WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Монтаж пристроїв та систем автоматизації - Курсова робота

Монтаж пристроїв та систем автоматизації - Курсова робота

Перемички приварюють до вузла занулення панелі і ребра швелера або приєднують до болта вузла заземлення панелі. За відсутності на панелях скоб занулення перемички приварюють до нижнього борту панелі.

Первинні перетворювачі, сигналізатори і виконавчі механізми приєднують до сіті занулення окремими гнучкими зануляющими провідниками. Послідовно сполучати зануляючяим провідником декілька зануляемих приладів заборонено.

Зануленню підлягають також електропроводки в приміщеннях з вибухонебезпечним середовищем і зовнішніх вибухонебезпечних установок всіх класів незалежно від напруги і роду струму. При цьому прилади і засоби автоматизації, встановлені на занулюючих металевих конструкціях, повинні мати власне незалежне занулення. Занулять слідує також кабельні конструкції, по яких прокладені кабелі будь-яких напруг з металевими оболонками, що занулюють з обох кінців лінії.

8. Монтаж регулятора та виконавчого механізму з регулюючим органом

Гідравлічні виконавчі механізми ГВМ вмонтовують на горизонтальній площині. Живлення ГВМ здійснюється через редукційний клапан типу РК-2. Клапан розрахований на живлення трьох-чотирьох механізмів, підтримує тиск води, що поступає, на рівні 0,16 МПа. Встановлюють його на відведенні живильного водопроводу, виконаному з водогазопровідних труб Dy20 мм. Для підтримки тиску води в заданих межах може бути використаний будь-який редукційний клапан з відповідною характеристикою. Для цієї ж мети використовують напірний бак, мається свій в розпорядженні на висоті 10—15 м від рівня установки виконавчих механізмів. У разі відсутності водопровідної води використовують замкнуту систему водопостачання. При цьому натиск води також створюється за рахунок бака.

Рис.8.1. Конструкція для установки гідравлічного виконавчого механізму: 1 — підставка, 2 — труба, 3 — гайка, 4— контргайка, 5 — муфта, 6 — воронка, 7— хомут

Для установки ГВМ застосовують нормалізовані конструкції (Рис. 8.1), що складаються з підставки 1 і закріпленої на ній труби 2 із зливною воронкою 6. Приєднання труби до дренажного трубопроводу виконано накидною сполучною гайкою 3, а до зливної воронки—муфтой 5 і контргайкою 4. Кут α визначають залежно від розташування дренажного трубопроводу на місці монтажу. Під час монтажу звертають увагу на стан регулюючого органу, зчленованого з виконавчим механізмом. Регулюючий орган повинен бути урівноважений і легко переміщатися. Якщо для перестановки потрібні значні зусилля, проводять ревізію і усувають причини його неправильної роботи. Конструкція зчленовування гідравлічного виконавчого механізму з регулюючим органом повинна передбачати використовування повного ходу поршня сервомотора механізму при повному ходу регулюючого органу.

Електричні виконавчі механізми встановлюють підставою або бічною стінкою на кронштейні або якій-небудь іншій конструкції. При цьому вісь вихідного валу виконавчого механізму повинна займати горизонтальне положення. Вихідний вал виконавчого механізму зчленовують з валом регулюючого органу кривошипом і жорсткою тягою. Вузли зчленовування виконавчого механізму з регулюючим органом не повинні мати люфтів. Корпуси електричних виконавчих механізмів заземляють за допомогою дроту перетином з площею не менше 4 мм2 через спеціальний болт, передбачений на механізмі. На Рис.8.2 показана установка електричного виконавчого механізму типу МЕО, керівника поворотним регулюючим шибером. Шибер розташований вертикально в димарі нагрівальної печі і є регулюючим органом в схемі автоматичного регулювання тиску в печі. Виконавчий механізм 3 встановлюють на кронштейні 1, який прикріплений безпосередньо до корпусу 8 колонки регулюючого шибера. Важіль 5 виконавчого механізму шарніра зчленований із сполучною тягою 6, інший кінець якої також шарнірно зчленований з важелем 9 поворотного шибера. Переміщення важеля 5 по або проти годинникової стрілки обмежується кінцевими вимикачами. Упор 2, що переміщається одночасно з важелем 5, впливає на кінцеві вимикачі так, що виконавчий механізм переміщає поворотний шибер в межах 90° від крайнього положення "Закрито".

Рис.8.2. Установка електричного виконавчого механізму типу МЕО, керівника поворотним регулюючим шибером: 1 — кронштейн, 2 — упор, 3 — виконавчий механізм, 4 — вихідний вал виконавчого механізму, 5 — важіль, 6 — сполучна тяга, 7 — вихідний вал регулюючого шибера, 8 —корпус колонки регулюючого шибера, 9 — важіль поворотного шибера

Вимоги до установки інших однооборотних виконавчих механізмів, таких як ДР-1М і ПР1-М, аналогічні вимогам, що пред'являються до установки механізмів типу МЕО. Слідує лише мати на увазі, що конструкція цих виконавчих механізмів розрахована на роботу тільки при горизонтальному розташуванні валу ротора електродвигуна.

Електричні виконавчі механізми ИМ встановлюють в приміщеннях з температурою навколишнього середовища від 20 до 60° С і відносною вогкістю 30—80%. На Рис.8.3 показаний приклад установки виконавчого механізму ИМ-2/120 на вертикальному трубопроводі. Вісь його вихідного валу повинна бути розташований горизонтально. Механізм кріплять до несучої конструкції підставою або однієї з бічних стінок корпусу чотирма болтами М8х20.

Командні дроти від магнітних підсилювачів регуляторів перепитом 1,5—4 мм2 вводять у виконавчий механізм 7 через кільце ущільнювача штуцерного введення. Вихідний вал 8 виконавчого механізму сполучають з вихідним валом 4 регулюючі органи кривошипом 9 і сталевою тягою 6 діаметром 10 мм. Довжина тяги повинна бути мінімальною, її вибирають залежно від відстані між виконавчим механізмом і заслінкою і типоразмера останньої.

Поворотну регулюючу заслінку 2 вбудовують в чавунний литий корпус і кріплять між фланцями трубопроводу 1 болтами, число і діаметр яких залежать від типоразмера встановлюваної заслінки і вказані в заводській інструкції.

Мал. 185. Установка електричного виконавчого механізму типу НИМ, зчленованого з поворотною регулюючою заслінкою.

9. Виконання зовнішніх схем з'єднань вибір трубних проводок та кабелів

Схеми показують лінії зв'язку між приладами засобів автоматизації і щитами. Виконуються вони по виробничій ознаці.

При виконанні схеми по її периметру розташовують табличні пояснюючі написи, які розміщують в прямокутниках. Пояснюючі написи можуть бути і індивідуальні, які розташовують над ним усередині графічних зображень елементів схеми. В пояснюючих таблицях указують найменування агрегатів, контрольованих і регульованих технологічних параметрів, місця установки добірних пристроїв, найменування апаратів.

Ближче до центру, над і під таблицями показують добірні пристрої, первинні перетворювачі, виконавчі механізми і інші засоби авгоматизации, встановлювані на технологічному устаткуванні і трубопроводах. Вказані апарати показують у вигляді кіл з умовним позначенням, прийнятим при виконанні ФСА.

Усередині умовних зображень первинних перетворювачів і інших приладів, що мають під'єднування до електричного ланцюга, показують затиски про відповідність з їх дійсним положенням на виробі, а також тип приладу. Над винесенням проставляють позицію приладу по ФСА і специфікации, а під виноской—номер настановного креслення для даного приладу.

Для апаратів, що не мають маркіровки зовнішніх висновків, указують схему внутрішніх з'єднань.

В середній частині схеми у вигляді прямокутників показують щити, пульти. Між зображенням щитів і зображеннями добірних пристроїв первинних перетворювачів і виконавчих механізмів розміщують зображення сполучних коробок, вторинних приладів і інших елементів систем автоматизації, встановлюваних по місцю.

Біля їх графічного зображення під винесенням указують тип і порядковий номер даного пристрою.

Електричні проводки між перерахованими елементами систем автоматизації креслять на схемі суцільними лініями. Біля кожної лінії наносять марку кабелю (дроти), його довжину в метрах, число жил, їх перетин. Маркірують електричні проводки порядковими номерами зліва направо і зверху вниз. При цьому першими номери дроти від первинних перетворювачів до сполучних коробок, потім — дроти від з'єднуючих коробок до щитів. На зображенні дротів указують маркіровку ланцюгів, узяту з принципових схем, заводську маркіровку затисків.

Ті ж дані проставляють у трубних проводок, що зображаються штрик-пунктирними лініями. Трубні проводки маркірують в тому ж порядку, номерами з нулем попереду.

10. Розрахунок регулюючого клапана

Схеми регулюючих органів показані на Рис.10.1. В регулюючому клапані шток виконавчого механізму жорстко пов'язаний із затвором (Рис.10.1,а). При переміщенні останнього щодо сідла змінюється прохідний перетин і відповідно витрата речовини, що проходить через регулюючий орган. В засліночному регулюючому органі (Рис.10, б) шток приводу через важіль, сполучений з віссю, обертає заслінку, яка змінює витрату речовини.


 
 

Цікаве

Загрузка...