WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок транзисторного резонансного підсилювача потужності - Курсова робота

Розрахунок транзисторного резонансного підсилювача потужності - Курсова робота

 1. Максимум оберненої напруги на ємітерному переході.

Un max= ==1,087В

Оскільки виконується умова Un max< Uєб max, 1,087< 5

Розрахунок колекторного ланцюга

 1. Коливна напруга на колекторі

Uкє===12,16В

Ек+Uке

 1. Визначимо провідність навантаження

Gk===22,12мСм

 1. Постійна складова колекторного струму і потужність яка використовується від джерела живлення по колекторному ланцюгу.

Ік0===0,18А

Р0кок=0,18*18=3,24 Вт

 1. Потужність, яка розсіюється на конденсаторі

Рр.к =Р0 – Р1=3,24-1,8=1,44 Вт

 1. Електронний ККД колекторного ланцюга

h= ==0,66

З метою перевірки правильності розрахунків знаходимо коефіцієнт використання колекторної напруги та електронний ККД колекторного ланцюга. Для цього знайдемо коефіцієнт використання колекторної напруги x

x=1 – Z 1 – 0,089=0,911

hе=0,5g1x=0,5*1,47*0,911=0,669

Як ми бачимо hе і h майже однакові

11.Знаходимо Н – параметри

а) Вхідний опір в режимі малого сигналу, його дійсна та уявна частини:

dН11в===0,239

Н11в=rб+ rе+wт Lе+dН11в=0,766+16,09+20*106*3*10-9+0,239=17,13 Ом

dН11м=dН11в*nb=0,239*10=2,39

dН11м=wт*Lе - +dН11м=2*3,14*50*106*3*10-9

- = - 343, Ом

б) дійсна та уявна частини коефіцієнта оберненого зв`язку по напрузі в режимі малого сигналу

Н12в= - wк11м= - 2*3,14*50*106*4*10-12*(- 343) = 0,43

Н12м=wк11в - rб), де rб1=

rб1==0,23 Ом

Н12м=2*3,14*107*4*10-12(17,13-0,23) =0,0041

в) знаходимо фазу та модуль коефіцієнта оберненого зв`язку

j12=arctg() =arctg() =0°59

|H12|= = =0,241

г) знаходимо фазу та модуль коефіцієнта передачі

j12= - arctgnb= - arctg10= - 84°17

|H21|=n1*fT /f= =0,244

д) дійсна та уявна частини вихідної повної провідності

Н22в=wт *Ск * g1=2*3,14*20*106*4*10-12*0,611=319 мкСм

Н22м= = =3,18*10-5 См

 1. Складові добутку Н12 Н21:

а) модуль добутку Н12 Н21:

| Н12 Н21|=0,244*0,241=0,0588

б) фаза добутку Н12 Н21:

j= j12+j21=0°59-84°17= - 83°36

в) дійсна та уявна частини добутку Н12 Н21:

12 Н21)в = | Н12 Н21|*cosj=0,0969*cos(-81°02) =0,015

12 Н21)m=| Н12 Н21|*sinj=0,0969*sin(-81°02) = - 0,0953

 1. Складова вихідного опору і уявна частина провідності навантаження.

Rвх= Н11в - =17,13 - =16,42 Ом

Хвн = Н11м - = - 291 - =-286,75

 1. Коефіцієнт підсилення потужності

Кр= = =4,31

 1. Потужність збудження і амплітуда вхідного струму:

Рб1=Р1/Кр=1,8/4,31=0,418 Вт

Іб1= = =0,226 А

 1. Сумарна потужність розсіювання та загальний ККД каскаду:

Ррозр.кб1=1,44+0,418=1,858 Вт

Рроз<Рк мах=; 1,858 < =5 Вт

hзаг= ==0,53hт

Коефіцієнт корисної дії трансформатора знаходиться при розрахунку ланцюга зв`язку з навантаженням.

Колекторний ланцюг зв`язку. Розрахуємо П – трансформатор з додатковим фільтром (мал. 1)

R1=1/Gk=1/22,12*10-3=45,2 Ом

R2=Rф = 200 Ом

Df=0,4МГц

Q=Q1+Q2+Qф"f/(2Df)"=25

Нехай Q1=6. Тоді

Q2===12,75

Qф= Q - (Q1+ Q2)=25 – (12,75+6)=6,25

С3= ==2113 Пф

С4===1015 Пф

L2===3,64*10-7 Гн

Lф===1,2*10-7 Гн

Сф===2309,4 пФ

При Qx.x=100 ККД трансформатора

hт===0,8

Базовий ланцюг зв`язку. Вякості вхідного ланцюга зв`язку візьмемо Т – трансформатор (мал. 2)

R1=Rвих=90 Ом

R2=Rвх=16,42 Ом

Для того, щоб забезпечити режим збудження транзистора від джерела гармонічного струму необхідно, щоб виконувалась умова

Q22> - 1; Q22 >5,48

Тому беремо Q2=15

Q1===6,34

L1===3,92 мкГн

С1===27,9 пФ

С2===37,16 пФ

19. Розрахунок додаткової індуктивності в колекторному та базовому ланцюгах.

Lдр1= ==14,3 мкГн

Lдр2===7,1 мкГн

Специфікація

Конденсатори

Позначення

Тип елементу

кількість

примітка

С1

К10-17-50-30 пФ 5%

1

С2

К10-17-50-40 пФ 5%

1

С3

К10-17-50-2113 пФ 5%

1

С4

К10-17-50-1015 пФ 5%

1

Котушки індуктивності

L1

4 мкГн

1

L2

37 мкГн

1

Дроселі

Lдр1

15 мкГн

1

Lдр2

8 мкГн

1

Транзистор

VT1

КТ-805Б

1

Висновки

В даній курсовій роботі було розраховано резонансний підсилювач потужності на транзисторі. За значенням граничної частоти та максимальної потужності було обрано транзистор КТ-805Б. Була застосована Н - схема резонансного підсилювача потужності зі спільним емітером та паралельним живленням колекторного кола.

В ході розрахунків отримано:

-загальний коефіціэнт корисної дії каскаду hзаг=0,42

-коефіцієнт підсилення потужності Кр=4,31

-кут відсікання колекторного струму q=102°

Розрахований резонансний підсилювач потужності працює у граничному режимі роботи. Отже, будуть реалізовані найкращі енергетичні показники.

В якості базового та колекторного кіл було обрано n-транзистори. При розрахунку отримали номінали елементів, що входять до складу резонансного підсилювача потужності. Вони представлені в специфікаціі.

Розрахована схема має достатній коефіцієнт підсилення та корисної дії і являється високочастотною, що визначає її використання у військовій техніці зв'язку.

Література

 1. Терещук М.Т. Полупроводниковые приемо-уселительные устройства. – К.: научная мысль, 1989,- 672с.

 2. лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам.-К.: Научная мысль, 1984,- 424с.

 3. Богачев В.М., Никифоров В.В. Транзисторные уселители мощности.-М.: Энергия, 1978,-344с.

 4. Теплов Н.Л. Нелинейные радиотехнические устройства.-Л.:ВКАС,1972,-353с.

 5. Хопов В.Б. и др. Военная техника радиосвязи.-М.: Военное издательство,1982,-440с.


 
 

Цікаве

Загрузка...