WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Схемотехніка тригерів на дискретних та інтегральних елементах - Курсова робота

Схемотехніка тригерів на дискретних та інтегральних елементах - Курсова робота

зворотній струм VT1 Iб1 зв розсмоктує в базі заряд неосновних носіїв і переводить VT1 з області насичення в активну область. У момент переходу VT1 в активну область струм його колектора починає зменшуватись, а негативна напруга на його колекторі почне зростати. По ланцюзі ПОС (Rб2 – C2 – R2) воно передається на базу VT2 і при досягненні їм рівня відмикання транзистора VT2 відбувається його відмикання. з'явившийся при цьому прямий струм Iб2, що протікає по ланцюзі: + Е ЕБVT2 Rб2 Rк1 -Ек вводить у базу заряд неосновних носіїв і переводить її з області відсікання в активну область.

У момент часу коли два транзистора виявилися в активній області коефіцієнти посилення струму KiVT1>1 і KiVT2 >1 стають більше одиниці, замикається ланцюг ПОС і за короткий проміжок часу в схемі відбувається регенеративний процес. Суть цього процесу полягає в тому, що будь-які зміни колекторних струмів транзистора iкVT1 і iкVT2 викликає рівні по величині й зворотне познаку зміну струмів ic1 і ic2, що замикаються через ділянку база – емітер транзистора VT2 і VT1 відповідно. Покажемо це.

Під час що протікає лавиноподібно процесу регенерації напруги Uc1 і Uc2 (по першому закону комутації) стрибком змінитися не можуть, отже, не може стрибком змінитися й напруга на колекторах VT1 і VT2, так як ємність C2 виявляється ввімкненою паралельно ділянці колектор VT1 – копус через малий опір ділянки БЕ що відкрився VT2. Сталість потенціалів колекторів VT1 і VT2 приводить до сталості напруг UR1 і UR2, а отже й струмів, що протікають через них, i1 і i2.

Зменшення iк1VT1, викличе через сталість струму iRк1поява позитивного струму ic1, тобто поява прямого струму iбVT2. Це приведе до більше сильного відмикання VT2 і збільшенню iкVT2, що через сталість iRK1 приведе до збільшення негативного струму ic1 тобто до збільшення зворотного струму бази VT1. Наведені міркування підтверджують лавиноподібності протікання процесу регенерації, по по закінченні якого VT1 закривається й необхідність у продовженні дії імпульсу, що запускає, зникає.

У момент запирання VT1 напруга на його колекторі не дорівнює його значенню в новому стаціонарному стані (UкVT1 -EK) через підключений паралельно ділянці КЕ VT1 конденсатора C2 , напруга на якому стрибком зміниться не може. Процес встановлення нового стаціонарного стану закінчиться, коли напруга Uc2, отже й напруга на колекторі VT1, не стане рівним UкVT1 - = Uc2. Заряд C2 відбувається по ланцюзі + EK ЕБVT1 C2 RK1 -EK. У процесі заряду C2 величина струму ic2, збігаючись із прямим струмом бази VT2, зменшується й струм iб2 спадає до стаціонарної величини iб2=Iб2н (струму бази насичення).

Конденсатор C1, що ще на етапі регенерації почав розряджатися, продовжує розряд, але вже не через ділянку БЕ VT1, а через паралельні ланцюги: Rб2 ; R Eб ЕБК VT2.

У такий спосіб процес установлення нового стаціонарного стану транзисторів VT1 і VT2 визначаються відповідно зарядом C2 і розрядом C1. А у виду того що розряд C1 відбувається швидше (C1 розряджається по декількох паралельних ланцюгах) чим заряд C2, напруга на колекторі VT2 (позитивний перепад) швидше досягає свого нового стаціонарного стану UкVT2 0, чим напруга на колекторі VT1 (UкVT1 -EK негативний перепад).

Розглянуті процеси в симетричному тригері із КБЗ илюструєтся мал. 7.

Позитивний перепад, у виді меншої тривалості його фронту ( ) використається в якості робочого (вихідного). На графіках (рис.7) не показана затримка позитивного перепаду (у розглянутому прикладі це UкVT2) щодо імпульсу, що запускає, що виникає через інерційність ключів, що утворюють схему тригера. Способи її зменшення були розглянуті при вивченні схемотехніки транзисторних ключів.

Якщо буде потреба перекладу тригера зі стану II у стан I, тобто зворотного перекидання, необхідно в схемі мал. 8.6 або змінити полярність джерела iз, або підключити його (без зміни полярності) у коло бази VT2.

III. Запуск транзисторних тригерів

Розрізняють три основних способи запуску симетричних тригерів:

  1. Роздільний запуск (імпульсами однієї полярності, що подаються на бази різних транзисторів від двох генераторів у різний час);

  2. Запуск імпульсами полярності, що чергується, подаваними на базу одного із транзисторів;

  3. Рахунковий або симетричний запуск (імпульсами однієї полярності, що подаються від одного генератора).

Роздільний запуск. (мал. 8)

Схеми ланцюгів запуску симетричні й складаються з генераторів імпульсів, що запускають (Uг1, Rг1 Uг2, Rг2) , розділового колі Rр Rр і діодів, що відтинають, VD1 - VD4. У вихідному стані I транзистор VТ1 відкритий і насичений, VD2 – закритий. При подачі через розділове коло Cр Rр імпульсу, що запускає, позитивної полярності Uг1 діод VD1 відмикається й у колі бази VТ1 виникають імпульси зворотного струму, що замикає VТ1, при цьому VТ2 відкривається й відбувається перекидання тригера. Після перекидання тригера потенціал бази VТ1 стрибком зростає до величини, приблизно рівної + Ек. При цьому діод VD1 закривається, так як амплітуда імпульсів, що запускають, Uг1 вибирається меншої Ек і "відтинає" схему тригера від кола запуску.

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100ddb10000000001000000180300000000000018030000010000006c000000000000000000000008000000100000000000000000000000623d0000a51c000020454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000005802000018010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f31386011004063110020000000ffffffff0c04e600d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006c6011009c3827310800000001000000a8601100a8601100e878253108000000d06011000c04e6006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004c000000040000000000000000000000580200001801000050000000200000000900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff5902000019010000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0218015802040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000005802180120f90900040000002d010000040000002d010000030000000000

Тим самим запобігає влучення великого перепаду напруги з бази VТ2 у коло генератора імпульсів, що запускають.

Іншим призначенням діодів, що відтинають, VD1 і VD3 є запобігання можливості помилкового зворотного перекидання тригера в момент закінчення імпульсу запуску. Дійсно, за час дії імпульсу, що запускає, конденсатор Cр1 устигає помітно зарядитися. Після закінчення імпульсу, що запускає, напруга Ucр1 виявляється при відсутності діода VD1 прикладеним до бази VТ1. Причому полярність цієї напруги (мінус на базу, плюс - на емітер) така, що транзистор VТ1 відмикається й тригер знову перекидається у зворотному напрямку, що неприпустимо.


 
 

Цікаве

Загрузка...