WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності - Курсова робота

Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності - Курсова робота

2. Перевірка пристрою при увімкненому живлені:

1. Перевірити напругу 220В на вході трансформатора.

2. Перевірити напругу на виході трансформатора.

3. Перевірити напругу на конденсаторі С10.

4. Перевірити напругу на стабілітроні VD5.

5. Перевірити напругу на виході стабілізатору 12,5 В.

6. Резистор R20 відрегулювати до потрібної напруги 12,5 В.

Вимірювання параметрів схеми необхідно проводити згідно кіл схеми і номіналу елементів схеми.

Перевірку елементів схеми необхідно проводити при вимкненому живленні мережі 220 В. При виконанні певного пункту необхідно переходити до наступного пункту алгоритму пошуку несправності. Після перевірки всіх елементів схеми при вимкненому живленні необхідно перейти до алгоритму при ввімкненому живленні мережі.

Розглянемо алгоритм пошуку несправностей для стабілізатора таймера-регулятора потужності.

8 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Економічній частині дипломного проекту здійснюється розробка і розрахунок основних розділів бізнес-плану, у якому передбачається: здійснення маркетингових досліджень ринку для визначення обсягів випуску розробленої конструкції; розрахунок оптової ціни; визначення беззбитковості виробництва; розрахунок витрат на рекламу, розрахунок заробітної плати.

На підставі проведених розрахунків робиться висновок про доцільність проектування і впровадження нової конструкції у виробництво.

Початкові дані для розрахунку взяті з виробничих умов:

- розмір плати з креслення складального

- кількість отворів з друкованої плати

- час складання пристрою з маршрутного листа

- кількість та назва елементів з переліку елементів

Розрахунок складаеться з трьох основних етапів

1) Розрахунок витрат на матеріали

2) Розрахунок заробітної плати

3) Розрахунок оптової ціни

Розрахунок оптової ціни є кінцевим етапом економічної частини

8.1 Розрахунок оптової відпускної ціни

Розрахунок оптової відпускної ціни здійснюється на підставі калькуляції собівартості продукції на всіх етапах її виготовлення. Розрахунок цехової собівартості здійснюється по формулі:

Сцех= М + Зпр +Зд +Здод +Зсоц +Зфз +Зпенс +Кцех (8.1.1)

Сцех. = 29,95 +7,99 + 1,13 + 1,52 + 0,16 + 0,14 + 3,53 + 10,76 = 55,18 грн.

де М - витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби з урахуванням витрат на транспортування їх на завод;

Зпр - пряма (тарифна) заробітна плата основних виробничих робітників;

Зд - доплати до заробітної плати;

Здод - додаткова заробітна плата;

Зсоц - відрахування на соціальне страхування;

Зфз - відрахування до фонду зайнятості працівників;

Зпенс - відчислення до пенсійного фонду;

Кцех – непрямі цехові витрати.

Виробничі витрати, пов'язані з виготовленням конструкції, що включаються в заводську собівартість, визначаються по формулі:

Сзав = Сцех + Кзаг (8.1.2)

Сзав = 55,18 + 11,31 = 66,49 грн.

де Кзаг - непрямі загальнозаводські витрати.

Кожне підприємство не тільки виробляє свою продукцію, але і реалізує її, тому враховується реалізаційні витрати, що входять у повну собівартість.

Спов. = Сзав + Кпозавир (8.1.3)

Спов. = 66,49 + 7,31 = 73,80 грн.

де Кпозавир - непрямі позавиробничі витрати;

Підприємство реалізує свою продукцію за гуртовою ціною, яка визначає розмір виручки заводу.

Цгурт = Спов + П (8.1.4)

Цгурт = Спов + П = 73,80 + 14,76 = 88,56 грн.

де П - плановий розмір прибутку, який розраховується на підставі рівня рентабельності, і визначається по формулі:

П = (Спов * Крент %)/100 % (8.1.5)

П = 14,76 грн.

Для реалізації продукції покупцям існують відпускні ціни, до складу яких включають податок на додану вартість:

Цвідп = Цгурт + ПДВ (8.1.6)

Цвідп = 88,56 + 17,71 = 106,27 грн.

де ПДВ - податок на додану вартість, який розраховується за формулою:

ПДВ = (Цгурт * Кпдв %)/100 % (8.1.7)

ПДВ = 17,71 , грн.

8.2 Розрахунок витрат на основні матеріали

Основним матеріалом для виготовлення даної конструкції є склотекстоліт, який використовується для виготовлення друкованої плати. Для визначення витрат на основні матеріали, необхідно розрахувати масу заготівки. Вона обчислюється за формулою:

Рзаг = V * p = Lihp (8.2.1)

Рзаг = 129,250,151,6 = 26,64 г = 0,027 кг

де

V - Об'єм печатної плати, см

р - питома вага склотекстоліту (рсг = 1,6 г/см)

L - довжина друкованої плати, см

і - ширина друкованої плати, см

h - товщина друкованої плати (товщина одного шару h = 0,1 см), см

Витрати на матеріали друкованої плати розраховуються за формулою:

М = Рзаг * Ц (8.2.2)

М = 0,027* 46 = 1,24 грн.

де Ц - ціна склотекстоліту одного кілограма, грн.

На підставі приведених вище розрахунків визначаються витрати на основні матеріали в таблиці 8.1:

Таблиця 8.1 - Витрати на основні та допоміжні матеріали

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Норма витрат на 1 пайку, г

Кількіст ь паєк

Ціна за

одиницю

виміру,

грн.

Сума, грн.

Склотекстоліт

Кг

Рзаг

0,031

46

1,24

Припій ПОС-61

Кг

0,1

182

0,06

1,09

Лак ПФ

Кг

0,3

182

0,12

6,55

Флюс

Кг

0,1

182

0,03

0,55

Етиловий спирт

Л

0,1

182

0,069

1,26

Разом витрат:

ΣМ= 10,69

Транспортно -

заготівельні

витрати (12%)

Ттр-заг = 1,28

Разом витрат на основні матеріали з урахуванням заготівельних витрат

М1 = 11,97

Ттр-заг = (ΣМ * Ктр-заг %)/100% (8.2.3)

Ттр-заг = 1,28 грн.

де Ктр-заг - відсотки на транспортно - заготівельні витрати.

М1 = ΣМ + Т тр-заг (8.2.4)

М1 = 11,97 грн.

8.3 Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби

Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби здійснюється на підставі даних специфікацій: на купувальні комплектуючи вироби, що входять у конструкцію, а також договірних цін за одиницю купувальних комплектуючих виробів.

Весь розрахунок витрат здійснюється в таблиці 8.2

Таблиця 8.2 - Розрахунок витрат на ККВ

Найменув.

Тип

Кількість,

Ціна за 1

Сума,

виробу

штук

штуку, грн.

грн.

Конденсатори:

С1

0,1 мк К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,25

0,25

С2

1 мк К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,25

0,25

C3

100 мк * 16 В К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,30

0,30

C4,C5

10 мк * 16 В К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

2

0,25

0,50

C6

1 мк * 630 В К53-18 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,35

0,35

C7

470 мк * 50 В К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,25

0,25

C8

0,1 мк К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,25

0,25

C9

0,01 мк*630 В К10-17 ОЖО.460.099 ТУ

1

0,35

0,35

Мікросхеми

DA1

KP1006ВИ1 ТТ3.362.0602 ТУ

1

1,30

1,30

DA2

TL431CLP аАО. 339.339 ТУ

1

0,48

0,48

DD1.1-1.4

K561ЛЕ5 дР3.362.029-01 ТУ

4

0,30

1,20

DD2

K561ЛЕ8 дР3.362.029-01 ТУ

1

1,00

1,00

Індикатори

HL1

АЛ307ГМ

1

1,10

1,10

Резистори:

R1

С2-23-0,125-10к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R2

С2-23-0,125-9,1к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R3

С2-23-0,125-1к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R4

С2-23-0,125-18к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R5

С2-23-1-65к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,05

0,05

R6, R10

С2-23-0,125-2410% ОЖО.467.081.ТУ

2

0,02

0,04

R7

СП2-2а-10к ОЖО.468.134 ТУ

1

0,70

0,70

R8, R14

С2-23-0,25-39к10% ОЖО.467.081.ТУ

2

0,02

0,04

R9, R11

С2-23-0,25-12к10% ОЖО.467.081.ТУ

2

0,02

0,04

R12

С2-23-0,125-2,2к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R13

С2-23-0,25-2,7к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R15

С2-23-0,5-2410% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,05

0,05

R16

С2-23-0,25-10к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R17

С2-23-0,125-12к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R18

С2-23-0,125-6,8к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R19

С2-23-0,25-2,2к10% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,02

0,02

R20, R21

С2-23-0,25-36010% ОЖО.467.081.ТУ

2

0,02

0,04

R22

С2-23-0,5-3910% ОЖО.467.081.ТУ

1

0,05

0,05

Вимикачі

SA1

ПКН41-1-2-ЮБО.360.006 ТУ

1

0,05

0,05

SA2

ПКН41-1-2-ЮБО.360.006 ТУ

1

0,05

0,05

Діоди

VD1-VD5

Д810 CM3.362.207 ТУ

5

0,20

1,00

Тиристор

VS1

ВТ139-800 УЖЗ.363.030 ТУ

1

1,00

1,00

Транзистори

VT1, VT3

КТ3107Д аАО. 336.674 ТУ

2

0,25

0,50

VT2

IRFU9024N Ге 3.365.020 ТУ

1

0,40

0,40

VT4

КТ815Г аАО. 336.188 ТУ

1

0,45

0,45

VT5

КТ3102Е аАО. 336.674 ТУ

1

0,30

0,30

Оптрони

U1

AOT101AC

1

0,54

0,54

Трансформатор

Т1 CHO 60-18/70X14В-1-В бро.364.022 ТУ 1

3,00 3,00

Разом витрат на ККВ

ΣМккв = 16,05

Транспортно-заготівельні витрати (12%)

1,93

Разом витрат на ККВ з урахуванням заготівельних витрат

ΣМ2 = 17,98


 
 

Цікаве

Загрузка...