WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Навчальна модель аналогово-цифрового перетворювача - Курсова робота

Навчальна модель аналогово-цифрового перетворювача - Курсова робота

5.1 Витрати на сировину і матеріали

У цьому пункті розраховуються витрати на сировину та матеріали, які використовувались при виготовленні приладу з врахуванням транспортних затрат. Результати цих розрахунків приведені в табл. 5.1. Таким чином, як видно з цієї таблиці, загальні витрати на сировину та матеріали для одного виробу становлять 17,5 грн.

Таблиця 5.1

Витрати на сировину і матеріали

Найменування,

марка

Профіль,

розмір,мм

Одиниці

виміру

Норма на

прилад

Ціна за

одиницю ваги, грн.

Сума,

грн.

Склотекстоліт

СФ2-35-1.5

1,5*125*175

кг

0,050

100

5

Припой ПОС-61

кг

0,07

43

3

Флюс ФСК

кг

0,045

133

6

Провід ТП-10

м

1,00

3,5

3,5

Всього

17,5

5.2 Витрати на закупівельні комплектуючі вироби

Підрахуємо витрати на закупівельні комплектуючі вироби, якими є всі електрорадіоелементи. Результати розрахунків затрат приведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Витрати на комплектуючі радіоелементи

Найменування,

Марка

Ціна за одиницю, грн.

Кількість

Сума,

Грн.

Резистори

МЛТ

0,20

28

5,6

Мікросхеми

К155ТЛ2

2,5

3

7,5

TL084CN

2,5

1

2,5

Діоди

КС147А

1,20

4

4,80

Світлодіоди

АЛ307

1

6

6

Роз'єми

36 контактів

15,00

1

15,00

Блок живлення

20

1

20

Шнур LPT-порта

10

1

10

Всього

71,4

Транспортно-заготівельні витрати (6%)

4,284

5.3. Розрахунок заробітної плати

Розрахунок заробітної плати виробничих працівників проводиться за даними тарифних розцінок. Результати розрахунку зведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Розрахунок заробітної плати

№ п/п

Види робіт

Розряд робіт

Трудоємність робіт, год

Тарифна ставка

Заробітна плата

пряма

додаткова

всього

1

Виготовлення друкованих плат

3

1,0

3,15

3,15

0,63

3,78

2

Сверління

3

0,8

2,40

1,92

0,38

2,30

3

Установка елементів

3

1,0

2,00

2,00

0,40

2,40

4

Пайка

3

1,5

1,14

1,71

0,34

2,05

5

Зборка

3

1,0

1,95

1,95

0,39

2,34

6

Монтаж

3

1,2

1,10

1,32

0,26

1,58

7

Регулювання

4

1,5

3,20

4,80

0,96

5,76

8

Контроль

4

0,9

2,00

1,80

0,36

2,16

Всього

22,37

Основна заробітна плата виробничих працівників при виготовленні одного виробу по даних підрахунках становитиме 22,37 грн.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

Законодавчо-правовi аспекти по охоронi працi та охоронi навколишнього середовища дає конституцiя та основи законодавства про працю. Головнi положення про охорону працi закрiпленi конституцiєю та основами законодавства про працю. Конституцiя установлює гарантоване право на працю.

Пiд умовами працi розумiється сукупнiсть факторiв виробничого середовища, якi здiйснюють вплив на здоров'я та працездатність людини. Дослiдження умов працi показали що, факторами виробничого середовища в процесi працi є: санiтарно-гiгiєнiчний стан, який визначає зовнiшнiй стан мiкроклiмату в робочiй зонi; механiчнi коливання; випромiнювання; температура; освiтленiсть та iншi, як результат впливу використовуваного обладнання, матеріалів, технологічних процесiв; психологiчнi елементи; робоча позицiя, фiзичне навантаження, нервово-психологiчне напруження, яке обумовлене самим процесом працi; естетичнi елементи: оформлення виробничих примiщень, обладнання робочого мiсця, робочого iнструменту та iншi.

Паяння – це з'єднання деталей при допомозi припою. Hайчастiше використовуються олов'яно-свинцевi припої. Процес паяння супроводжується забрудненням виробничого середовища, робочих поверхонь, одягу та шкiри рук працюючих свинцем, який є досить токсичною речовиною. Це може привести до отруєння органiзму, викликати змiни у складi кровi, вплинути на нервову систему.

В примiщеннях, де здiйснюється паяння припоєм, який вмiщує свинець, для запобiгання попадання свинцю в органiзм не рекомендується зберiгати особистi речi, приймати їжу, палити, а також прати необхідно робочий одяг вдома. Робоче мiсце для паяння обладнується мiсцевою витяжною вентиляцiєю, що забезпечує концентрацiю свинцю в робочiй зонi не бiльшу за гранично допустиму – 0,01 мг/м .

Для запобiгання опiкiв та заляпування рук чи одягу робiтникiв припоєм, при паяннi повиннi використовуватись спецiальнi серветки для видалення лишнього припою з жала паяльника, а також пiнцет. При монтажних роботах, які пов'язані із ризиком забруднення чи пошкодження очей, передбачена видача робітникам захисних окулярiв.

Для попередження професійних хвороб, необхідно після закінчення роботи сполоснути руки однопроцентним оцтовим розчином, далі вимити їх гарячою водою з милом, прополоскати рот, почистити зуби та прийняти душ.

При травленні застосовуються рiзнi шкiдливi хiмiкати – азотна, фтористоводнева, соляна, сірчана, фосфорна кислоти, рiзнi луги та iншi речовини. При роботі з кислотами на виробництвi можливi нещаснi випадки: отруєння випарами та газами, що видiляються, хiмiчнi опiки при попаданнi кислот на поверхню тiла чи в очi.

Вся робота з агресивними речовинами повинна проводитись в спецiальних шафах з ефективною витяжною вентиляцiєю. Робiтники, які працюють з такими речовинами повиннi бути забезпеченi вiдповiдним спецодягом по затвердженим нормам. Для захисту очей необхiдно використовувати окуляри в гумовiй оправi. Вiдпрацьованi кислоти обов'язково повиннi бути нейтралiзованi у вiдповiдностi з технiчною iнструкцiєю.

Небезпечним для людини є струм промислової частоти 50 Гц силою бiльше 0,1 А. Напруга в електричних колах 40 В та більше вважається небезпечною для життя. Електричний струм при напрузi 220 В може викликати важкi травми i смерть.

Для запобiгання враження електричним струмом необхiдно дотримуватися наступних правил технiки безпеки:

- не можна доторкатися до електричних проводiв, контактних зажимiв, клем електрообладнання, слiд пам'ятати, що вони можуть бути пiд напругою;

  • необхiдно слiдкувати, щоб на обслуговуваному обладнаннi було надiйне заземлення i не було вiдкритих ділянок пiд напругою;

  • не залишати без нагляду працююче обладнання, при необхiдностi вiдлучитись обов'язково вiдключають обладнання вiд мережi;

  • при наявностi враження електричним струмом здiйснити першу медичну допомогу потерпiлому, сповiстити про те, що сталося в медпункт та керiвнику робiт.


 
 

Цікаве

Загрузка...