WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

Аналіз організації заробітної плати на ВАТ “Рухівська картонна фабрика - Курсова робота

містить:
- реструктуризацію підприємства;
- закриття нерентабельних виробництві;
- продаж частини майна;
- звільнення працівників підприємства, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації.
Виходячи з основних технічко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства (див. таблицю 2.1.1.) можназробити детальний аналіз діяльності ВАТ "рухівська картонна фабрика".
Розпочати слід з того, що на підприємстві за останні три роки відбувся спад виробництва обсягу товарної продукції у діючих цінах. Про це свідчить теми спаду виробництва.
2000 р. 3962.4:4074,2х100% = 97,3
2001 р. 3100,3:3962,4х1000% = 78,2
2002 р. 995,6:3100х100% = 32,1
Іще більшим показником економічного спаду є показник реалізації продукції.
Темпи спаду реалізації продукції
2000 р. 4472:4573,9х100 =97,7%
2001 2463,0:4573,9х100+53,8%
2002 р. реалізації не було -
Чиста рентабельність у 2002 році склала 16,2%. У 2000 р. і 2001 р. підприємство мало відповідно чистих збитків на суму 2375,0 тис. грн. і 299,5 тис. грн.
Темпи росту середньомісячної заробітної плати:
2000 р. 65,3:68,1х100% = 95,9 %
2001 р. 49,7:65,3х100% =76,1%
2002 р. 32,0:49,7 х 100% = 64,4%
Хоч і відбулось скорочення чисельності за планом санації, середньомісячна заробітна плата знижувалась з року в рік.
Середньомісячна заробітна плата у еквіваленті повної зайнятості за 2000-2002 рр. зростала.
Знизилась фондовіддача на підприємстві. По плану санації відбулась продає частини машин, устаткування.
Темпи спаду фондовіддачі.
2000 р. 0,37:0,39х100% = 94,9 %
2001 р. 0,35:0,37х100% =94,6%
2002 р. 0,32:0,35 х 100% = 91,4%
Щоб наглядно побачити спад основних показників побудуємо динаміку їх по рокам (Рис. 2.1).
Як бачимо із рис. 2.1. підприємство, не маючи реалізації одержало прибуток у 2002 р.
Складові доходів і витрат виробництва і аналіз фінансових результатів допоможе нам з'ясувати їх структура.
Таблиця 2.1.2.
Аналіз структури доходів, тис. грн.
Показник 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1.Дохід (виручка) від реалізації. 4573,0 94,7 2463,9 87,3 - -
2.Операційні доходи. 256,0 5,3 358,5 12,7 383,1 16,8
3.Дохід від участі в капіталі. - - - - - -
4.Інші фінансові доходи. - - - - 1903,8 83,2
5. Інші доходи від звичайної діяльності. - - - - - -
6.Надзвичайні доходи - - - - - -
Усього доходів 4829,0 100 2822,4 100 2286,9 100
Із приведеної таблиці 2.1.2. видно, що підприємство за 2000 р. і 2001 р. одержувало найбільшу частку доходів від реалізації продукції, відповідно 94,7% і 87,3%. У 2001 році найбільша частка доходів - 83,2% припадає на інші фінансові доходи, при відсутності доходів від реалізації.
Таблиця 2.1.3.
Аналіз структури витрат і відрахувань дано у таблиці 2.1.3.
№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1. Податок на додану вартість 762,0 10,6 410,6 7,1 - -
2. Акцизний збір - - - - - -
3. Інші відрахування з доходу. - - - - - -
4. Собівартість реалізованої продукції 4264,0 59,2 22250,1 38,6 - -
5. Адміністративні витрати 299,0 4,1 438,1 7,5 188,2 18,8
6. Витрати на збут - - - - - -
7. Інші операційні витрати 338,0 4,7 2483,1 42,7 809,7 81,1
8. Фінансові витрати - - 18,3 0,3 0,6 0,1
9. Витрати від участі в капіталі - - - - - -
10. Інші витрати 1541,0 21,4 221,7 3,8 - -
11. Податок на прибуток від звичайної діяльності - - - - - -
12. Надзвичайні відрахування - - - - - -
Усього витрат і відрахувань 7204,0 100 5821,9 100 998,5 100
Як бачимо, з поміж витрат у 2000 році найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції - 59,2, у 2001 році - 38,6%.
Якщо інші операційні витрати у 2000 році були рівні 338,0 тис. грн., то у 2001 році - 2483,1 тис. грн., відповідно по відношенню всіх витрат 4,7% і 42,7%.
У 2002 році інші операційні витрати становили 81,1% і є найбільшими витратами у структурі витрат і відрахувань. Ці витрати пов'язані з реалізацією нематеріальних і оборотних активів, сплачених штрафів.
Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства за 2002-2001 рр. має склад, показаний у таблиці 2.1.4.
Таблиця 2.1.4.
Прибуток (збиток) ВАТ "Рахівська картонна фабрика"
за 200-2002 рр, тис. грн.
№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. 2002 р.
1. Прибуток від реалізації, продукції (валовий дохід) -453,0 -196,8 -
2. Прибуток від операційної діяльності. -834,0 -2759,5 -614,8
3. Прибуток від звичайної діяльності. -2375,0 -2999,5 1288,4
4. Всього прибутку до оподаткування - - -
5. Податок на прибуток - - -
6. Чистий прибуток -2375,0 -2999,5 +1288,4
Дані таблиці 2.1.4 свідчать, що за 2000 р. і 2001 р. збиток від реалізації зменшився на 256,2 тис. грн., або на 57%, при цьому збиток від операційної діяльності у 2001 році збільшився у порівнянні з 200 роком у 3,3 рази.
Позитивним у роботі ВАТ "Рухівська картонна фабрика" є те, що у 2001 році не тільки вдалося ліквідувати збитки від операційної діяльності , але і одержати прибуток у сумі 1288,4 тис. грн. Це свідчить, що підприємство виконує намічені санаційним планом заходи, які відновляють платоспроможність і рентабельність даного підприємства.
Щоб розібратися детально у принципах зниження середньої заробітної плати, проведемо аналіз звітів про оплату праці за 2000-2002 рр. (див. додаток).
Звіти являються основним документом, що висвітлює стан організації праці та їх оплати на підприємстві, в них висвітлюються такі питання як чисельність та оплата праці окремих категорій працівників основного, обслуговуючого та інших господарств, склад фонду оплати праці та баланс робочого часу.
Перш за все слід відмітити стабільний спад чисельності персоналу, а саме з 632 осіб у 2000 році до 360 осіб у 2002 році. Слід зазначити, що частка виробничого персоналу у звільнених робітниках має 64%.
Основним показником, що стосується теми роботи є показник середньої заробітної плати. Розраховується він за такою формулою:
ЗП сер. =
ФОП заг. - загальний фонд оплати праці;
ФОП сум. - фонд оплати сумісників;
ФОП дог. - фонд оплати праці працюючих за договорами цивільно-правового характеру;
4 сер - середньо облікова чисельність штатних працівників.
Таким чином, середня заробітна плата по роках складає (рис. 2.2.)
- у 2000 році - 65,3 грн.
- у 2001 році - 49.7 грн.
- у 2002 році - 32,0 грн.
Отже, на підприємстві відбувався помітний спад заробітної

 
 

Цікаве

Загрузка...