допл. за нічні Допл. за неділі Всього нарахов. ЗП (грн.)
1.Фокош

 
 

Цікаве

Загрузка...