WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок - Курсова робота

Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок - Курсова робота

Висновки

В результаті виконання даного завдання було розроблено технічні засоби міжконтролерного обміну та докуменацію до нього, які задовольняють усім вимогам до курсового проекту.

Курсовий проект складається з 7 розділів.

В першому розділі було приведено основні відомості стосовно загорткових кодів.

В другому розділі охарактеризовано режими передачі даних..

Третій розділ присвячений вибору елементної бази..

В четвертому розділі описано процес розробки структурної схеми.

В п'ятому розділі описано функціональну схему.

В шостому розділі описано принципову схему.

Сьомий розділ присвячений вибору мови програмування та розробці алгоритмів.

Література

  1. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Романычева Э.Т., Иванова А.К., Куликов А.С. и др.; Под ред. Романычевой Э.Т.- М.: Радио и связь, 1989.

  2. Воробьёв Н.И. Проектирование электронных устройств. – М.: Высшая школа, 1989.

  3. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД.- М.: Издательство стандартов, 1989.

  4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х томах.- М.: Мир, 1986.

  5. Справочник по единой системе конструкторской документации / под ред. Степанова Ю.И.- Харьков: Прапор, 1979.

Додатки

Додаток А

(обов'язковий)

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Затверджено

Керівник А.Я. Кулик

________________________

"____"_____________ 2009 р.

Розроблено

Студент гр. 4АС-06 Бондар В.А.

________________________

"____"_____________ 2009 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання курсового проекту

"Технічні засоби обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок"

1. Найменування продукту, що розробляється: технічні засоби обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок.

2. Галузь використання продукту: для обміну інофрмацією між здавачами, сенсорами та комп'ютерами, розташовиними на невеликій відстані; для звязку двох систем, інтерфейси яких не дозволяють в стандартній комплектації обмінюватися інформацією на відстані, та для здешевлення та спрощення лінії звязу.

3. Підстава для розробки продукту:

3.1. Навчальний план спеціальності 7.091401.

3.2. Робоча програма дисципліни " Основи техніки збирання, оброблювання та предавання інформації ".

4. Індивідуальне завдання на курсовий проект.

5. Вимоги до програмного продукту:

5.1. Операційна система – Windows ХР, NT.

5.2. Вимоги до надійності – відсутність програмних збоїв.

6. Все програмне забезпечення та супроводжуюча технічна документація повинні задовольняти наступним ГОСТам:

ГОСТ 19.701-90

ИСО 5807-85 – ГОСТ на розробку програмних документів, схеми алгоритмів програм, даних та системи.

ГОСТ 19.781-74 – вимоги до розробки програмного забезпечення

ГОСТ 19.101-77 (СТ СЭВ 1626-79) – держстандарт на розробку програмної документації, видів програм та програмних документів.

ГОСТ 19.401-78 – текст програми. Вимоги до змісту та оформлення.

ГОСТ 19.106-78 – вимоги до програмної документації.

ГОСТ 7.1-84 та ДСТУ 3008-95 – розробка технічної документації.

7. Стадії та етапи розробки:

7.1. Реєстрація навчального курсу – ___________.

7.2. Відкриття курсу до розробки – ___________.

7.3. Підготовка занять – ___________.

7.4. Активація курсу – ___________.

7.5. Оформлення пояснювальної записки – ___________.

8. Порядок контролю та приймання курсового проекту:

Отримання завдання на виконання курсового проекту – __________.

Термін здачі курсового проекту на перевірку – до ___________.

Термін захисту курсового проекту – до ___________.

Додаток Г

(обовязковий)

Позн.

Найменування

Кіл

Примітки

Аналогові мікросхеми

DA1-DA2

К1401УД1

2

Цифрові мікросхеми

DD1

КР15ИП6

1

DD2

КФ1174ПП1

1

DD3

І8251

1

DD4

КМ1816ВЕ51

1

Резистори

R1-R6

1 кОм

5

R7

2.4 кОм

1

Діоди

VD1-VD2

2

Розєми

Х2

1

08-02.ОТЗОПІ.059. 00.000 ПЗ

Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

Розроб.

Бондар В.А.

Приймач

Пояснювальна записка

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Кулик А.Я.

Реценз.

ВНТУ гр. 4АС-06

Н. Контр.

Кулик А.Я.

Затверд.

Позн.

Найменування

Кіл.

Примітки

Аналогові мікросхеми

DA1-DA2

К1401УД1

2

Цифрові мікросхеми

DD1

КМ1816ВЕ51

1

DD2

І8251

1

DD3

КФ1174ПП1

1

DD4

КР1533КП2

1

DD5

КР1533ТМ7

1

DD6

КР1533ЛИ1

1

DD7,

DD8

КР1533ЛИ6

2

Резистори

R1-R4

1 кОм

4

R5

2.4 кОм

1

Розєми

Х1

1

08-02.ОТЗОПІ.059. 00.000 ПЗ

Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

Розроб.

Бондар В.А.

Передавач

Пояснювальна записка

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Кулик А.Я.

Реценз.

ВНТУ гр. 4АС-06

Н. Контр.

Кулик А.Я.

Затверд.

Додаток Д (обов'язковий)

Додаток Е

(обов'язковий)

Лістинг програми

MOV AL, 0B12H

OUT 0EH, AL

Введення інформації

MOV AL, 09

OUT 0EH, AL

CALL DELAY

MOV AL, 08

OUT 0EH, AL

DELAY: MOV CX, 134

D: LOOP D

RET

M1: IN AL, 0CH

AND AL, 00001000B

JK M1

ANI 00001111

IN AL, 08H

MOV R, AL

ANI 1111 0000

IN AL, 08H

MOV R, AL

MOV AL, 0B12H

OUT 0EH, AL

Виведення інформації

MOV AL, 03

OUT 0EH, AL

CALL DELAY

MOV AL, 01

OUT 0EH, AL

DELAY: MOV CX, 134

D: LOOP D

RET

M1: IN 0CH, AL

AND AL, 00001000B

JK M1

MOV AL , R

ANI 00001111

OUT AL, 0АH

MOV AL , R

ANI 1111 0000

OUT AL, 0АH


 
 

Цікаве

Загрузка...