WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Синтез цифрових комутаційних систем - Курсова робота

Синтез цифрових комутаційних систем - Курсова робота

Загальна кількість еквівалентних точок комутації блоку „час-простір-простір-час" (див. рис.2.5) дорівнює сумі екв. т.к часового (БЧК) і просторового (БПК) блоків, тобто:

, (2.7)

де - кількість екв. т.к блоків часової і просторової комутації відповідно.

Кількість екв. т.к блоку часової комутації (БЧК) становить:

(2.8)

де - кількість цифрових модулів в одному БЧК;

- кількість блоків часової комутації.

Кількість екв. т.к блоку просторової комутації БПК дорівнює:

, (2.9)

де ТПР - кількість т.к просторових комутаторів;

ТКП - кількість екв. т.к керуючих пристроїв просторових комутаторів.

Отже, (2.10)

(2.11)

де n - кількість входів одного комутатора;

m - кількість виходів одного комутатора;

k - кількість комутаторів в одній ланці блоку БПК;

z - кількість ланок;

- кількість каналів проміжного тракту;

- кількість комутаторів в одній ланці БПК.

Tчппч = 2*Tч + Тп;

Висновок: Із вище приведених розрахунків видно, що для побудови комутаційної системи краще вибрати цифровий модуль типу ″ ЧАС - ПРОСТІР-ПРОСТІР-ЧАС ″, тому що він більш економний по еквівалентних точках комутації ніж модуль типу ″ ЧАС ″.

2.5 Розрахунок кількості точок комутації просторових комутаційних полів такої ж структури та ємності, як цифрові комутаційні поля в п.2.4

Структурна схема просторового еквіваленту чотирьохланкового комутаційного поля зображена на рис.2.6

Рис.2.6 Структурна схема еквівалентного просторового комутаційного поля

Кількість точок комутації визначається як:

(2.11)

2.6 Розробка і опис функціональної схеми заданого просторово-часового цифрового модуля

Функціональна схема цифрового модуля зображена на рис. 2.7

Вхідні тракти із швидкістю потоку 2,048 Мбіт/с поступають на вхідні регістри зсуву РЗвх. Після чого відбувається перетворення вхідних канальних повідомлень з послідовного коду у паралельний. Відбувається це у регістрах РПвх.

Вхідний перетворювач виконаний на регістрах зсуву РЗвх та паралельних регістрах РПвх В РЗвх послідовно, розряд за розрядом, заносяться кодові слова (8 біт), під дією тактових імпульсів з частотою fвх.

В кінці канального інтервалу під дією сигнала 1, який створюється формувачем імпульсів ФІ1, кодові комбінації з РЗвх одночасно по 8 проводах переписуються в РПвх.

В наступний канальний інтервал в РЗвх записуються кодові слова наступних каналів. За той самий канальний інтервал під дією сигналів 2, що виробляються дешифратором ДШ1, кодові слова перших каналів всіх вхідних ЗЛЦ з РПвх послідовно переписуються в комірки пам'яті ІП.

Адреси комірок ІП формуються лічильником Л1, через перемикач адрес ПА1 подаються на адресні входи ІП. За цикл роботи 125 мкс кодові комбінації всіх вхідних каналів запишуться в ІП. В комірці ІП кодові слова зберігаються протягом циклу і потім замінюються наступним словом того самого каналу. Такий режим роботи цифрового модуля називається керуванням по виходу або циклічний запис/ациклічне зчитування [6].

Комутація вхідних і вихідних каналів здійснюється за допомогою керуючої пам'яті КП. Номери комірок КП відповідають вихідним каналам, а інформація в комірках КП - номерам вхідних каналів (у випадку, коли N>M).

Інформація в комірки керуючої пам'яті записується через паралельний регістр РП1 з ЦКП за адресою, яка також подається з ЦКП і через РП2 і перемикач адрес ПА2 поступає на адресні входи КП.

Зчитуванням інформації з комірок КП керують адреси, які формуються Л2 і через перемикач ПА2 подаються на адресні входи КП. Лічильники Л1 і Л2 працюють у протифазі. За адресами лічильника Л2 послідовно відкриваються комірки КП, з яких зчитуються адреси комірок ІП.

З комірок ІП зчитуються кодові комбінації (мовний сигнал), який по 8-ми розрядній паралельній шині переписується у вихідні паралельні регістри. Керування вихідними паралельними регістрами відбувається імпульсами 3, які формуються дешифратором ДШ2.

Коли кодові комбінації запишуться у всі регістри РПвих, вони швидко перезаписуються у вихідні регістри зсуву РЗвих під дією імпульсу 4, який виробляється ФІ2. Після перезапису кодових слів з РПвих в РЗвих, вони починають зчитуватися послідовно у вихідні ЗЛЦ під дією імпульсів тактової частоти fвих.

Таким чином РПвих і РЗвих виконують функції перетворювача паралельного коду в послідовний.

2.7 Розрахунок тактових частот і побудова часових діаграм функціонування цифрового модуля

Частота тактових імпульсів визначається за формулою:

Де

- кількість каналів цифрового модуля.

- тривалість одного часового каналу, сек.

Частота трактів на виході цифрового модуля, у випадку, коли N=M

N,M - кількість вхідних (вихідних) групових трактів;

- частота вхідного тракту ІКМ-30/32.

Період запису-зчитування:

Де

- частота тактових імпульсів.

На рис.2.8 зображені часові діаграми роботи цифрового модуля [16х16] ГТ.

Рис.2.7 Функціональна схема цифрового модуля


На основі синтезованих цифрових комутаційних полів „час" і „час-простір-простір-час" зробимо висновки.

Рисунок 2.8 Часові діграми роботи часового модуля

Рисунок 2.9 Фрагмент функціональної схеми ЦМ на базі мікросхеми 531ИР24

Висновки

При проектуванні комутаційних систем враховують багато параметрів: наприклад потрібну ймовірність блокування, зв'язність, кількість абонентів, ефективність (тобто ціну). Ціна комутаційного поля прямо пропорційно пов'язана з кількістю точок комутації (для цифрових полів - кількість еквівалентних точок комутації).

В даній курсовій роботі ми розраховували різні комутаційні поля: одноланкові і багатоланкові. Порівнявши системи можемо сказати, що найменше точок комутації в багатоланкових комутаційних полях при чому з використанням часової комутації.

Якщо застосовувати комутаційні поля тільки з просторовою комутацією, то кількість точок комутації різко зростає і відповідно ціна.

1. Порівняємо кількість точок комутації чотирьохланкового комутаційного поля з просторовим еквівалентом

254800000/ 6683 = 38130

2. Порівняємо між собою комутаційні поля одно ланкове і чотирьох ланкове

31800/6683=4,759

3. Порівняємо одноланкову схему з її просторовим еквівалентом.

191800000/31800 = 6031

Як бачимо в просторовому еквіваленті набагато більше точок комутації ніж в самій схемі.

Як бачимо найкраще будувати комутаційні поля багатоланкові з використанням як часової так і просторової комутації. Це набагато знижує ціну і відповідно ефективність комутаційного поля.

Список рекомендованої літератури

  1. Лившиц Б.С. и др. Теория телетрафика. - М.: Связь. 1979. - 224 с., ил.

  2. Шнепс М.А. Теория распределения информации. Методы расчета. - М.: Связь. 1979. - 124 с.

  3. Аваков Р.А.; Шилов О.С. Основы автоматической коммутации. - М.: Радио и связь. 1981. - 288 с., ил.

  4. Иванова О.Н. и др. Автоматическая коммутация. - М.: Радио и связь. 1988. - 624 с., ил.

  5. Дж. Беллами. Цифровая телефония: пер. с англ. - М.: Радио и связь. 1986. - 544 с.

  6. Ершова Э.Б., Ершов В.А. Цифровые системы распределения информации. - М.: Радио и связь. 1983. - 216 с., ил.

  7. Баркун М.А. Ходасевич О.Р. Цифровые системы синхронной коммутации. - М.: Эко-Тренс. 2001. - 187 с.

  8. Корнышев Ю.М., Чумак М.А. Проектирование городских телефонных сетей на базе оборудования ЭАТС-200. - Одесса. 1991. - 50 с.

  9. Кожанов Ю.Ф. Расчет и проектирование электронных АТС. - М.: Радио и связь. 1991. - 288 с., ил.

  10. Побудова та проектування цифрової системи комутації з полем третього класу. Частина 1 і 2. / Уклад. Коноплянко З.Д., Чаплига В.М. - Львів, ЛПІ, 1992. - 72 c


 
 

Цікаве

Загрузка...