WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Синтез цифрових комутаційних систем - Курсова робота

Синтез цифрових комутаційних систем - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Курсова робота

З дисципліни "Центри комутації"

на тему:

"Синтез цифрових комутаційних систем"

Виконав:

Перевірила:

Львів 2008

Зміст

Розділ 1. Розрахунок навантаження

1.1 Розрахунок навантаження від абонентської лінії кожної категорії абонентів

1.1.1 Визначення середньої тривалості одного заняття абонентом і-ої категорії

1.1.2 Визначення питомого навантаження від одного абонента і-ої категорії

1.1.3 Визначення навантаження від всіх абонентів і-ої категорії

1.2 Визначення сумарного навантаження від абонентів всіх категорій

1.3 Визначення сумарного навантаження, яке обслуговує комутаційна система

1.4 Визначення ємності КС, якщо навантаження на одну з'єднувальну лінію дорівнює 0,6 Ерл

Розділ 2. Розробка цифрових комутаційних систем

2.1 Переваги та особливості цифрових АТСЕ

2.2 Розрахунок концентраторів

2.2.1 Структурна схема і вихідні дані

2.2.2 Розрахунок кількості концентраторів

2.2.3 Визначення кількості трактів ІКМ-30/32, необхідних для підключення до одного концентратора

2.3 Розробка і опис структурних схем комутаційних полів „час" та „час-простір-простір-час" на базі заданого цифрового модуля

2.3.1 Розрахунок та побудова модуля типу „час"

2.3.2 Розрахунок та побудова модуля типу „час-простір-простір-час"

2.4 Розрахунок кількості еквівалентних точок комутації цифрового модуля і цифрових комутаційних полів з п.2.3

2.5 Розрахунок кількості точок комутації просторових комутаційних полів такої ж структури та ємності, як цифрові комутаційні поля в п.2.4

2.6 Розробка і опис функціональної схеми заданого просторово-часового цифрового модуля

2.7 Розрахунок тактових частот і побудова часових діаграм функціонування цифрового модуля

Висновки

Список рекомендованої літератури

Метою курсової роботи є синтез цифрових комутаційних систем (КС) з різною кількістю ланок. Розробка функціональної схеми заданого цифрового модуля (ЦМ) з описом алгоритму роботи і побудовою часових діаграм. Оцінка економічності побудованих цифрових КС по кількості еквівалентних точок комутації.

Варіант № 4

Тип телефонних

апаратів

C, викл/год.

Кількість телефонних апаратів(Nі)

Індивідуальні

0.85

200

54000

Колективні

1,7

200

15000

Підприємницькі

3,2

170

10500

Таксофонні

7,5

210

900

Додаткові дані:

h = 180 c - середній час зайняття КС одним викликом

а = 0.6 Ерл. Навантаження на одну ЗЛ.

Навантаження від інших станцій 15% від розрахованого внутрішньостанційного.

, Ерл

,%

C1, точок

Ємність ЦМ

50

1

45

1616

Розділ 1. Розрахунок навантаження

Для раціональної побудови і розрахунку КС означено термін телефонного навантаження.

В теорії телетрафіку [1, 2] сумарний час обслуговування викликів або час зайняття комутаційної системи за певний проміжок часу називають навантаженням. Розрізняють навантаження яке:

поступає на станцію;

обслуговується станцією;

втрачена.

За одиницю виміри телефонного навантаження прийнято одне годино-зайняття (год. - зайн). Одне годино-зайняття - це таке навантаження, яке обслуговується одним виходом (з'єднувальним пристроєм) за годину часу при неперервному зайняті цього виходу (з'єднувального пристрою).

Для розрахунку пропускної здатності КС ввели термін інтенсивність навантаження [1, 3, 4], що позначає сумарний час зайняття КС за 1 годину. За одиницю інтенсивності навантаження прийнято виміру Ерланг (Ерл) на честь датського вченого-математика, засновника теорії телетрафіка А.К. Ерланга (1878-1929 рр.) Один Ерланг - це навантаження в одне годино-зайняття за одну годину

().

Для заданої якості обслуговування абонентів розрахунок комутаційного обладнання проводиться виходячи із значення інтенсивності навантаження в ті години, коли це навантаження є максимальним. Цей час називають годинами найбільшого навантаження (ГНН) - це неперервний інтервал час тривалістю 1 годину, в межах якого спостерігається найбільша інтенсивність навантаження.

У Розділі 1 наведено розрахунок навантаження на КС від абонентської лінії різних категорій абонентів, навантаження від групи абонентів та навантаження на КС в цілому.

У даному розділі приведені розрахунки навантаження на комутаційну систему від різних категорій абонентів на одну АЛ, навантаження від групи абонентів та навантаження на КС в цілому.

1.1 Розрахунок навантаження від абонентської лінії кожної категорії абонентів

При визначенні навантаження від одної АЛ розраховуємо наступні параметри:

середній час зайняття одним абонентом кожної категорії;

питоме навантаження від одного абонента;

навантаження від всіх абонентів кожної категорії.

1.1.1 Визначення середньої тривалості одного заняття абонентом і-ої категорії

Середня тривалість одного зайняття АЛ і-ої категорії визначається за формулою:

, сек., (1.1)

де а = 1,1 - коефіцієнт, що враховує виклики, що не закінчились розмовами.

Кр = 0,9 - доля викликів, що закінчились розмовами.

= 10 сек. - середня тривалість посилки виклику при відповіді абонента.

- задана тривалість розмови абонента кожної групи (подана в таблиці вихідних даних).

= 5 сек. - середній час встановлення з'єднання.

Отже, для кожної категорії абонентів, розрахуємо значення середньої тривалості одного зайняття:

для індивідуальних ТА:

tзі інд =1,1*0,9*(10+200+5) =212,85 сек

для колективних ТА:

tзі кол =1,1*0,9*(10+200+5) = 212,85 сек

для підприємницьких ТА:

tзі підп =1,1*0,9*(10+170+5) =183,15 сек

для таксофонних ТА:

tзі такс =1,1*0,9*(10+210+5) =222,75 сек

1.1.2 Визначення питомого навантаження від одного абонента і-ої категорії

Питоме навантаження визначається як навантаження створене одним абонентом за одну годину і обчислюється за формулою:

, Ерл, (1.2)

де - середня тривалість одного зайняття АЛ і-ої категорії.

- середня кількість викликів від одного абонента і-тої категорії в ГНН.

для індивідуальних ТА:

для колективних ТА:

для підприємницьких ТА:

для таксофонних ТА:

1.1.3 Визначення навантаження від всіх абонентів і-ої категорії

Навантаження від всіх абонентів і-ої категорії визначається за формулою:

, Ерл, (1.3)

де - кількість телефонних апаратів і-ої категорії.

- питоме навантаження від одного абонента і-ої категорії.

для індивідуальних ТА:

для колективних ТА:

для підприємницьких ТА:

для таксофонних ТА:

1.2 Визначення сумарного навантаження від абонентів всіх категорій

Сумарне навантаження - це загальне навантаження, яке створене всіма абонентами і-тої категорії:

, Ерл, (1.4)

де , - навантаження від всіх абонентів і-ої категорії.

1.3 Визначення сумарного навантаження, яке обслуговує комутаційна система

При розрахунку сумарного навантаження, що обслуговує комутаційна система, слід врахувати навантаження від інших станцій, що становить близько 15%, і навантаження від АМТС, що становить 5% і отримуємо вираз:

, Ерл, (1.5)

де - сумарне навантаження від абонентів всіх категорій

Y = 6349 + 0,156349 + 0,056349 = 7618 Ерл.

1.4 Визначення ємності КС, якщо навантаження на одну з'єднувальну лінію дорівнює 0,6 Ерл

Визначення ємності КС зводиться до визначення кількості ліній необхідних для обслуговування розрахованого в п.1.3 сумарного навантаження із заданими втратами. Цей спосіб є наближеним і розраховується для ГНН. Отже,


 
 

Цікаве

Загрузка...