WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Аналіз фізичного рівня безпровідних мереж стандарту IEEE - Курсова робота

Аналіз фізичного рівня безпровідних мереж стандарту IEEE - Курсова робота

(9)

Зміни в H (f; t) викликано з одного боку зміною f, що приводить до розподілу в часі основного цифрового імпульсу в межах сигналу, і це поведінку каналу називають "дисперсією в часі" або "варіаціями частоти" початкового каналу. З іншого боку, зміни в H (f; t) викликані зміною величини t, яке приводить до розподілу в частотній області, і це поведінку каналу називають "частотною дисперсією" або "відмінністю в часі" для початкового каналу. Час затримки в (9) відноситься до прояву розподілу в часі, який є наслідком неоптимального імпульсного відгуку каналів із завмираннями за час спостереження t, викликаного природою каналу, що змінюється в часі, яка є проявом відносного руху передавача і приймача або руху об'єктів, що заважають, в межах каналу [2]. Будь-який з двох механізмів дрібномасштабних завмирань може бути еквівалентно вивчений як в тимчасовій, так і в частотній області. Bello в [3] запропонував поняття Стаціонарного Некоррелірованого Розсіювання Широкого Сенсу (WSSUS) для того, щоб вивчити явище дрібномасштабного федингу. Припущення WSSUS дозволяє представити загальну передавальну функцію автокореляції у такому вигляді Функція називається просторово-частотною, просторово-часовою кореляційною функцією каналу.

Вплив інтерференції на OFDM канал зв'язку WIMAX

У реальних системах крім теплового шуму і внутрішнього шуму приймача присутня інтерференція. Тому SNR оцінюється як С/n+i, де З - потужність сигналу, N - потужність теплового шуму, I - потужність сигналу інтерференції. Вплив інтерференції приводить до деградації рівня чутливості приймача. Чим вище рівень інтерференції, тим на велику величину сигнал на вході приймача RSSL повинен перевищувати рівень чутливості для підтримки відповідної модуляції.

Значення показника SNR=С/N+I (зазвичай позначається коротко як C/I) постійно вимірюється в процесі роботи як на базовій станції, так і на кожному абонентському терміналі WIMAX, з метою динамічного призначення найбільш відповідної модуляції для кожного передаваного пакету даних. Цей вимірюваний показник позначається SINR (Signal to interference plus noise ratio) або CINR (Carrier to interference plus noise ratio).

Експериментально встановлено, що якщо рівень інтерференції знаходиться нижчим за рівень теплового шуму Receiver Noise Floor на величину в 6 dB, то ця інтерференція не робить впливу на приймач системи. Точніше, при I = No - 6 dBm рівень зниження (деградації) рівня чутливості приймача не перевищує 1 dB.

Рівень теплового шуму з урахуванням внутрішнього шуму приймача складає N = 10log(kTo)+ Nf = -136 dB (W/MHz). Тому рівень інтерференції I в каналі шириною 10 Мгц, чутливості приймача, що не приводить до істотної деградації, рівний

I = -136 + 30 + 10 Log(10) - 6 = -102 dBm

У каналі шириною 5 Мгц рівень інтерференції, що не приводить до істотної деградації чутливості приймача, рівний -105 dBm.

При перевищенні рівня потужності інтерференції порогових величин деградація рівня чутливості збільшується більш ніж на 1 dB і інтерференції може впливати на роботу системи. Ступінь негативного впливу залежить від типу сигналу інтерференції (перешкоди). При оцінці чутливості приймача як шум розглядається шум Гауса або "білого". Реальний сигнал перешкоди по своїй структурі, природно, може відрізнятися від білого шуму і його вплив на роботу системи може бути як сильніше, так і слабкіше за вплив білого шуму. Так наприклад, вузькосмугова перешкода може взагалі не впливати на широкосмуговий сигнал OFDM. Точна теоретична оцінка впливу різних типів перешкод на роботу приймача системи є достатньо складним завданням. Більш менш точно оцінити взаємний вплив інтерференції можливо для однотипного устаткування при аналізі електромагнітної сумісності, що буде розглянуте в наступних розділах. На практиці для оцінки можливості роботи систем в умовах інтерференції різного типу зазвичай оперують граничними значення CINR.

WIMAX є системою з автоматичним регулюванням потужності AТPC. На базових станціях задається максимально можливий рівень вхідного сигналу RSSL. Для 5 Ггц систем з шириною каналу 5 або 10 Мгц даний рівень зазвичай встановлюється рівним 65-70 dBm. При мінімально достатньому рівні сигналу на вході приймача RSSL в 65-70 dBm (близькому до рівня чутливості з урахуванням fade margin) і при відношенні сигнал/шум + інтерференція С/n+i >= 21 + 6 = 27 dB на модуляції 64QAM3/4 досягається деградація рівня чутливості приймача не вище 1 dB для BER = 10E-6. Таким чином, зміряне в процесі роботи WIMAX значення CINR >= 27 dB при мінімально достатньому рівні RSSL гарантує, що інтерференції знаходиться нижчим за рівень теплового шуму приймача на величину не менше 6 dB і незалежно від типу сигналу інтерференції практично не робить впливу на роботу системи.

При роботі в умовах сильної інтерференції або по інших причинах максимальний рівень вхідного сигналу на базовій станції може бути підвищений до 65-60 dBm. В цьому випадку, при підвищенні рівня сигналу на вході приймача, вимоги до рівня CINR для підтримки модуляції 64QAM3/4 декілька знижуються аж до мінімально необхідного рівня 21 dB.

Тим самим, в умовах присутності інтерференції для підтримки, наприклад, модуляції 64QAM3/4 абсолютно недостатньо мати рівень сигналу RSSL, що перевищує рівень чутливості приймача для 64QAM3/4 на величину fade margin. Тобто, тільки за значенням рівня сигналу RSSL за наявності інтерференції неможливо визначити який тип модуляції може підтримуватися системою. Наприклад, рівень вхідного сигналу RSSL може бути рівним – 65 dBm, що в умовах відсутності інтерференції більш ніж достатньо для підтримки модуляції 64QAM3/4 при будь-якій ширині каналу. Проте за наявності інтерференції реальне отримуваний CINR може бути менше величини 20 dB, що не дозволяє підтримувати модуляцію 64QAM3/4 з рівнем помилок BER=10E-6.

Якщо зміряне системою значення CINR перевищує значення 21 dB, то це означає, що сигнал RSSL перевищує рівень порогової чутливості для 64QAM3/4. Eсли зміряне системою значення CINR перевищує значення 27dB, то по колишньому сигнал RSSL перевищує рівень порогової чутливості для 64QAM3/4, але при цьому рівень інтерференції не перевищує допустимого рівня і не впливає на приймач системи.

Таким чином, для підтримки системою WIMAX найвищої символьної швидкості на модуляції 64QAM3/4 необхідно і достатньо, щоб відношення сигнал/шум + інтерференція CINR перевищувала значення 21-27 dB на величину fade margin.

Тим самим, об'єктивним показником можливості підтримки тієї або іншої модуляції є вимірюване системою WIMAX відношення CINR. Саме по значення CINR, що набуває, система WIMAX встановлює робочу модуляцію сигналу, що забезпечує стійку роботу каналу зв'язку з рівнем бітової помилки не вище BER=10E-6.

Зазвичай базову станцію WIMAX настроюють на роботу в умовах відсутності або низького рівня інтерференції, задаючи максимальний рівень потужності вхідного сигналу близькому до значення чутливості Rx плюс fade margin в 1-3 dB, що для систем з шириною каналу 10 Мгц складає порядку -70 dBm. Cистема WIMAX за відсутності інтерференції здатна працювати на модуляції 64QAM3/4 при CINR >= 21 dB. Запас по завмираннях fade margin для CINR зазвичай вибирається 1 dB або для стабільнішої роботи 3 dB. Поріг перемикання на нижчу модуляцію, наприклад, 64QAM2/3 також може складати 1 dB. Верхній і нижній пороги перемикання модуляцій утворюють так званий гістерезис. Тим самим, система WIMAX може бути стандартно настроєна таким чином, що досягши CINR=24 dB включається модуляція 64QAM3/4, яка міняється на 64QAM2/3 при зниженні рівня CINR нижче 20 dB. Якщо в процесі роботи системи WiMAХ із стандартними настройками поточне вимірюване значення CINR рівне 27 dB і вище, то це свідчить про те, що навіть якщо інтерференція і присутній, то її рівень не впливає на роботу системи на модуляції 64QAM3/4. Якщо вимірюваний рівень CINR менше 20 dB при RSSL = -70 dBm, то це свідчить про наявність сильної інтерференції. В цьому випадку, якщо понизити рівень потужності інтерференції неможливо або скрутно, то на базовій станції може бути підвищений максимальний рівень вхідного сигналу до 65 і навіть 60 dBm. При цьому вимоги до CINR для 64QAM3/4 знижуються до 21 dB і для стійкої роботи системи гістерезис підтримки модуляції 64QAM3/4 також повинен бути відповідним чином змінений.

Важливою відмінністю систем WIMAX від preWiMAX є спосіб вимірювання SNR, системою, що реалізовується, в процесі її роботи. Система WIMAX вимірює SNR шляхом обчислення рівня CINR на основі підрахунку кількості прийнятих помилкових біт для кожного пакету даних і на основі аналізу отриманого рівня CINR вибирає тип підтримуваної модуляції. Системи preWiMAX взагалі можуть не проводити оцінку SNR, а вибір типу модуляції проводити на основі аналізу рівня вхідного сигналу RSSL (або деякої абстрактної величини RSSI - Receive Strength Signal Indicator). Також може проводитися оцінка рівня шуму (інтерференції) на основі вимірювання рівня потужності сигналів, не розпізнаних демодулятором приймача, і даватися вельми приблизна оцінка результуючого SNR. Тим самим для preWiMAX систем можлива ситуація, коли індикатори показує хороший рівень вхідного сигналу RSSI і SNR, але в радіоканалі унаслідок дії перешкод є високий рівень помилок. Така ситуація в системах WIMAX принципово неможлива. Система WIMAX завжди адекватно реагує на високий рівень інтерференції шляхом пониження рівня модуляції на основі аналізу значення CINR, що набуває, і не допускає збільшення помилок в радіоканалі зверху необхідної величини.


 
 

Цікаве

Загрузка...