WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Монтаж пристроїв та систем автоматизації - Курсова робота

Монтаж пристроїв та систем автоматизації - Курсова робота

Зміст

1. Вступ

1.1 Завдання монтажних організацій

1.2 Перелік монтажних робіт

2. Опис

2.1 Що зображено на ФСА та якими лініями?

2.2 Регулюючи органи та виконавчі механізми

3. Вибір засобів автоматизації

4. Опис роботи контурів

5. Перелік засобів автоматизації

6. Монтаж відбірних пристроїв та первинних перетворювачів

6.1 Монтаж діафрагми

6.2 Монтаж термодвійки (термометру опору)

6.3 Монтаж відбірного пристрою тиску

6.4 Монтаж відбірного пристрою рівня

7. Монтаж приладів

8. Монтаж регулятора та виконавчого механізму з регулюючим органом

9. Виконання зовнішніх схем з'єднань вибір трубних проводок та кабелів

10. Розрахунок регулюючого клапана

Висновок

Література і нормативно технічна документація

1. Вступ

1.1 Завдання монтажних організацій

На основі останніх досягнень фундаментальних і прикладних наук, теорії автоматичного регулювання і управління приладів і на базі що знов розробляються, створюються системи автоматизації. Такі системи дозволяють виконувати наступні функції: контроль параметрів технологічних процесів, обробку інформації, автоматичне регулювання параметрів, дистанційне і автоматичне керування машинами і агрегатами і сигналізацію їх стану, забезпечення безпечної експлуатації технологічного устаткування, оптимізацію технологічних процесів.

Подальший прогрес в області автоматизації відбувається за рахунок розвитку фундаментальних наук, підвищення точності і надійності апаратури, створення принципово нових видів приладів і систем автоматичного регулювання і управління і вдосконалення технології їх монтажу.

Сучасні масштаби будівництва вимагають застосування високопродуктивних методів монтажних робіт, заснованих на передовій техніці і прогресивній технології. Автоматизація технологічних процесів і контроль їх основних параметрів пов'язана з підвищеними вимогами до чіткості і безвідмовності роботи приладів і систем автоматизації. Точність вироблюваних вимірювань і регулюючих дій багато в чому залежить від якості монтажу.

Монтаж приладів і систем автоматизації є одним з найбільш технічно складних розділів монтажних робіт. Від кваліфікації монтажників, знання ними сучасної технології монтажу, прийомів роботи, уміння користуватися технічно досконалими інструментами і механізмами багато в чому залежить якість і терміни будівництва і реконструкції промислових об'єктів.

Трубчасті печі – головне устаткування багатьох установок багатотоннажних виробництв в нафтопереробній і нефтехімичної галузі. Проблеми оптимізації режиму їх роботи за допомогою засобів автоматичного управління і контролю, забезпечення експлуатаційної надійності і довговічності конструкцій, раціональних методів ремонту з широким використовуванням засобів механізації робіт мають першорядне значення.

Не менш важливими задачами експлуатації могутніх печей є їх працездатність в екстремальних умовах, оскільки раптовий вихід з ладу хоча б одного вузла приводить до зупинки ланцюга технологічних установок і величезного збитку для підприємства.

Продуктивність праці робітників-монтажників, терміни виконання робіт і їх якість значною мірою залежать від рівня підготовки до виробництва монтажних робіт, їх об'єму і змісту.

Підготовка до виробництва робіт по монтажу систем автоматизації промислових і цивільних об'єктів включає три основні виду: інженерно-технічну, організаційну і матеріально-технічну.

Інженерно-технічна підготовка виробництва передбачає вивчення проектно-кошторисної документації, характерних особливостей і технології об'єкту, розробку проекту виробництва робіт (ПВР) на основі робочого проекту і вимірів в натурі на об'єктах. Залежно від планованих термінів виконання монтажних робіт інженерно-технічна підготовка ділиться на поточну і перспективну.

Організаційно-технічна підготовка. Вивчають ту частину розділу робочого проекту "Організація будівництва" (ПОС), де відображені вимоги, пов'язані з виконанням даного виду монтажних робіт; приймають будівельну частину об'єкту під монтаж систем автоматизації; організовують виконання робіт на об'єкті, забезпечуючи безпечні умови праці.

При прийманні будівельної частини об'єкту під монтаж систем автоматизації керуються наступними вимогами. До початку монтажу приладів і засобів автоматизації повинні бути споруджений постійні або тимчасові під'їзні шляхи з підходами і під'їздами достатньої ширини, забезпечуючи подачу монтажних виробів, блоків і конструкцій в монтажну зону, а в її межах — до місць установки; прокладені постійні або тимчасові мережі, що підводять до об'єктів електроенергію, воду, стисле повітря, з пристроями для підключення споживачів. Будівельні роботи і монтаж технологічного устаткування у виробничих і щитових приміщеннях повинні бути доведений до такого стану, при якому забезпечені безпека монтажних робіт, захист щитів, пультів, електричних і трубних проводок і інших засобів автоматизації від впливу атмосферних опадів, ґрунтових вод і низьких температур, забруднень і пошкоджень.

До початку монтажу щитів повинні бути споруджений фундаменти під щити і пульти, кабельні канали і їх перекриття, отвори для введення в приміщення трубних і електричних проводок, змонтовані опалювання, вентиляція і електричне освітлення.

В щитових (операторних) приміщеннях до початку установки щитів і пультів будівельна організація повинна закінчити обробні роботи і виконати введення електроенергії, стислого повітря і води по постійних схемах робочих креслень проектів.

При монтажі приладів і засобів автоматизації, а також щитів зі встановленими на них приладами і апаратурою (при повнозбірному монтажі) у виробничих і щитових приміщеннях повинна підтримуватися температура повітря не нижче 5°С, якщо монтажно-експлуатаційними інструкціями на прилади не вказана інша нижня межа температури.

До початку монтажу прибирають опалубку, будівельні ліси, підмости і будівельне сміття, за винятком лісів, які можуть бути використані при монтажі приладів і засобів автоматизації.

В стінах і міжповерхових перекриттях будівель будівельна організація повинна виконати отвори для проходів трубних і електричних проводок з одного приміщення в інше і монтажні отвори для зібраних в блоки щитів і інших конструкцій. На зовнішніх установках закінчити споруду естакад, тунелів і інших споруд для прокладки трубних і електричних проводок і установки приладів і засобів автоматизації.

Матеріально-технічна підготовка до монтажу систем автоматизації здійснюється в два етапи.

До початку монтажу систем автоматизації працівники ділянки підготовки виробництва (УПП) монтажного управління розробляють проект виробництва робіт (ПВР), який разом з робочими кресленнями є основною технічною документацією для виконання робіт по монтажу приладів і систем автоматизації. ПВР передбачає підвищення організаційно-технічного рівня монтажу на базі використовування новітніх досягнень науки і техніки, що забезпечує високу продуктивність праці, зниження собівартості монтажних робіт, скорочення тривалості і підвищення якості монтажу.

ПВР складається з двох частин: текстової і графічної.

В текстову частину ПВР входять наступні документи:

- записка пояснення;

- специфікація монтажних виробів, вживаних для установки приладів по місцю у технологічного устаткування;

- специфікація типових уніфікованих монтажних виробів;

- відомість комплектації на укрупнені вузли (складальні одиниці), блоки і стенди;

- специфікація добірних пристроїв і приладів, встановлюваних безпосередньо на технологічних трубопроводах і агрегатах ;

- відомість спеціальних виробів, що виготовляються замовником;

- перелік будівельних споруд (траншеї, естакади, галереї і ін.) і заставних деталей для монтажу приладів і засобів автоматизації;

- специфікації на щити і пульти ;

- відомість комплектації на прилади, апаратуру і виконавчі механізми, що поставляються замовником;

- специфікація на монтажні інструменти, пристосування, механізми для монтажу систем автоматизації.

Записка пояснення містить коротку характеристику об'єкту, опис і обґрунтовування проведених уточнень місць і способів прокладки трас трубних і електричних проводок з посиланням на робочі креслення ПВР, а також місць установки щитів, пультів, внещитової апаратури, первинних приладів, добірних пристроїв і регулюючих органів; обґрунтовування заміни матеріалів і змін конструктивних рішень, передбачених в проекті автоматизації; опис технології окремих видів монтажних робіт; вказівки по переміщенню і підйому важких і крупно габаритних блоків і конструкцій, а також вказівки про необхідні заходи щодо техніки безпеки, специфічних для даного об'єкту.

В графічну частину ПВР входять наступні документи:

- ситуаційний або будівельний генеральний план підприємства або викопировка з нього;

- робочі креслення по уточненню прив'язки трас трубних і електричних проводок, а також на нетипові і не уніфіковані вузли (складальні одиниці) і конструкції;


 
 

Цікаве

Загрузка...