WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автомобільний охоронний сигналізатор на мікроконтролері - Курсова робота

Автомобільний охоронний сигналізатор на мікроконтролері - Курсова робота

Інтенсивність відмов і-го елементу в загальному випадку виражається формулою

, (4.1)

де – номінальна інтенсивність відмов, визначається по довідниковим даним;

К1 – коефіцієнт, залежний від тиску, (для наземної апаратури К1 = 1);

К2 – коефіцієнт, залежний від впливу вологості та температури;

К3 і К4 – коефіцієнти, залежні від механічних впливів.

– коефіцієнт, залежний від температури поверхні елемента Т та коефіцієнта навантаження Кн.

Таблиця 4.1 Значення інтенсивності відмов елементів

Найменування і тип елементу

1/год

t,

Кн

t,

Кн

Nj

1/год

1

2

3

4

5

6

7

Мікросхеми:

1

з високою

0,01

40

0,45

1

0,0212868

0,0212868

2

з середньою

0,013

40

0,5

1

0,0276728

0,02767284

3

Конденсатори керамічні

0,15

40

0,7

4

0,319302

1,277208

4

Резистори плівкові

0,03

40

0,6

13

0,0638604

0,8301852

5

Резистори дротяні

0,087

40

0,5

2

0,1851951

0,37039032

6

Запобіжники

0,5

40

0,5

1

1,06434

1,06434

7

Діоди кремнієві

0,2

40

0,55

7

0,425736

2,980152

8

Світлодіоди

0,2

40

0,55

1

0,425736

0,425736

9

Транзистори кремнієві

0,5

40

0,5

4

1,06434

4,25736

10

Резонатор кварцовий

1,1

40

0,6

1

2,341548

2,341548

11

Реле

0,5

40

0,6

2

1,06434

2,12868

12

Кнопка

0,07

40

0,8

1

0,1490076

0,1490076

13

Пайка

0,01

40

0,5

90

0,0212868

1,915812

14

Плата друкована

0,01

40

0,5

1

0,0212868

0,0212868

Згідно таблиці 4.1 знаходимо інтенсивність відмов виробу, що проектується:

1/год (4.2)

Середній термін часу до першої відмови

Тсер=1/λвир= =годин (4.3)

Таким чином, одержане значення безвідмовної роботи (у роках), враховуючи, що рік має 365 днів:

Тсер=років.

(4.4)

Для побудови графіка залежності експоненційного закону надійності на проміжку часу tр=0...80 тис. годин розбиваємо вісь часу на інтервали по 10 тис. годин. Підставивши числові значення часу в формулу (4.4), проводимо розрахунок ймовірності безвідмовної роботи. Результати розрахунків зведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 Імовірності безвідмовної роботи пристрою

Рс(t)

1

0,837

0,706

0,586

0,491

0,410

0,343

0,287

0,241

0,201

t, тис. год.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Рис. 4.1. Імовірність безвідмовної роботи пристрою.

По даним табл. 4.2 побудований графік ймовірності безвідмовної роботи, який приведений на рис.4.1.

Висновки

В результаті виконання курсового проекту були розроблені структурна, функціональна та принципова електричні схеми автомобільного охоронного сигналізатора на мікроконтролері PIC16F84A. Була наведена архітектура використаного мікроконтролера та опис основних можливостей. Також були описані аналоги пристрою, а саме автомобільний охоронний сигналізатор на транзисторах та електронний автосторож. На основі цих аналогів був створений автомобільний охоронний сигналізатор, на базі мікроконтролера, який сприяє збільшенню можливостей пристрою.

Спроектований пристрій має високі експлуатаційні технічні характеристики та показники надійності. Розрахунковий час безвідмовної роботи складає 6,4 років.

В зв'язку з високими показниками спроектованого пристрою порівняно з аналогами його можна рекомендувати для впровадження у виробництво.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Энергетическая электроника. Справочное пособие: Пер. с нем./под ред. В.А. Бобунцова.М: Энергоатомиздат, 1978

 2. Яценков В.С. Микроконтролеры Microchip. Практическое руководство – М.: Горячая линия, 2002–296с.,ил.

 3. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги:Справочник.–М.: ИП Радиософт.–512с.,ил.

 4. Хвощ С.Т. Микропроцесоры и микроЭВМ в системах автоматического управления: Справочник.–Л.: Машин остроение,1987–640 с.ил.

 5. Пацюра И.В., Корнейчук В.И,, Довбыш Л.В. Надёжность электронных систем.К.:Свит.1988–192с.

 6. Гоис Д.П. Применение микропроцесоров в измерительной апаратуре. М.: "Радио и связь",1990–540с.

 7. Магжаров Т.Б. Надёжность больших интегральных схем.М.:"Радио и связь", 1987.–243с.

 8. www.prosignalki.ru/p145.html - Практические схемы автомобильных охранных устройств.

 9. Мішустін В.О. Методічні вказівки до курсу "Електронні обчислювальні машини та мікропроцесорні системи" УжДІІЕП,1999,38с.

 10. Справочник по среднему семейству микроконтроллеров PICmicroTM. M.: ООО "Микро-Чип", 2002, 601с.

 11. www.microchip.ru – ООО "Микро-Чип".

 12. http://kazus.ru/articles/294.html – Стабилизаторы напряжения серии КР1157 .

 13. http://cxem.net/avto/alarm/alarm19.php

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Рис. 1.1. Принципова схема охоронного пристрою на транзисторах.[8]

Додаток 2.

Рис. 2.1. Інтегральний стабілізатор на ІМС типу KP1157EH502A.[12]

Додаток 3.

Рис.3.1. Основна печатна плата та схема розміщення елементів [13].


 
 

Цікаве

Загрузка...