WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

плати між 2000-2002 р. У порівнянні із ростом вартості життя, спад заробітної плати для працівників дуже відчутний і доволі сильно відображається на споживчих можливостям працівників підприємства.
У зв'язку із нестачею обігових коштів у 2000-2002 роках певна частина заробітна плата була видана натурою.
Проведемо аналіз основної і додаткової заробітної плати по роках (таблиця 2.1.5).
Таблиця 2.1.5.
Аналіз структури заробітної плати по ВАТ "Рухівська картонна фабрика" за 2000-2002 рр., тис. грн.
№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1. Основна заробітнаплата 271,4 65,8 93,3 33,6 138,1 100
2. Додаткова заробітна плата 119,2 28,9 159,5 57,5 - -
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати 22,0 5,3 24,4 8,9 - -
4. Фонд оплати праці всього. 412,6 100 277,2 100 138,1 100
Аналізуючи таблицю 2.1.5 ми можемо зробити висновки. що фонд основної заробітної плати зменшився у 2001 році. А у порівнянні з 2000 роком на 178,1 тис. грн., питома вага його у фонді оплати праці знизилась відповідно з 65,8% у 2000 р. до 33,6% у 2001 році.
Збільшення питомої ваги у структурі оплати праці у 2001 році додаткової заробітної плати на 28,6% пояснюється виплатою компенсаційних виплат і відпускних. У 2000 році компенсаційні виплати були відсутні.
У 2002 році додаткової заробітної плати по підприємству не було, як і не було працівників обслуговуючих та інших господарств.
Таким чином стосовно діяльності аналізую мого підприємства можна зробити ряд висновків, а саме:
- підприємство знаходиться на етапі санації і найкращим показником, який свідчить, що вона проходить успішно є одержання чистого прибутку у 2002 році;
- на протязі 2000-2001 рр. підприємство було збитковим, по всіх техніко-економічних показниках відбувся спад; тобто скорочення численності, відсутність реалізації у 2002 році, неплатоспроможність, зниження фондовіддачі, продуктивності праці;
- для підприємств, які проходять реорганізацію і санацію, показниками виходу з критичного становища є відновлення платоспроможності і кредитоспроможності.
Отже, незважаючи на складні економічні умови підприємство прикладає всіх зусиль для виходу з економічної кризи.
2.2. Сучасний стан організації заробітної плати на ВАТ "Рухівська картонна фабрика"
На ВАТ "Рухівська картонна фабрика" організація оплати праці здійснюється на основі Галузевої угоди між корпорацією "Украпапірвторпром та Центральним комітетом профспілок працівників деревообробної целюлознопаперового комплексу України.
Згідно цієї угоди виплату заробітної плати робітникам та службовцям за попередній місяць проводять не пізніше 10 числа поточного місця.
Заробітна плата забезпечується працівникові при умові виконання ним встановленої норми виробітку (часу), нормативного або іншого завдання, своїх посадових обов'язків. При невиконанні норм праці не з вини працівника оплата праці проводиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому випадку не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому порядку (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата праці проводиться у відповідності з виконаною роботою та із зменшенням розміру премії за невиконання норм виробітку. Оплата часу простою не з вини працівника здійснюється в розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки, встановленого працівнику розряду (окладу).
Основною організації оплати праці на підприємств складають:
- нормування праці;
- тарифна система;
- форми та системи заробітної плати.
Питанням нормування праці на підприємстві займається інженер по праці та заробітній платі. Слід відмітити, що на підприємстві складається календар перегляду норм і нормативів у зв'язку з переходом за планом санації виробництва гофрокартону і тари на технологічній лінії "Мідлайн 924 (Франція) і виготовлення чотриклапанних ящиків методом склеювання на автоматі Т-70 фірми "Ю-ПАК" для продукування штампованих ящиків, що складаються.
Для прикладу наведемо розрахунок норми виробітку на обрізувальний верстат, виходячи з наступних даних: робоча довжина обрізувального верстату ну 50 мм, на роторі закріплені п'ять різальних ножів, частота оборотів ротора 180 хв. Кратність обрізки дорівнює 2, коефіцієнт машинного часу 0,6, довжина картонного полотна 2 м. Середній об'єм картонного полотна 0,02 м2.
Н вир. =
Н вир. = полотен картону.
V = м/хв.
Н вир. = 2835х0,02=56,7 м2
На основі норм виробітку та суми тарифних ставок робітників підрозділу по штату, розраховують відрядні розцінки, шляхом ділення суми денних тарифних ставок на норму виробітку.
Заробітна плата робітників ВАТ "Рухівська картонна фабрика" організується і регулюється тарифною системою. Тарифна система є основою державною регулювання заробітної плати. Елементами тарифної системи є Єдиний тарифноквалфікаційний довідник (ЕТКД), та тарифні ставки і сітки, посадові оклади.
У діючому ЕТКД тарифікується 20 професій робітників, зайнятих в основному виробництві плоскої тари і гофрокартону.
ЕТКД окрім переліку професій містить розряди і характеристики робіт, а також вимоги, що висуваються до кваліфікації робітників.
На основі тарифно-кваліфікаційних характеристик визначаються тарифікація робіт і присвоєння робітникам кваліфікаційного розряду.
Присвоєння тарифних розрядів або їх підвищення проводиться кваліфікаційною комісією, яка призначається директором в складі начальника цеху, головного інженера, начальника відділу кадрів. Рішення кваліфікаційної комісії оформляється відповідним актом, який затверджується керівником фабрики і повідомляється наказом. Розряд присвоєний робітнику, заноситься в трудову книжку.
Важливим елементом тарифної системи є тарифна сітка, що містить тарифні розряди робітників і тарифні коефіцієнти, що встановлює певні співвідношення в оплаті праці робітників різної кваліфікації. Тарифна сітка робітників має вигляд.
Таблиця 2.2.1.
Розряди І ІІ ІІІ ІV V VІ
Тарифі коефіцієнти 1,0 1,09 1,2 1,35 1,53 1,8
На ВАТ "Рахівська картонна фабрика" для тарифікації застосовується 6-розрядна сітка з діапазоном 1:18 (див. таблицю 2.2.1).
Поступове наростання тарифних коефіцієнтів і ставок від розряду до розряду стимулює зростання кваліфікації робітників.
Праця окремих професій робітників, що увійшли до типового переліку робітників і робіт, оплачується по тарифним ставкам, встановленим для робітників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, зокрема це стосується робітників, які працюють на гарячому пресуванні

 
 

Цікаве

Загрузка...