WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

числа.
2.2.Тепловий розрахунок.
2.2.1. Вибір розрахункового матеріалу.
Прості функції за розрахунковий матеріал беруть як правило соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше 180 мм, початковою вологістю 80%, а кінцевого залежно від призначення.
В студентському дипломному проекті за розрахунковий матеріал, який найшвидше висихає із заданою специфікацією.
Згідно заданої специфікації найшвидше висихає сосна
Т=25мм
Ш=120мм
Д=6,5м
Wп=70%
Wk=8%
?суш=51,0 год=2,2 доби
?об.ф.=2,3 доби
2.2.2. Визначення параметрів агента сушіння на воді в табель.
Параметри агента сушіння на вході в штабель визначаються за допомогою Id - діаграми. Тонку 1, яка характеризує параметри агента сушіння на вході в штабель знаходять по параметрах другої ступені режиму сушіння розрахункового матеріалу (t1,t2) збагачення параметрів агента сушіння на вході в штабель заносимо в таблицю 2.5
Таблиця 2.5
Параметри агента сушіння на вході в штабель.
№ назва познач одиниця Значення
1 Температура t1 0C 84
2 Відносна вологість ?1 - 0,59
3 Волого вміст d1 г/кг 315
4 Тепловміст (ентальпія) I1 кДж/кг 920
5 Парціальний тиск Pn1 Па 34000
6 Густина ?1 кг/м3 0,845
7 Питомий об'єм V1 м3/кг 1,56
8 Температура мокрого терм. tm 0C 71
2.2.3 Розрахунок кількості випаруваної вологи.
2.2.3.1 Маса вологи, що випаровується з 1 м куб деревини.
Де ?ум - умовна густина розрахункового матеріалу.
?ум=400кг/м3
Wn, Wk - початкове і кінцева вологість розрахункового матеріалу.
М1м3=278 кг/м3
2.2.3.2 Маса вологості, що випаровується за час одного камерообороту.
Моб.кош.=М1м3oЕ
Де Е - місткість камери в щільних м3.
Е=Гo?ф, м3
Де Г - габаритний об'єм всіх штабелів у камері, м3
Г=6,5?1,8?2,6?2=60,84 м3
?ф - коефіц. об'ємного замовлен. штабелю фактичним матеріалом.
?ф=0,356
Е=60,84?0,356=21,6 м3
Моб.ком.=248?21,6=5356,8 кг/об.
2.2.3.3. Маса вологи, що випаровується з камери за секунду.
кг/с
Де ?висуш. = загальна тривалість сушіння розрахункового матеріалу без обрах-ня тривалості початкового нагріву і термовологообробок, де
?висуш. = , год.
год.
кг/сек.
2.2.3.4 Розрахункова кількість випаруваної вологості.
Мр=Мс?х, кг/с
Де х - коефіц. нерівномірності швидкості сушіння.
х=1,2
Мр=0,033?1,2=0,04 кг/с
2.2.4 Розрахунок об'єму циркулюючого агента сушіння і його параметрів на виході зі штабелю.
Об'єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння визначається по формулі:
, м3/с
Де Wпит. -розрахункова швидкість циркуляції агента сушіння через штабель, м/с
Wпит.=2,5 м/с
Fж.п.шт. - живий перетин штабеля, тобто площа вільна для проходу агента сушіння, м2.
м2
Де n - кількість штабелів в площині, перпендикулярній до напряму циркуляції агента сушіння.
n=1
l i h - довжина і висота штабелю, м
?в ?Д - відповідно коефіцієнти заповнення штабеля по висоті і по довжині.
Fж.п.шт.=1?6,5?2,6(1-1,5-1)=8,45 м2
Vц=2,5?8,45=21,12 м3/с
2.2.4.1 Маса циркулюючого по матеріалу агента суміші за секунду
, кг/с
кг/с
2.2.4.2 Питома витрата циркулюючого агента сушіння на 1 кг випаруваної вологи.
кг/кг вал.
кг/кг вал.
2.2.4.3 Вологовміст агента сушіння на виході зі штабелю
г/кг
г/кг
Інші параметри агента сушіння на виході зі штабелю визначають за допомогою побудови ліній процесу сушіння на Id - діаграмі . Точку 1 , яка характеризує стан агента сушіння на вході в штабель, знаходимо за t1, ?1. Точку 2, яка характеризує параметри агента сушіння на виході зі штабелю, знаходимо, що на перетині ліній І=const (I1=I2) , яка виходить з точки 1, з лінією d2=const.
№ назва Позначення Одиниця Значення
1 Температура t2 0C 880
2 Відносна вологість ?2 - 0,7
3 Волого вміст d2 г/кг 318
4 Тепловміст (ентальпія) I2 кДж/кг 920
5 Парціальний тиск Pn2 Па 34200
6 Густина ?2 кг/м3 0,85
7 Питомий об'єм V2 м3/кг 1,55
8 Температура мокрого терм. tm 0C 71
2.2.5 Розрахунок припливно - витяжних каналів
2.2.5.1 Питома маса свіжого і відпрацьованого повітря.
, кг пов/кг вип.вол.
Де d0 - вологовміст свіжого повітря, г/кг при
t=200C
?=60%
d0=10-12 г/кг
кг пов/кг вип.вол.
2.2.5.2. Об'єм свіжого і відпрацьованого повітря.
, м3/с
, м3/с
де V0 - питомий об'єм свіжого повітря
V0 = 0,87 м3/кг
V0=3,24?0,04?0,87=0,11 м3/с
V2=3,24?0,04?1,55=0,20 м3/с
2.2.5.3. Площа перетину при пневмовитяжних каналах.
м2
де Wкон - швидкість руху агента сушіння в каналах.
Wкон=5м/с
м2
м2
Розмір сторони квадрата припливновитяжних каналів визначаємо за формулою:
, м
Припливний канал
Витяжний канал
2.2.6. Розрахунок витрати теплоти на сушіння
2.2.6.1. Витрата теплоти на початковий нагрів 1м3 деревини.
Для зимових умов.
кДж/м3
де ? - фактична густина розрахункового матеріалу. Визначається по діаграмі густини.
?=690 кг/м3 при ?ум.=400 кг/м3 , Wпоч.=70%
с(+); с(-) - відповідно питома теплоємність д-ни при додатній і від'ємній температурі. При визначенні питомої теплоємності д-ни середню температуру д-ни беруть. Для с при від'ємній температурі:
Для с при додатній температурі
Де t0 - зимова температура для міста-будівництва сушильного цеху.
tпр -температура почат. нагріву.
t0=-200С
tнаг.=940С табл.
с(-)tсер.=
с(-)=2,2 кДж/кг 0С
с(+)tсер.=
с(+)=3,0 кДж/ кг 0С
j - скрита теплота плавлення льоду.
?=335 кДж/ кг
Wгр=18%
Дим. Середньорічних умов.
кДж/ кг
Де, t0 - середньомісячна температура д-ни t0=700C.
Питому теплоємність д-ни визначають за формулою:
с(+)=3,0 кДж/ кг 0С
2.2.6.2. Питома витрата теплоти при початковому прогріванні на 1 кг випаровуваної вологи розраховуваної вологи розраховується окремо для зимових і середньорічних умов.
, кДж/кг
кДж/кг
кДж/кг
2.2.6.3. Загальна витрата теплоти на камеру при початковому прогріванні.
, кВт
де ?пр - тривалість прогрівом, год.
Беруть орієнтовано для п/м м'яких хвойних порід (літом 1…1,5, зимою 1,5…2 год на кожний см. товщини матеріалу для п/м м'яких листяних порід (береза, вільха, осина, та ін.)) час прогрівання збільшується на 25%, а для твердолистяних - на 50%.
год.
год.
кВт;
кВт
2.2.6.4. Розрахунок витрат теплоти на випаровування вологи.
Питома витрата теплоти навипаровування вологи в лісосушильних камерах з багатократною циркуляцією при сушінні повітря.
, Дж/кг2
де І2 - тепловміст повітря на виході зі штабелю, кДж/кг
І0 - тепловміст свіжого повітря
І0=46 кДж/кг при проходженні повітря з коридору керування.
d0 - волого вміст свіжого повітря
d0 =10…12 г/кг
Св - питома теплоємність води
Св=4119 кДж
tпр - температура нагрітої вологи в д-ні, 0С
Беруть такою, що дорівнює температурі прогрівання.
кДж/кг
2.2.6.5. Загальна витрата теплоти на випаровування вологи
, кВт
кВт
2.2.6.6. Розрахунок витрат тепла через огородження камери.
Втрати тепла через огороджені камери за одну секунду визначають за формулою:
, кВт
де Fог - площа поверхні огородження
К - коефіцієнт теплопередачі даного огородження

 
 

Цікаве

Загрузка...