WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

(табл..Д.24)
Tком - температура агента сушин. в камері 0С
визначають, як середнє значення температур на вході і виході зі штабелю
;
tрозр. - розрахункова температура зовн.повітря для зимових і середньорічних умов.
Розрахунок витрат тепла через огородження камери зводимо в табл.2.6.
Розрахунок витрат теплоти через огородження камери
Назва огороджень F К, Вт/м2 tком, 0С tрозр 0С tk- tрозр 0С Калор.С Qог, кВт
Ф-ла Знач Зим. Ср.річ Зим. Ср.річ Зим. Ср.річ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Зовн. бокова стійка L?H=9,8?3,0 26,4 1,29 82 -20 7,0 102 75 2 6,6 4,8
2. Торцева стійка з боку коридору керування. В?Н=5,6?3,0 16,8 1,53 82 +15 +15 67 67 2 3,4 3,4
3. Торцева стійка з боку тревесного шляху без врах.площі дверей. (В?Н)-Fдв= 5,6?3,0-
-(2?3/2) 4,8 123 82 -20 7,0 102 75 2 1,2 5,1
4. Перекриття B?L = 8,8?5,6 49,28 0,7 82 -20 7,0 102 75 2 7,0 5,1
5. Підлога B?L = 8,8?5,6 49,28 0,6 82 -20 7,0 102 75 2 6,0 4,4
6. Двері b?h=
(2?3)?2 12 0,6 82 -20 7,0 102 75 2 1,4 1,0
Разом=25,6
Оот…=19,58
ср.річ.
2.2.6.7. Питома витрата теплоти на витрати через огородження.
кДж/кг
2.2.6.8. Питома витрата теплоти на сушіння.
, кДж/кг
де с1 - коеф., який враховує додаткові втрати теплоти на початкове прогрівання камери транспортних засобів, обл.. і ін.
с1=1,1 … 1,3
кДж/кг
кДж/кг
2.2.7 Вибір типу і розрахунок поверхні нагріву калориферу.
2.2.7.1. Вибір типу калорифера.
В повітряно - парових камерах використовуються калорифери 2-х типів: збірні із чавунних ребристих труб і контактні пластичності. Тип використовуваних калориферів обумовлено конструкцією камери. Для камери СПЛК- 2 підходять калорифери із ребристих чавунних труб.
2.2.7.2. Розрахунок поверхні нагріву калориферу.
Необхідна площа нагріву калориферу.
, м2
де Qк - теплова потужність калорифера, тобто кількість теплоти на сушіння в зимових умовах, кВт.
де С3 - коефіцієнт неврахованих витрат теплоти на сушіння
С3=1,2
tт.н. - температура теплоносія на вході в калорифер. Залежить від тиску пари при р=0,3 Мпа, tт.н.=1430С
tком - температура агента сушіння в камері
tком =820С
к - коефіцієнт теплопередачі калорифера, Вт/м3 0С.
Для ребристих чавунних труб коефіцієнт теплопередачі визначають по графіку Власова в залежності від приведеної швидкості W0
, м/с
де Wф - фактична швидкість циркуляції агента сушіння через калорифер, м/с
?0 - густина повітря при t=00C.
При цій температурі ?0 =1,25 кг/м3
, м/с
Vy=21,12 м3/с
Fж.п.к. - площа живого перетину калорифера, тобто площа вільна для проходу агента сушіння.
, м2
де Fкан. - площа каналу, в якому розміщені труби калорифера, м2.
Fпр.тр. - площа проекцій труб в даному каналі.
м2
м2
м2
м/с
м/с
к=17 Вт/м2 0С
м2
Розрахунок кількості ребристих труб.
, шт.
де - площа нагріву однієї труби.
При L=l м, =4м2
шт.;
Приймаємо 3 ряди , 6 в кожному ряду по 20 труб.
Fкол.=20?3?4=240 м2;
2.2.8 Розрахунок витрат пари.
2.2.8.1. Витрата пари на 1 м куб розрахункового матеріалу.
, кг/м3
qсум- сумарна питома витрата теплоти на сушіння для середньорічних умов.
Іп - тепловміст сухої насиченої пари при заданому тиску, кДж/м2
Ік - тепловміст кип'яченої води при тому самому тиску. Орієнтовно ?І=Іп-Ік можна взяти при р=0,3 Мпа, ?І=2190 кДж/кг,
де р - тиск пари в калориферах, мПа
кг/м3;
2.2.8.2. Для камер в період прогрівання.
, кг/год
кг/год
Для камер в період сушіння.
,
кг/год
2.2.8.3. Максимальна годинна витрата пари сушильним цехом у зимових умовах в камерах.
Рцех=nком.пр.?Рком.пр+nком.суш.?Рком.суш.
Де nком.пр.?- кількість камер, в яких одночасно проходить прогрівання матеріалу.
Беруть 1/6 від загальної кількості камер nком.суш, але не менше ніж одну при їх невеликій кількості.
nком.суш - кількість камер, в яких проходить сушіння, шт.
nпр.=1,0;
nком.суш= nком- nком.пр, шт.
nком.суш=3-1=2,0
Рцех=1?606,9+2?241,0=1088,9 кг/год;
2.2.8.4 Середньорічна витрата пари на сушіння всього заданого об'єму пиломатеріалів
, кг/рік
С трив. - коефіцієнт, який при сушінні пиломатеріалів, які сохнуть повільніше ніж розрахунковий значення коефіцієнт Стрив. Визначають за таблицею Д.28 залежно від відношення
, діб
де - тривалість сушіння фактичних пиломатеріалів, діб.
- тривалість сушіння розрахункового матеріалу, діб.
Ф - об'єм фактично висушуваного п/м, м 3
Ф1, Ф2 …Фn - річний об'єм цих самих п/м окремо за перерізами, м3
Стрив.=1,2
Рріч.=511,3?3900?1,2=2392884=2392,8 т/рік.
2.9 Вибір конденсатовивідників.
В лісосушильних камерах для відведення конденсату з калориферів до останнього часу переважно використовувались гідростатичні конденсатовивідники . Зараз їх замінюють на більш компактні і надійні, в роботі - термодинамічні конденсатовивідники 45415н.ж. технічна характеристика яких наведена в табл. Д.30.
Їх вибирають за коефіцієнтом пропускної здатності.
кг/год
де Рком.суш.- витрата пари на сушіння в зимових умовах, кг/год.
?Р- перепад тиску в конденсатовивідники
?к - густина конденсату кг/м3
Сг - коефіцієнт який враховує зменшення пропускної здатності конденсатовивідника при випуску гарячого конденсату порівняно з холодним (при ).
Перехід тиску в конденсатовивіднику
бар
де Р1 - абсолютний тиск пароводяної суміші перед конденсатовивідником
Р1 =0,95Р=0,95?3,0=2,85 Бар
Р1 - абсолютний тиск пари перед калорифером , тобто на колекторі камери переважно задається , або береться за попитом виробництва.
Р2 - абсолютний тиск конденсату після конденсатовивідника, (тиск в конденсаційній магістралі 1,5 бар)
Технічна характеристика термодинамічних конденсатовивідників типу …..45415нж КV=2000кг/год.
dy=40мм
KV=42483 кг/год
Н=370 м
m=13,5 кг
3. Аеродинамічний розрахунок.
3.1 Складання схеми циркуляції агента сушіння і визначення ділянокопору.
5
6
Ділянки циркуляції агента сушіння в камері СПЛК - 2
Номер ділянки Назва ділянки
1 Вентилятор
2,14 Поворот під кутом 1350
3,8,13 Калорифер
4,12 Поворот під кутом 900
5,9 Вхід в штабель (раптове звуження)
6,10 Штабель
7,11 Вихід зі штабелю (раптове розширення)
3.2 Розрахунок ділянок опору і швидкостей агента сушіння на цих ділянках.
Площа ділянок опору визначають в площині, перпендикулярній до напряму руху агента сушіння.
Ділянка 1. Вентилятор.
Площа перетину вентиляторів визначається за формулою
, м2
де Дв - діаметр ротора вентилятора, попередньо беруть 1м.
nв - кількість вентиляторів у камері.
м2
Ділянка 2,14. Поворот під кутом 1350.
За площу повороту приймається площа ділянки до або після повороту, яка менша.
м2
Ділянка 3,8,13. Калорифер.
За площу калорифера приймаються їх живий перетин.
м2
Ділянка 4,12. Поворот під кутом 900.
За площу повороту приймаються площа ділянки до або після повороту, яка менша.
м2
Ділянка 5,9. Вхід в штабель.
м2
Ділянка 6,10. штабель
Беруть габаритну площу штабелів.
м2
Ділянка 7,11. Вихід з штабеля.
м2
Розрахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...