WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж - Курсова робота

Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж - Курсова робота

Протокол IP є ненадійним протоколом без встановлення з'єднання. Це означає, що протокол IP не підтверджує доставку даних, не контролює цілісність отриманих даних і не виробляє операцію квитування (handshaking) - обміну службовими повідомленнями, що підтверджують установку з'єднання з вузлом призначення та його готовність до прийому даних. Протокол IP обробляє кожну дейтаграму як незалежну одиницю, яка не має зв'язку ні з якими іншими дейтаграма в Інтернет. Після того, як дейтаграма відправляється в мережу, її подальша доля ніяк не контролюється відправником (на рівні протоколу IP). Якщо дейтаграма не може бути доставлена, вона знищується. Вузол, що знищив дейтаграму, може надіслати на цю адресу ICMP-повідомлення (див. п. 2.5) про причину збою.

Гарантію правильної передачі даних надають протоколи вищого рівня (наприклад, протокол TCP), які мають для цього необхідні механізми.

Одне з основних завдань, розв'язуваних протоколом IP, - маршрутизація дейтаграм, тобто визначення шляху проходження дейтаграми від одного вузла мережі до іншого на підставі адреси одержувача.

Загальний сценарій роботи модуля IP на якому-небудь вузлі мережі, що приймає дейтаграму з мережі, такий:

з одного з інтерфейсів рівня доступу до середовища передачі (наприклад, з Ethernet-інтерфейсу) в модуль IP надходить дейтаграма;

модуль IP аналізує заголовок дейтаграми;

якщо пунктом призначення дейтаграми є даний комп'ютер:

якщо дейтаграма є фрагментом більшої дейтаграми, очікуються інші фрагменти, після чого з них збирається вихідна велика дейтаграма;

з дейтаграми витягуються дані і спрямовуються на обробку одного з протоколів вищого рівня (якому саме - вказується в заголовку дейтаграми);

якщо дейтаграма не спрямована ні на один з IP-адрес цього сайту, то подальші дії залежать від того, дозволена або заборонена ретрансляція (forwarding) "чужих" дейтаграм;

якщо ретрансляція дозволена, то визначаються наступний вузол мережі, на який повинна бути переправлена дейтаграма для доставки її за призначенням, і інтерфейс нижнього рівня, після чого дейтаграма передається на нижній рівень цього інтерфейсу для відправки, а при необхідності може бути проведена фрагментація дейтаграми;

якщо ж дейтаграма помилкова або з яких-небудь причин не може бути доставлена, вона знищується; при цьому, як правило, відправнику дейтаграми надсилається ICMP-повідомлення про помилку.

При отриманні даних від вищестоящого рівня для відправки їх по мережі IP-модуль формує дейтаграму з цими даними, в заголовок якої заносяться адреси відправника та одержувача (також отримані від транспортного рівня) та інша інформація; після чого виконуються наступні кроки:

якщо дейтаграма призначена цього самому вузла, з неї витягуються дані і спрямовуються на обробку одного з протоколів транспортного рівня (якому саме - вказується в заголовку дейтаграми);

якщо дейтаграма не спрямована ні на один з IP-адрес цього сайту, то визначаються наступний вузол мережі, на який повинна бути переправлена дейтаграма для доставки її за призначенням, і інтерфейс нижнього рівня, після чого дейтаграма передається на нижній рівень цього інтерфейсу для відправки; при необхідності може бути проведена фрагментація дейтаграми;

якщо ж дейтаграма помилкова або з яких-небудь причин не може бути доставлена, вона знищується.

Тут і далі вузлом мережі називається комп'ютер, підключений до мережі і що підтримує протокол IP. Вузол мережі може мати один і більше IP-інтерфейсів, підключених до однієї або різних мереж, кожен такий інтерфейс ідентифікується унікальною IP-адресою.

IP-мережею називається безліч комп'ютерів (IP-інтерфейсів), часто, але не завжди під'єднаних до одного фізичного каналу зв'язку, здатних пересилати IP-дейтаграми один одному безпосередньо (тобто без ретрансляції через проміжні комп'ютери), при цьому IP-адреси інтерфейсів однієї IP -мережі мають спільну частину, яка називається адресою, або номером, IP-мережі, і специфічну для кожного інтерфейсу частина, звану адресою, або номером, даного інтерфейсу в цiй IP-мережі. У цьому посібнику мова йде переважно про IP-мережах, тому приставку "IP" ми будемо як правило опускати.

Маршрутизатором, або шлюзом, називається вузол мережі з декількома IP-інтерфейсами, підключеними до різних IP-мереж, що здійснює на основі рішення задачі маршрутизації перенаправлення дейтаграм з однієї мережі в іншу для доставки від відправника до одержувача.

Хостами називаються вузли IP-мережі, що не є маршрутизаторами. Зазвичай хост має один IP-інтерфейс (наприклад, пов'язаний з мережевою картою Ethernet або з модемом), хоча може мати і декілька.

Маршрутизатори являють собою або спеціалізовані обчислювальні машини, або комп'ютери з декількома IP-інтерфейсами, робота яких управляється спеціальним програмним забезпеченням. Комп'ютери кінцевих користувачів, різні сервери Інтернет і т.п. незалежно від своєї обчислювальної потужності є хостами. Невід'ємною частиною IP-модуля є протокол ICMP (Internet Control Message Protocol), що відправляє діагностичні повідомлення при неможливості доставки дейтаграми і в інших випадках. Спільно з протоколом IP працює також протокол ARP (Address Resolution Protocol), що виконує перетворення IP-адрес в MAC-адреси (наприклад, адреси Ethernet).

ВИСНОВОК

Підчас проходження переддипломної практики я зробив:

  • Порівняльній аналіз декількох способів реалізації блоків живлення;

  • Розглянула вже існуючі аналоги імпульсних блоків живлення та розібрав технічну документацію до них;

  • Провів техніко-економічне обґрунтування проекту;

  • Визначив етапи рішення задач дипломного проекту;

  • Провів розробку технічного завдання на дипломний проект.

В результаті проведеної роботи я определився з тим що я буду розробляти лінійний блок живлення для застосування в навчальних, дослідницькій та ремонтній лабораторії. Забезпечує харчування електронних пристроїв і схем постійною напругою в діапазоні від 0 до 30 Вольт і струмом в діапазоні від 0 до 5 Ампер

Практика радіо-конструювання пред'являє до джерел живлення різноманітні і часом суперечливі вимоги. В одних випадках потрібен потужний джерело, в інших - наприклад при пробному включення малопотужних пристроїв, - вихідний струм джерела повинен бути обмежений безпечним для них значенням. Метою розробки е створення універсального блоку живлення, що допускає різні режими роботи і зміни в широких межах значень вихідних параметрів.

Також підчас проходження практики я відповів на індивідуальні питання та закріпив знання, надбані за роки навчання в технікумі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Максимов.Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети.- М.: Форум Инфра М,2005.-335с.

2.Злобін Г.Г., Рибалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ.-К.:Каравела,2006.-301с.

Допоміжна література

3.Мюллер, Скотт. М98 Модернизация и ремонт ПК, 15-е юбилейное издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2004. - 1344 с.:.

4.Стивен Бигелоу "Устройство и ремонт персонального компьютера. Аппаратная платформа и основные компоненты" 2-е изд. Пер. с англ. — М.: ООО "Бином-Пресс", 2005 г. — 976 с: ил..

5.Ратбон, Энди. Модернизация и ремонт ПК для "чайников", 6-е издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дом "Вильяме", 2003. — 384 с. : ил.

6.Мюллер, Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 13-е издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2003. - 1184 с.:.

7.Кучеров Д.П. Источники питания ПК и периферии. Издание второе, переработанное и дополненное. — СПб: Наука и Техника, 2002. - 352 стр. с ил.

8.Экслер А.Б. Укрощение компьютера, или Самый полный и понятный самоучитель ПК / Алекс Экслер. - М.: НТ Пресс, 2005. - 704 с.: ил.

ДОДАТОК А

Принципова схема пристрою


 
 

Цікаве

Загрузка...