WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2 - Курсова робота

Курсова робота
Проект сушильного цеху на базі камери СПЛК-2
Річна програма: 3900 м2/рік
1. Загальна частина
1. Вступ
Одним із факторів підвищення якості п/м є сушіння - обов'язковий етап технологічного процесу лісопильного виробництва. В галузі сушок деревини за останні 7-10 років досягнуті певні успіхи: збільшилась потужність камерного сушіння за рахунок введення в експлуатацію вітчизняної і зарубіжної техніки; організоване серійне виробництво збірно-металевих камер періодичної дії СПМ-2К, УЛ-1, УЛ-2, УЛ-24, безперервної дії СП-5КМ, з аеродинамічним підігрівом повітря УРАЛ-72; на лісопильно-д/о-них п-вах майже в 2 рази зменшилась кількість низькопродуктивних камер, старих типів (Грум-Гржимайло, Пекар) і відповідно збільшився процент використання камер нових і реконструйованих типів; підвищився рівень механізації навантажувальних і транспортних робіт на м/д-х п-вах запроваджені нові лінії сушіння з підвищеною висотою штабелів.
Одночасно із збільшенням потужностей камерного сушіння п/м не и/п п-вах значно підвищилась якість висушуваного матеріалу. ЦНІІМОДом науково-дослідних організаціях і вищих учбових закладах виконано ряд теоретичних і експериментальних досліджень, які направлені на обґрунтування оптимальних умов процесу сушін. д-ни, вимог і вихідних даних для розробки нових суш-них камер і обл. УНИИМОДом видані "Руководящие технические материалы по технологии камерного сушки древесины" в розробці яких брали участь майже всі науково-дослідні інститути і вищі учбові заклади. Їх впровадж. дало можливість більш чітко керувати процесом сушіння і забезпечити високу якість висушеного матеріалу.
Наряду з досягнутими успіхами в галузі сушіння д-ни все ще є недоліки і не вирішені питання, об'єми сушіння не в повній мірі задовольняють потреби в сухих п/м. Якість сушін. п/м на деяких п-вах знаходиться не на високому рівні. Спостерігається покороблен. д-ни, перехід із високих в більш низькі сорти, нерівномірність висихом. п/м по об'єму штебеля. Не вистачає потужностей машинобудуван. для централізованого вмов-ня суш-х камер та спеціального уніфікованого суш-ого обл.
Строки проект-ня, виготовлення і випробуван. у виробничих умовах нових високопродуктивних суш-х камер і суш-ого обл. дуже великі. На п-вах часто затримуються строки монтажу і вводу в експлуатацію нових суміш.
В недостатній кількості впроваджується сучасна апаратура для контролю і управляти процесом сушіння, що в значній мірі пояснюється доступність централізованого комплектування і спостерігання літератури.
2.1.1 Вибір режимів сушіння.
Залежно від вимог, які ставлять до якості висушень п/м, вони можуть висушуватися решітками різних категорій за міжнародним рівнем : м'яким (М), нормальним (Н), форсованим (Ф) і високотемпературними (ВТ).
Вибір режимів сушіння здійснюється згідно ГОСТ 1977384, залежно від породи, товщини і призначення. Режими сушіння для заданих специфікацій п/м і заготовок занесено до табл. 1.1.
Режими сушіння
Порода Товщина п/м, мм Номер і індекс режиму Номер сушіння режиму Зміна вологості на кожному ступені режиму, % Параметри режиму
t, 0C ?t, 0C ?
Дуб 19 5-Г 1
2
3 90-30
30-20
20-8 63
67
83 5
9
26 0,78
0,64
0,29
Бук 32 5-Б 1
2
3 80-30
30-20
20-8 63
67
83 3
6
23 0,86
0,75
0,34
Бук 40 5-Б 1
2
3 60-30
30-20
20-8 63
67
83 3
6
23 0,86
0,75
0,34
Сосна 25 2-Н 1
2
3 70-35
35-25
20-8 79
84
105 7
12
33 0,73
0,59
0,26
2.1.2. Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери.
Розрахунок тривалості сушіння в камері періодичної дії при низько-температурному процесі фактичного і учбового матеріалу з врахуванням початкового нагріву і термовологообробок визначають за формулою:
, год.
де ?вих - вихідна тривалість власне сушіння п/м заданої породи і розмірів нормальним режимом від початкової вологості Wп=60% до кінцевої Wk=12% у камерах реверсивною циркуляцією середньої інтенсивності, год.;
Ар, Ац, Ав, Ак, Ад - поправочні коефіцієнти, які враховують: категорію режиму сушіння Ар, інтенсивність циркуляції - Ац ; початкову і кінцеву вологість - Ав; якість сушіння - Ак; довжину матеріалу - Ад.
Розрахунок тривалості сушіння зводимо в таблицю 2.2.
Таблиця 2.2.
Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери
Характеристика п/м Категорія якості Категорія режиму, сушіння Тривалість сушіння, ?вих год. Коефіцієнти ?суш ?об діб
+0,1
Порода Т, мм Ш, мм Вологість Ар Ац Ав Ак Ад год. діб.
Wп Wk
Дуб 19 100 90 8 ІІ Н 94 1,0 0,75 1,51 1,15 1,0 122,4 5,1 5,2
Бук 32 120 80 8 ІІ Н 118 1,0 0,85 1,43 1,15 1,0 164 6,9 6,0
Бук 40 Різка 60 8 ІІ Н 167 1,0 0,92 1,25 1,15 1,0 220,9 9,2 9,3
Сосна 25 120 70 8 ІІ Н 54 1,0 0,62 1,35 1,15 1,0 510 2,2 2,3
Уеф.
п/м сосна 40 150 60 12 ІІ Н 88 1,0 0,74 1,00 1,15 1,0 74,9 3,12 3,2
2.1.3. Перерахунок об'єму, фактично п/м в об'єм умовного матеріалу.
За умовний матеріал беруть соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною, що перебільшує 1 м, які висушуються за ІІ категорією якості від початкової вологості 60% до кінцевої 12% нормальними режимами.
Об'єм висушеного п/м, заданого специфікацією Ф (м3), перераховується в об'єм умовного матеріалу У (см3ум) за формулою:
І=Ф·К
де Ф - об'єм фактичного п/м, який підлягає сушінню, м3
К - коефіцієнт перерахунку
К=К? · Ке
К? - коеф. тривалості обороту камери
?об.ф. - тривалість камерооброту при сушінні фактичного матеріалу, в добах.
?об.у. - тривалість камерообороту при сушінні умовного матеріалу, в добах.
Ке - коефіцієнт місткості камери.
Еум - місткість камери в умовному матеріалі.
Еф - місткість ком. в фактичному мат.
?ум - коеф. об'ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.
?ф - фактичним матеріалом.
Перерахунок фактичного об'єму в умовний зводимо в табл. 2.3
Табл. 2.3.
Характеристика п/м Тривалість камерооб., діб Коеф. Об'єм п/м
Порода Т, мм Ш, мм ?об.у. ?об.р. К? ?ум ?ср Ке Заданий Ф, м3 В умовному м-лі
Дуб 19 100 3,2 5,2 1,625 0,438 0,307 1,427 800 1855,1
Бук 32 120 3,2 6,0 1,375 0,439 0,399 1,098 1000 2058,8
Бук 40 Різка 3,2 9,3 2,906 0,439 0,292 1,5 700 3051,3
сосна 25 120 3,2 2,3 0,718 0,438 0,356 1,230 1400 1236,4
1.2.4. Розрахунок продуктивності камери в умовному матеріалі.
Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою, м3 ум/рік
де 335 - тривалість роботи камери в рік, діб.
?об.ум. - тривалість камерообороту при сушінні умовного матеріалу.
Г - габаритний об'єм в усіх штабелів в камері, м3
Г=
L, B, H - відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м
m - кількість штабелів в камері
?ум. - коефіцієнт об'ємного заповнення штабелю умовнимматеріалом.
Г=6,5?1,8?2,6?2=60,84 м3
м3дм/рік
2.1.5 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер.
Необхідна кількість сушильних камер визначають за формулою
де - загальний об'єм умовного матеріалу визначено з табл.2.3.
Пу - річна (планова) продуктивність однієї камери к ум-му мат-лі.
Взята кількість камер визначається округленням до ближнього цілого

 
 

Цікаве

Загрузка...