WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка конструкції та технічне обґрунтування темброблоку - Курсова робота

Розробка конструкції та технічне обґрунтування темброблоку - Курсова робота

1. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ:

1.1 Напруга на виході стабілізатора

Uвих. = 12.5 В

Uвих. max = 13 В

Uвих. min = 12 В

Рст. вих. = 0,0005

1.2 Напруга на вході стабілізатора

Uвх. = 220 В

Uвх. max = 242 В

Uвх. min = 198 В

Рст. вх = 0,1

1.3 Коефіцієнт стабілізації

Кст = Рст. вх. / Рст. вих. = 0.1/0.0005 = 200

1.4 Пульсації на виході

U~m вих. = 0,006 В

Кп вих. = (U~m вих. / Uвих.)* 100% = (0.006/12.5)* 100% = 0.048 %

1.5 Робоча температура

Тmax = 35C

Tmin = 15C

∆T = 20C

2. РОЗРАХУНОК РЕГУЛЮЮЧОГО ТРАНЗИСТОРА

2.1 Максимальний струм регулюючого транзистора

Ік max = Ін max = 1А

Беремо транзистор КТ814В з параметрами:

Uке = 65 В

Uке min = 3 В

Ін max = 12А

Ік обр. = 0.015 А

Рк доп. = 1.5 Вт

h21е min = 40 при Ік = 1А

Rtк = 1С / Вт

Тк max = 80C

2.2 Амплітуда на вході стабілізатора

U~m вх. = (0.050.1)*( Uвих. max + Uкэ min) = 0.07*(13 + 3) = 1.12 В

2.3 Мінімальна напруга на вході стабілітрона

Uo min = Uвих. max + Uкэ min + U~m вх. = 13 + 3 + 1.12 = 17.2 В

2.4 Номінальна напруга на вході стабілізатора

Uон = Uo min / (1 - Рст. вх) = 17.2 / (1 - 0.1) = 19 В

2.5 Коефіцієнт згладжування

q = Кп вх. / Кп вих. = 5.9 / 0.048 = 123 < Кст = 200,

де Кп вх. = (U~m вх. / Uон)*100%= (1.12 / 19) * 100% = 5.9%

2.6 Максимальна напруга на вході стабілізатора

Uо max = Uон * (1 + Рст. вх) = 19 * (1 + 0.1) = 20.9 В

2.7 Величина внутрішнього динамічного опору випрямляча

Riв = (0.050.15)* Uон / Ік max = 0.1 * 19 / 1 = 1.9 Ом

2.8 Максимальна напруга на вході стабілізатора (при мінімальному струмі навантаження)

Uо max max = Uо max + Riв *( Ін max – Iн min) = 20.9 + 1.9 *(1 – 0.5) = 21.85 В

2.9 Максимальна напруга між колектором та емітером

Uке max = Uо max max - Uвих. min = 21.85 – 12 = 9.85 В

2.10 Максимальна потужність розсіювання на транзисторі

Рк max = Uке max * Ік max = 9.85 * 1 = 9.85 Вт < Рк доп. = 1.5 Вт

2.11 Площа тепловідводу транзистора

Sт = Рк max / Kт *( Тк max - Тmax - Рк max * Rtк) = 9.85 / 0.0016*(80 - 35 - 9.85*1) = 9.85 / 0.0016*35.15 = 9.85 / 0.05624 = 175 мм = 1.75 см

2.12 Максимальний струм емітера регулюючого транзистора

Іе max = Ік max + Ік max / h21е min = 1 + 1 / 40 = 1.025 А

2.13 Максимальний струм бази регулюючого транзистора

Іб max = Іе max / h21е min = 1.025 / 40 = 0.0256 А

2.14 Шукаємо транзистор по величині струму

Ік2 = 1.1* Іб max = 1.1 * 0.0256 = 0.2816 А

По струму Ік2 беремо транзистор П601БИ з параметрами

Uке max = 30 В

Ік max = 0.5 А

Рк доп. = 0.5 Вт

h21е min" = 80 при Ік = 0.5А

Іб2 = Іе max / h21е min * h21е min" = 1.025 / 40 * 80 = 0.00032 А < 0.0005 А

2.15 Величина опору автозміщення Rб транзистора П601БИ

ІRб = (1 1.5)* Ік обр. = 1.2 * 0.015 = 0.018 А

Rб = Uвих. min / ІRб = 12 / 0.018 = 670 Ом

Потужність на опорі

РRб = (ІRб) * Rб = (0.018) * 670 = 0,254 Вт

Беремо опір типу С2-23- 0.5 – 670 Ом

2.16 Потужність на транзисторі П601БИ

Рк2 = Рк max * Ік2 = 9.85 * 0.028 = 0.278 Вт < Рк доп. = 0.5 Вт

3. РОЗРАХУНОК ПРИСТРОЮ ПОРІВНЯННЯ ТА ППС

3.1 Величина постійної напруги

Uоп. < Uвих. min – (2 3)В = 12 – 2 = 10 В

Іоп. cт. min > 5 * Ібн = 5 * 0,0004 = 0,002 А

Беремо стабілітрон типу Д810 з параметрами

Uст н = 10 В

Uст min = 9 В

Uст max = 10.5 В

Іст min = 0.002 А

Іст max = 0.026 А

αст 0.058 при Т = -20 +20С

Rдин = 12 Ом при Іст = 0,005 А

3.2 Величина струму та напруги колектора транзистора

Іку ≥ 8 * Ібн = 8 * 0.0004 = 0.0032 A

Uк = Uвих. max - Uст min = 13 – 9 = 4 В

Беремо транзистор МП20А з параметрами:

Uке дод. = 20 В

Ік max = 0.02 A

Pк дод. = 0.15 Вт

h21е min = 50

3.3 Струм бази транзистора ППС

Іб ппс = Іку / h21е min = 0,0032 / 50 = 0,000064 А

3.4 Вхідний опір транзистора ППС

Rвх. ппс = 1 / (2535) * Іку = 1 / 25 * 0,0032 = 12,5 Ом

3.5 Величина опору Rг2

Rг2 = Uвих. min - Uст max / Іст min + Іку = 12 – 10.5 / 0.002 + 0.0032 = 290 Ом

Потужність розсіювання на ньому

Рг2 = (Іст min + Іку) * Rг2 = 0.00002704 * 290 = 0.00784 Вт

Беремо резистор С2-23-0.125-320

3.6 Максимальний струм скрізь стабілітрон

Іст max = ((Uвих. max - Uст min) / Rг2) + Іку = ((13 -9) / 320) + 0.0032 =

= 0.0157А = 15.7 мА < Іст max = 26 мА

3.7 Величина струму у опірному дільнику

Іділ >> Іб ппс = 30 * 0.000064 = 0.002А

3.8 Опір резистивного дільника

Rділ = Uвих. min / Іділ = 12 / 0.002 = 6.25 кОм

3.9 Коефіцієнт зворотного зв'язку дільника

Кз.в. min = Uст min / Uвих. max = 9 / 13 = 0.69

Кз.в. = Uст н / Uвих. = 10 / 12.5 = 0.8

Кз.в. max = Uст max / Uвих. min = 10.5 / 12 = 0.875

3.10 Величина опорів R1 та R3 дільника

R1 ≤ (1 - Кз.в. max ) * Rділ = 0.125 * 6000 = 750 Ом

РR1 = (Іділ) * R1 = 0.000004 * 750 = 0.003 Вт

Беремо резистор С2-23-0.125-750

R3 ≤ Кз.в. min * Rділ = 0.69 * 6000 = 4100

РR3 = (Іділ) * R3 = 0.000004 * 4000 = 0.016 Вт

Беремо резистор С2-23-0.125-4к

3.11 Опір змінного резистора R2

R2 ≥ Rділ - R1 - R3 = 6000 – 750 – 4000 = 1250 Ом

Беремо резистор СП2-2а-1.3к

3.12 Максимальний КПД

ή = Uвих. max * Ін max / Uо max * Ік max = 13 * 1 / 20.9 * 1 = 0.622

3.3 Охорона праці і техніка безпеки

Для забезпечення нормальної роботи пристрою, уникнення зайвих матеріальних витрат під час його ремонту та експлуатації, а також заради особистої безпеки користувача або ремонтника, необхідно дотримуватися правил техніки безпеки, обов'язково дотримуватися протипожежних вимог, а також основних положень по охороні праці, встановлених законодавством і ДСТ України. Загальні вимоги до техніки безпеки стосовно виробничого устаткування вказані у ДСТ 12.2.003-91 та ДСТ 12.0.049-80

3.3.1 Вимоги техніки безпеки до радіоелектронного обладнання

Безпека робіт з радіоелектронним обладнанням та підтримка його у належному стані регламентуються Правилами техніки безпеки та промислової санітарії в електронній промисловості (ПТБ та ПСЕБ), ПТЕ та ПТБ при експлуатації електропристроїв споживачем.

При монтажі радіоелектронного обладнання треба притримуватися вимог електробезпеки та працювати тільки робочім електропристроєм (електродриль, електропаяльник).

При монтажі радіосхем забороняється: перевіряти руками наявність струму та нагрів струмоведучих частин схеми; використовувати для з'єднання блоків та приборів проводу з ушкодженою ізоляцією; виконувати пайку та встановлення деталей у обладнання , котре знаходиться під струмом; Вимірювати напругу та струм переносними приладами, з неізольованими дротами та щупами; підключати блоки до обладнання ,котре знаходиться під напругою ; працювати на високовольтних установках без захисних засобів; змінювати запобіжники при ввімкненому обладнані.

3.3.2 Вимоги безпеки при роботі ручними інструментами при збірних та монтажних роботах

Основну небезпеку при експлуатації ручного механізованого інструменту, представляють його робочі органи, гострі кромки та грані обробляємих виробів, а також шкідливі фактори:

  • надвисокий рівень шуму, вібрації (у пневматичних машин);

  • надвисока наруга електричного струму (електроінструмент);

  • запиленість повітря при операціях свердлення.

Необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту:

  • при роботі з ручним інструментом ударної дії (клепальні молотки, зубила та ін.): захисні окуляри з безосколковим склом, також рукавиці;

Забороняється експлуатація ручних електричних машин при виникненні поломок.

При виготовленні багатошарових друкованих плат виконується механічна обробка слоїстих пластиків (різка, пробивка отворів). Робочі на обробці слоїстих пластиків повинні виконувати ПТБ при холодній обробці матеріалів. Важливим фактором, погіршуючим умови праці у відділах, є шум.

Промивка плат виконується у ізопропиловому сприті та ацетоні, тому необхідно ураховувати, що ці речовини є пожежонебезпечними та шкідливими для здоров'я. Хімічна очистка плат виконується розчинами фосфатів, натрієвої соди тощо. При постійній роботі з розчинниками нерідко бувають різні хронічні ураження шкіри. Також небезпечно потрапляння навіть самих малих часток NaOH у очі.

У процесі хімічного міднення використовуються шкідливі речовини: сірчана, соляна, азотна кислоти, хлорна мідь та інші речовини, але для травлення міді з пробільних ділянок плат використовується ряд травників: хлорне залізо, персульфат амонію, хромовий ангідрид із сірчаною кислотою та ряд інших токсичних речовин.

У випадку потрапляння травників на шкіру або слизову оболонку очей необхідно невідкладно промити їх проточною водою або 0,5-1% - ним розчином квасців та замазати вазеліном або оливковою олією, а потім звернутися до медпункту. Роботу з травниками необхідно поводити у спецодягу та захисних окулярах. Робочі місця повинні бути обладнані ефективною витяжною вентиляцією.


 
 

Цікаве

Загрузка...