WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка інформаційно-вимірювальної системи для перевірки гідромоторів - Курсова робота

Розробка інформаційно-вимірювальної системи для перевірки гідромоторів - Курсова робота

Допускаються інші методи визначення обертального моменту страгіванія, що задовольняють погрішність виміру.

Обертального момент страгіванія Мстр. у Нм при випробуванні гідромоторів за рекуперативною схемою з взаємним навантаженям з твердим з'єднанням вихідних ланок випробуваних гідромоторів обчислюють по формулі

(2.9)

де pвх.—тиск на вході в гідромотор, використовуваний як навантажувальний пристрій, при якому нерухома система (випробуваний навантажувальний гідромотор) починає обертатися, МПа.

Частоту реверса варто визначати методом виміру числа циклів за ДСТ 17108-79.

Час реверса варто визначати за ДСТ 17108-79.

Рівні звукової потужності в октавних смугах частот варто визначати за ДСТ 12.1.026-80. Допускається визначення за ДСТ 12.1.024-81 або 12.1.025-81.

Перевірку наробітку до відмовлення і ресурсу варто проводити на стендах при максимальній температурі робочої рідини з припустимим зниженням на 15 %.

Допускається не більш 20 % ресурсу перевіряти при більш низьких температурах у межах, встановлених у стандартах або технічних умовах на гідромотори конкретного типу.

Наробіток до відмовлення і ресурс варто перевіряти по етапах при постійному і циклічному навантаженнях. Тривалість етапу повірки при постійному навантаженні не більш 500 ч. Тривалість етапу і характер циклічного навантаження встановлюють у стандартах або технічних умовах на гідромотори конкретного типу.

Після кожного етапу варто вимірити ККД, а до початку і після закінчення ресурсної повірки варто провести обмірювання основних деталей і визначити знос тертьових поверхонь.

При повірці гідромоторів у режимі постійного навантаження тривалість випробувань варто реєструвати лічильником моточасов.

При повірці гідромоторів у режимі циклічного навантаження схеми повірки варто передбачити реєстрацію числа циклів навантаження, параметри яких повинні бути зазначені в стандартах або технічних умовах на гідромотори конкретного типу.

Перевірку вібраційної характеристики варто робити за ДСТ 12.1.034-81 і ДСТ 17108-79. Залежність моменту, що крутить, від частоти обертання варто представляти у виді графіка:

, (2.10)

де М — поточне значення обертального моменту, Нм; Мном.—номінальний обертальний момент, Нм; n —поточне значення частоти обертання, об/хв; nном. — номінальна частота обертання, ою/хв.

Типова форма графіка залежності обертального моменту, від частоти обертання наведена на рис. 2.1

1-=0,5; 2-=; 3-=

Рисунок 2.1 Залежність обертального моменту від частоти обертання

Допускається представляти залежність у виді M=f(n).

Для побудови графіка залежності обертального моменту від частоти обертання варто вимірювати момент, що крутить, при діапазоні частоти обертання від її мінімального до максимального значень при трьох значеннях перепаду тисків: 0,5 Δpном.; Δpном.; Δpmax..

Для регульованих гідромоторів з безступінчастою зміною робочого об'єму, будувати графічні залежності випливає для чотирьох значень робочого обсягу з рівним інтервалом: V0; 0,75 V0; 0,5 V0; 0,25 V0,

де V0 — номінальний робочій об'єм.

Для ступінчато-регульованих гідромоторів графічні залежності варто будувати для кожної ступіні робочого обсягу.

Для гідромоторів з автоматичною зміною робочого обсягу інтервали встановлюваних, параметрів повинні бути зазначені в стандартах або технічних умовах на гідромотори конкретного типу.

Залежність гідромеханічного ККД від частоти обертання варто представляти у виді графіка

, (2.11)

де n — поточне значення частоти обертання, об/хв;

nном.— номінальна частота обертання, об/хв;

Типова форма графіка залежності гідромеханічного ККД, від частоти обертання наведена на рис 2.2.

Допускається представляти залежність у виді ηг. м.=f(n)

Залежність ККД від частоти обертання n варто представляти у виді графіка:

де n — поточне значення частоти обертання, об/хв;

nном. — номінальна частота обертання, об/хв.

1-=0,5; 2-=; 3-=

Рисунок 2.2 Залежність гідромеханічного ККД, від частоти обертання

Типова форма залежності ККД від частоти обертання наведена на рис. 2.3.

Допускається представляти залежність у виді η = f(n).

Залежність частоти обертання від витрати варто представляти у виді графіка.

де n- поточне значення частоти обертання, об/хв;

nном. —номінальна частота обертання, об/хв;

Q —поточне значення витрати робочої рідини, дм3/с;

Qном. —номінальна витрата робочої рідини, дм3/с.

Типова форма графіка залежності частоти обертання від витрати робочої рідини

наведена на рис. 2.4.

1-=0,5; 2-=; 3-=

Рисунок 2.3 Залежність ККД від частоти обертання

2-=0,5; 1-=; 3-=

Рисунок 2.4 Залежність частоти обертання від витрати робочої рідини

Допускається представляти залежність у виді n=f(Q).

Для побудови графіка залежності частоти обертання від витрати варто вимірювати частоту обертання при діапазоні витрати від його мінімального Qmin до номінального Qном. значень при трьох значеннях перепаду тисків (0,5 Δpном.; Δpном.; Δpmax.)

Залежність частоти обертання від перепаду тисків варто представляти у виді графіка:

де n — поточне значення частоти обертання, об/хв;

nном. — номінальна частота обертання, об/хв;

Δр —поточне значення перепаду тисків, МПа;

Δрном. — номінальний перепад тисків, МПа.

Типова форма графіка залежності частоти обертання від перепаду тисків наведена на рис. 2.5.

1-; 2-; 3-; 4-

Рисунок 2.5 Залежність частоти обертання від перепаду тисків

Допускається представляти залежність у виді n=f(p).

Для побудови графіка залежності частоти обертання від перепаду тисків варто вимірювати параметри не менш чим при чотирьох значеннях витрати робочої рідини в діапазоні від його мінімального до номінального значення з рівним інтервалом: 0,25Qном; 0,5 Qном; 0,75 Qном; Qном..

Для регульованих гідромоторів з безступінчастою зміною робочого об'єму, графічні залежності варто представляти для чотирьох значень робочого обсягу з рівним інтервалом: V0; 0,75 V0; 0,5 V0; 0,25 V0.

Для ступінчато-регульованих гідромоторів графічні залежності варто представляти для кожної ступіні робочого об'єму.

Для гідромоторів з автоматичною зміною робітничого об'єму інтервали встановлюваних параметрів вказують у стандартах або технічних умовах на гідромотори конкретного типу.

2.3 Оформлення результатів повірки

Результати усіх видів випробувань, крім приймально-здавальних, варто оформляти за ДСТ 22976—78.

Результати приймально-здавальних випробувань варто оформляти у такий спосіб: у журнал приймально-здавальних випробувань щомісяця варто вносити запису про кількість випробуваних гідромоторів кожної моделі; про кількість гідромоторів, що не витримали випробувань, із указівкою моделі і показників, що не відповідають стандартові або технічним умовам на гідромотори конкретного типу; на кожен гідромотор або партію гідромоторів, що відправляються одному споживачеві, варто оформляти свідоцтво про приймання відповідно до ДСТ 2.601—68.

Допускається не оформляти свідоцтво про приймання гідродвигунів, що встановлюють на вироби, що випускаються підприємством-виготовлювачем цих гідромоторів. При цьому гідромотори повинні мати клеймо технічного контролю підприємства-виготовлювача.[4]

3. Розробка структурної схеми

Інформаційно-вимірювана система для повірки параметрів гідромоторів повинна виконувати наступні функції:

  • вимірювати параметри тиску на вході та виході, різниці тиску і

температури;

  • вибір відповідного вхідного каналу;

  • аналого-цифрове перетворення вхідного сигналу з обраного аналогового каналу;

  • передача отриманих даних по послідовному каналу;

  • перетворення рівнів напруги, тобто узгодження вихідних сигналів мікроконтролера з рівнями напруги інтерфейсу RS-232.

Відповідно до визначених функцій, побудована структурна схеми інформаційно-вимірювана система для повірки параметрів гідромоторів, що представлена в додатку А.


 
 

Цікаве

Загрузка...