WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Електронна візитна картка - Курсова робота

Електронна візитна картка - Курсова робота

Швидкодія характеризує швидкість вводу інформації на інформаційному полі ПВІ. Також важливими параметрами ПВІ є її надійність, вартість та споживану потужність.

Форма елементу відображення в ПВІ с електронно-променевими індикаторами визначається перерізом променю в площині екранної трубки. Цей перерів може мати конфігурацію вибраного знаку, але в більшості випадків він має форму круга малого діаметру (точковий елемент відображення). Відповідно ПВІ на ЕПТ можна поділити на знакомоделюючі та знакогенеруючі.

Адресація елементів відображення, визначаюча положення електроного променю в площині екрану ЕПТ, задається відхиляючими електродами трубки. В кожен момент часу промінь займає певне положення, фіксуючись на інформаційному полі елементів ведображення. Повне зображеня формується послідовно в часі з відтворенням його елементів.

Послідовність по елементних відтворень називається розгорткою зображення, утворенню в процесі розгортки сукупністю елементів відображення, називається кадром. По принципу організації розгортки зображення, методи синтезу знаків поділяються на растрові та функціональні. При растрових типах траєкторія руху променю по екрану не залежить від формуємої ІМ. Формування зображення здійснюється при його проходженні відповідних елементів ІМ. При функціональних, траєкторія руху променю співпадає з контурами символів, що відображуються., тобто закон розгортки визначається інформацією що виводиться. Прийнята розгортка визначає структуру кадру, яку називаються растром.

В ПВІ знакогенеруючого типу можна виділити два основні різновиди:

метод повноформатного растру (телевізійний) та метод малоформатного растру (поліграмно-растровий, малоформатний точковий, малоформатний рядковий, метод креслення(функціональний) з точковою та лінійною апроксимаціями).

Для ПВІ з використанням малоформатного рядкового растра характерно те, що малоформатний телевізійний растр розташований у межах знакомісця. Формування зображення одержують підсвічуванням електронного променя в моменти проходження через характерні для даного знака точки. Промінь послідовно переміщується вздовж осі координат X, при деякому фіксованому значенні іншої – Y. Потім промінь повертається в точку Х=0, координата Y отримує приріст і розгортка по Х повторюється.

Приклад знаку, приклад часових діаграм напруг та структурна схема, необхідні для формування малоформатного точкового растру, наведені на рис.2.

Лічильники Лn1 і Лn2 разом з ЦАП1 і ЦАП2 формують точковий малоформатний растр. ЛЗН формує номер знакомісця і через ЦАП3 установлює положення знакомісця в текстовому рядку, а через адресні входи БЗП викликає код заданого на цьому знакомісці символу. Аналогічно, ЛТР формує номер текстового рядка, адресує разом з ЛЗН код символу, установленого за допомогою ЦАП4 у відповідний текстовий рядок. З метою уніфікації застосований знакогенератор ПВІ з телевізійною розгорткою. При цьому система має підвищену швидкодію в порівнянні з ПВІ, що використовує повноформатний растр, оскільки з циклу звертання до БЗП виключений час вибірки з БЗП (уся матриця знака формується при фіксованій адресі в БЗП).

Рис. 2

3. Розрахункова частина

Метод відображення – малоформатний точковий растр;

Ширина символу – 9;

Відстань між символами – 8;

Висота ряду – 7;

Відстань між рядами – 4.

3.1 Складемо таблицю розташування символів на екрані (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

NЗН

NТС

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

00

В

Є

Т

Р

О

В

01

А

Н

Д

Р

І

Й

10

І

В

А

Н

О

В

И

Ч

11

0

1

.

0

1

.

1

9

8

8

3.2 Складемо таблицю кодування символів алфавіту (табл. 3.2), записавши однократно по-порядку символи, що зустрічаються. В другому рядку таблиці вказуємо число повторів, у третій і четвертій порядкові номери в десятковому і двійковому коді, починаючи з нульового набору

Nаз=18 — кількість символів, що зустрічаються .

nа=[log225] ≈ 4.17 =5 — число розрядів двійкового коду, яким можна їх закодувати.

Таблиця 3.2

Символ

Число повторів

Порядковий номер в десятковому коді

Порядковий номер в двійковому коді

18

0

00000

В

4

1

00001

Є

1

2

00010

Т

1

3

00011

Р

2

4

00100

О

2

5

00101

А

2

6

00110

Н

2

7

00111

Д

1

8

01000

І

2

9

01001

Й

1

10

01010

И

1

11

01011

Ч

1

12

01100

0

2

13

01101

1

3

14

01110

.

2

15

01111

9

1

16

10000

8

2

17

10001

Для запису інформації необхідній БЗП з такими параметрами:

Розрядність адрес знакомісць:

r=[log2NЗРТ]=[log212] ≈ 3.585 = 4

Розрядність адрес текстових рядків:

k-r=[log2Nтр]=[log24] = 2, де k = 6.

Отже, необхідний БЗП з числом адресних входів k6 и числом виходів даних n5. Таким вимогам задовольняє БЗП CAT28C16A. Входи БЗП, які не використовуються підключимо до "0" схеми.

3.3 Номеруємо у двійковому коді знакомісця і текстові рядки.

3.4 Складаємо таблицю програмування БЗП (табл.3.3), записавши за адресою знакомісця код порядкового номеру відображуваного в даному місці символу.

Таблиця 3.3

Адреса

Дані

NТС

NЗН

00

0000

00000

00

0001

00000

00

0010

00000

00

0011

00001

В

00

0100

00010

Є

00

0101

00011

Т

00

0110

00100

Р

00

0111

00101

О

00

1000

00001

В

00

1001

00000

00

1010

00000

00

1011

00000

01

0000

00000

01

0001

00000

01

0010

00000

01

0011

00110

А

01

0100

00111

Н

01

0101

01000

Д

01

0110

00100

Р

01

0111

01001

І

01

1000

01010

Й

01

1001

00000

01

1010

00000

01

1011

00000

10

0000

00000

10

0001

00000

10

0010

01001

І

10

0011

00001

В

10

0100

00110

А

10

0101

00111

Н

10

0110

00101

О

10

0111

00001

В

10

1000

01011

И

10

1001

01100

Ч

10

1010

00000

10

1011

00000

11

0000

00000

11

0001

01101

0

11

0010

01110

1

11

0011

01111

.

11

0100

01101

0

11

0101

01110

1

11

0110

01111

.

11

0111

01110

1

11

1000

10000

9

11

1001

10001

8

11

1010

10001

8

11

1011

00000


 
 

Цікаве

Загрузка...