WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Мікропроцесорний блок захисту електродвигуна - Курсова робота

Мікропроцесорний блок захисту електродвигуна - Курсова робота

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік тих, що підлягають розробці питань)

Введення, аналіз технічного завдання, конструкторська частина, технологічна частина, автоматизація конструкторсько-технологічного проектування, виводи, перелік посилань, додаток.

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов'язкових креслень )

Схема електрична принципова (один лист формату А1), складальне креслення (один лист формату А1), пошарові креслення друкованої плати (один лист формату А1), схема технологічного процесу (один лист формату А1), схема автоматизованого проектування (один лист формату А1).

7. Дата видачі завдання 02.02.2010

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Найменування етапів дипломного

проекту (роботи)

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1. Збір необхідного матеріалу для проекту

6.02.10

2. Аналіз призначення і складу виробу

20.02.10

3. Аналіз схеми електричної принципової

25.02.10

4. Аналіз умов експлуатації

1.03.10

5. Аналіз елементної бази

5.03.10

6. Аналіз аналогічних конструкцій

20.03.10

7. Аналіз технології виготовлення

25.03.10

8. Вибір конструкції друкованої плати

30.03.10

9. Конструктивно-технологічний розрахунок друкарської плати

3.04.10

10. Розрахунок по постійному струму

10.04.10

11. Розрахунок по змінному струму

12.04.10

12. Розробка технології виробу

20.04.10

13. Проектування ДП із застосуванням САПР

10.05.10

14. Виконання графічної частини проекту

29.05.10

15. Оформлення пояснювальної записки

02.06.10

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту бакалавра містить: 100 сторінок, 29 малюнків, 30 таблиць, 4 додатки, 23 джерела інформації.

Об'єкт розробки – мікропроцесорний блок захисту електродвигуна.

Мета розробки – розробити конструкцію і технологію виготовлення мікропроцесорного блоку захисту електродвигуна згідно запропонованій схемі електричної принципової і вимогам технічного завдання.

У дипломному проекті виконаний докладний аналіз технічного завдання, розроблені конструкція і технологія виготовлення друкованої плати блоку захисту електродвигуна. Проведені конструктивні розрахунки, розрахунки по постійному і змінному струму, розрахунки теплового режиму і надійності проектованого пристрою. При проектуванні друкованої плати і випуску конструкторської документації використовувалися можливості САПР PCAD і AutoCAD2004.

ЕЛЕМЕНТНА БАЗА, НАВІСНИЙ ЕЛЕМЕНТ, МІКРОСХЕМА, МІКРОКОНТРОЛЕР,ДРУКОВАНА ПЛАТА, МОНТАЖНИЙ ОТВІР, АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОНСТРУКЦІЯ, НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ, САПР, ТРАСУВАННЯ

ОТЗЫВ

На дипломный проект бакалавра студента группы БЭА-26Д Цветова Дмитрия Сергеевича "Микропроцессорный блок защиты электродвигателя".

Целью работы является выбор оптимального конструкторско-технологического решения в соответствии с техническим заданием на разработку устройства. Поставленная задача решена студентом Цветовым Д.С. на высоком научно-техническом уровне с использованием научно-технической литературы, как отечественных, так и зарубежных разработок. Документация к дипломному проекту выполнена комплексно с соблюдением требований, оговоренных в стандартах и в методических указаниях к выполнению дипломного проекта. Для разработки устройства, контроля проектных решений и выпуска конструкторско-технологической документации были применены САПР P-CAD и AutoCAD. Студент Цветов Д.С. систематически и грамотно работал над дипломным проектом, подготовлен к инженерной деятельности. Дипломный проект может быть предоставлен к защите перед государственной экзаменационной комиссией. Дипломный проект заслуживает оценки "________________".

Руководитель дипломного проекта ___________________(Зотов А.В.)

РЕЦЕНЗИЯ

На дипломный проект бакалавра студента группы БЭА-26Д Цветова Д.С. "Микропроцессорный блок защиты электродвигателя".

Предъявленный на рецензирование дипломный проект соответствует заданию на дипломное проектирование и установленным требованиям. Тема дипломного проекта является актуальной в области разработки электронных аппаратов.

Содержание и объём разделов пояснительной записки к дипломному проекту раскрывают полноту разработки, качество выполненных расчетов, умение студента пользоваться научно-технической литературой и разработками отечественных предприятий, специализирующихся в области проектирования ЭА. Состав конструкторской документации соответствует требованиям к дипломному проекту и выполнен с учётом требований отечественных стандартов.

Рецензируемая работа соответствует требованиям к дипломным проектам. Дипломный проект заслуживает оценки "_______________".

Рецензент к.т.н. доц. каф. ЭА__________________(Арушанов А.П.)

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 6

ВВЕДЕННЯ 7

1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.1 Аналіз призначення і складу виробу Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

1.2 Аналіз схеми електричною принциповою і принцип її дії 11

1.3 Аналіз умов експлуатації 17

1.4 Аналіз елементної бази 18

1.5 Аналіз конструкторсько-технологічних аналогів 29

1.6 Аналіз технології виготовлення 8

1.7 Розробка додаткових технічних вимог до конструкції ЕА 10

2 РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ БЛОКА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ................. 11

2.1 Вибір типу і розмірів друкарської плати 11

2.2 Конструктивно-технологічний розрахунок друкованої плати 35

2.3 Розрахунок по постійному струму 39

2.4 Розрахунок по змінному струму 42

2.5 Трасування друкованого монтажу 44

2.6 Перевірочний розрахунок теплового режиму 47

2.7 Розрахунок надійності РЕА 48

3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 50

3.1 Вибір структурної схеми виробництва 50

3.2 Вибір й обґрунтування методів виготовлення 51

3.2.1 Друкована плата 51

3.2.2 Збірка й монтаж 53

3.2.2.1 Підготовка навісних елементів до монтажу 53

3.2.2.2 Установка ЕРЕ 54

3.2.2.3 Пайка навісних елементів 56

3.3 Напівавтоматична установка навісних елементів з використанням світомонтажного столу 58

3.3.1 Обгрунтування 58

3.3.2 Структурна схема світомонтажного столу 59

3.3.3 Вказівка посадочного місця ЕРЕ на ДП 60

3.3.4 Накопичувачі 62

3.3.5 Керування 63

3.4 Аналіз технологічності виробу 66

4 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ 68

4.1 Структура і функції системи P-CAD 2000 68

4.2 Технологія автоматизованого проектування МПП 69

4.3 Опис бібліотеки уніфікованих конструктивів БДП 74

4.4 Розміщення ЕРЕ 75

4.5 Трасування друкованих з'єднань на БДП 76

4.5.1 Технологія безсіточного трасування 77

4.5.1.1 Ручне трасування 77

4.5.1.2 Інтерактивне трасування 78

4.5.1.3 Автоматичне трасування 79

ВИСНОВОК 81

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82

ДОДАТКИ 84

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика

БДП - багатошарова друкована плата

ГАВ – гнучке автоматизоване виробництво

ІМС – інтегральна мікросхема

ІС – інтегральна схема

ЕА – електронна апаратура

ЕД - електродвигун

ЕРА – електрорадіоапаратура

ЕРА – електроннорахувальна апаратура

ЕРЕ – електрорадіоелемент

ЕОМ – електронообчислювальна машина

ДМ – друкарський монтаж

ДП – друкарська плата

ДДП – двостороння друкарська плата

МК – мікроконтролер

САПР – система автоматизованого проектування

ТЕЗ – типовий елемент заміни

ТУ – технічні умови

ТЗ – технічне завдання

НЕ – навісний елемент

ОДП – одностороння друкарська плата

ФШ – фотошаблон

ЧПУ – числове програмне управління

ВСТУП

Сучасний рівень розвитку електронного апаратобудування жадає від фахівців комплексного підходу до створення нових апаратів, щоб вони використали досягнення світової техніки й забезпечували більш високі технічні параметри, сучасний дизайн; відповідали б високим експлуатаційним вимогам і були конкурентноздатні в порівнянні з кращими зразками-аналогами.

Проектування електронних апаратів полягає в обґрунтованому виборі найбільш ефективних взаємопогоджуваних схемотехнічних, конструкторських і технологічних рішень, що можливо тільки на базі аналізу різних варіантів конструкцій і технологій виготовлення з обліком конкретних технічних вимог, можливостей конкретного виробництва, програми випуску, вартості виробів.


 
 

Цікаве

Загрузка...